Kalkulátor vibrací

Pro výpočet celkové hodnoty expozice vibracím A(8) nejprve vyberte kategorii a poté výrobek. Zobrazí se řádek s údaji o vibracích daného výrobku. Doplňte předpokládanou dobu práce s výrobkem v hodinách a minutách. Pokud nenajdete výrobek v seznamu, využijte volbu "Jiný výrobek" a doplňte také název výrobku, ekvivalentní hladinu vibrací ahv,eq m/s² a denní expozici vibracím A(8) m/s² u tohoto výrobku.

Pokud v průběhu pracovního dne pracujete s různými stroji, vyberte ze seznamu nebo doplňte ručně další výrobek. Tabulka se rozšíří o další řádek. Pro odstranění řádku s výrobkem z tabulky klikněte na tlačítko "Odebrat".

Po každé změně údajů v tabulce se expozice vibracím automaticky přepočítá. Přečtěte si výsledky pro každý stroj ve sloupci částečného denního vystavení vibracím. Používáte-li více nástrojů, vypočítá kalkulátor akumulovanou dobu expozice vibracím A(8) pro všechny stroje za celý pracovní den v buňce pod sloupcem částečného denního vystavení vibracím.

Denní expozice vibracím A(8) je hodnota stanovená pro 8 hodinovou pracovní dobu, a zahrnuje dobu, po kterou je obsluha vystavena vibracím, ale i dobu, kdy vystavena vibracím není (např. přestávky, údržba, doplňování paliva, atd.).

UPOZORNĚNÍ: Místo desetinné čárky používejte desetinnou tečku.

Další informace
Výrobek Ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq m/s² Denní expozice vibracím A(8) m/s² Denní pracovní doba
Hodiny
Denní pracovní doba
Minuty
Částečné denní vystavení vibracím A(8) m/s²
0
Akumulovaná denní doba vystavení vibracím A(8) m/s² 0
  • A(8) < 2,5 m/s². Denní vystavení vibracím je nižší než akční hodnota působení vibrací (EAV). Nejsou třeba žádná další opatření k omezení vystavení vibracím.

  • 2,5 m/s² < A(8) < 5,0 m/s². Celkové denní vibrace přesahují akční hodnotu působení vibrací EAV. Existuje zvýšené riziko vzniku onemocnění obsluhy v souvislosti s vibracemi. Viz doporučení společnosti Husqvarna a Směrnice 2002/44/ES s pokyny ke snížení rizik v důsledku vystavení vibracím.

  • A(8) > 5,0 m/s². Denní vystavení vibracím přesahuje mezní hodnotu vystavení vibracím. Zkraťte denní pracovní dobu a/nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.