Accessories for earmuffs

Accessories for earmuffs

No de référenceDescription
505 66 53-19Mesh visor, nylon
505 66 53-21Mesh visor, metal
505 66 53-26Hygiene instert
505 66 53-41Neck band
505 66 53-42Visor holder (earmuffs to visor)
505 66 53-43Perspex visor
505 66 53-63Anti fog visor
505 66 53-80Visor holder
505 66 53-81Protection cap
505 66 53-91Hygiene inserts for FM radio