GENERELLE BETINGELSER JONSEREDS FODBOLDKONKURRENCE

Følgende generelle betingelser gælder for Jonsereds fodboldkonkurrence og bør læses i sammenhæng med webstedets integritetspolitik. Disse generelle betingelser gælder udelukkende for konkurrencedeltagere, der er bosatte i Danmark.

1. Denne onlinekonkurrence arrangeres af Husqvarna AB, org.-nr. 556000-5331, 561 82 Huskvarna. Konkurrencen strækker sig fra den 17. april til den 31. maj 2012 og vil have én præmievinder.

2. Man skal være 18 år eller ældre og have bopæl i Danmark for at kunne deltage. Medarbejdere i Husqvarna koncernen og deres familier må ikke deltage i konkurrencen.

3. Man må kun deltage én gang.

4. Præmien er et Samsung 46" LED-TV til en værdi af ca. 10.000 kr. Præmien vil blive sendt til vinderen. Præmien kan ikke byttes eller omsættes til rede penge, værdikuponer eller andre produkter eller serviceydelser.

5. Eventuelle skatter/afgifter eller andre omkostninger, der måtte blive pålagt vinderen som følge af denne konkurrence, skal betales af vinderen selv og vil ikke blive erstattet af Husqvarna eller dets datterselskaber. Husqvarna følger den gældende skattelovgivning for udlodning af præmier. Dette omfatter at stille personlige oplysninger om vinderen til rådighed for skattemyndighederne. Husqvarna har f.eks. pligt til at oplyse vinderens navn og personnummer til skattemyndighederne.

6. Deltagere skal besvare 7 spørgsmål om Jonsered, deres produkter og fodbold. Da dette er en markedsføringskampagne op til EM i fodbold, skal deltageren også udtage sit yndlingshold med 11 spillere (bestående af et udvalg af alt fra Jonsered-produkter til fodboldspillere, familiemedlemmer, yndlingsting eller dyr) og med 300 bogstaver eller mindre begrunde valget af spillere. Juryen består af tre personer fra Husqvarnas markedsføringsafdeling. Juryen vil tilfældigt udvælge 10 deltagere, der har besvaret spørgsmålene korrekt. Blandt disse 10 deltagere vil juryen derefter udvælge én vinder, som, de mener, har været bedst til at begrunde valget af produkter. Juryens beslutning er endelig og kan ikke ændres, ligesom der ikke kan gøres indsigelser imod den. Dette omfatter også enhver form for hændelse eller omstændighed, der ikke er omfattet af eller reguleret i disse generelle betingelser.

7. Husqvarna påtager sig intet ansvar for bidrag, der er indsendt for sent eller til en forkert adresse, eller som på anden måde er bortkommet.

8. Hvis Husqvarna ikke kan komme i kontakt med den udvalgte vinder inden for 7 dage, eller hvis kontaktoplysningerne er forkerte, er juryen uden yderligere forpligtelser berettiget til at vælge en anden vinder.

9. Vinderen vil blive kontaktet personligt via e-mail af Husqvarna senest 30 dage efter, at vinderen er valgt. Vinderen vil også blive bekendtgjort på Jonsereds hjemmeside, www.jonsered.dk.

10. Hvis Husqvarna får mistanke om snyd, eller at konkurrencen er blevet manipuleret teknisk, forbeholder Husqvarna sig ret til at fjerne/udelukke konkurrencebidrag (og deltagere) uden at være forpligtet til at oplyse deltageren herom og uden øvrige forpligtelser.

11. Der kan ikke besvares spørgsmål til specifikke konkurrencebidrag. Generelle spørgsmål til konkurrencen kan stilles til Husqvarna AB, Global Marketing Department, 561 82 Huskvarna.

VIGTIGT - INDSAMLING OG ANVENDELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

12. Husqvarna forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderens fulde navn og by i alle medier (uden tidsbegrænsning) og uden nogen form for kompensation til vinderen. Vinderen vil blive bekendtgjort på www.jonsered.dk fra og med den 5. juni til den 31. juli 2012.

13. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren, at alle kontaktoplysninger og andre personlige oplysninger, som stilles til rådighed af deltageren, gemmes og opbevares af Husqvarna i et tidsrum, som med rimelighed må betragtes som nødvendigt til administration af konkurrencen. Hvis deltageren svarer "ja" til spørgsmålet "må vi kontakte dig fremover", vil Husqvarna gemme kontaktoplysningerne i overensstemmelse med Jonsereds politik for beskyttelse af personlige oplysninger på www.jonsered.dk, indtil deltageren via e-mail på adressen husqvarna.competition@husqvarna.com meddeler, at oplysningerne skal fjernes. Hvis deltageren ikke besvarer spørgsmålet "må vi kontakte dig fremover", vil Husqvarna fjerne de personlige oplysninger, når Husqvarna ikke længere har brug for oplysningerne til konkurrencen.Oplysninger om personlige data vil ikke blive videregivet til tredjepart.

14. Disse generelle betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

15. Ved at indsende konkurrencebidrag til konkurrencen accepterer deltageren disse generelle betingelser.