Fældning trin for trin

1. Planlægning og forberedelse

Når du har lært saven godt at kende, er det tid til at fælde det første træ. Det er vigtigt at planlægge fældningen på forhånd og altid have det næste skridt i processen i tankerne, så arbejdet kan udføres så sikkert og effektivt som muligt. Som udgangspunkt bør du aldrig arbejde alene i skoven. Sørg altid for, at du har en med dig. En mobiltelefon er en god ide, så du hurtigt kan tilkalde hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

2. Bestem fælderetningen

Når du har valgt det træ, der skal fældes, skal du overveje, hvilken retning det skal falde i. Overvej følgende: Hælder træet? Er der flere grene på én side af træet? Hvad er vindretningen? Det er lettest at fælde et træ i den retning, som det naturligt ville falde i pga. hældning, grenenes placering og vindretningen. Det kræver en speciel teknik at få træet til at falde i en anden retning. Det kræver også en større indsats, og til tider kan det bare ikke lade sig gøre. Det er en fordel, hvis du kan fælde træet, så det falder hen over en stamme, en sten eller en stub. Det giver en mere behagelig arbejdshøjde, når du senere skal afkviste og kappe stammen. Bemærk: Hvis der er andre i nærheden, skal de være mindst to trælængder væk, når du fælder.

3. Afkvist den nederste del af stammen

Sav først lavthængende grene af, som ellers kan være i vejen. Men husk aldrig at arbejde over skulderhøjde. Stå ikke direkte bag saven. Brug stammen som værn mellem dig og saven.

4. Ryd arbejdsområdet og din retrætevej

Ryd området rundt om træet og et par meter bagud. Du skal have plads til at træde et par skridt tilbage, fordi rodenden kan springe op.

5. Retningsbestemt fældning

Du kan få et træ til at falde i en bestemt retning ved at bruge en metode, som skovarbejdere kalder "retningsbestemt fældning". Det betyder, at du saver en form for hængsel i stammen, som derefter styrer træet, mens det vælter. Først saver du et kileformet stykke ud, et såkaldt "forhug", på den side, som træet skal falde til. Dernæst laver du et "fældesnit" ved at save vandret fra den modsatte side. Du skal dog ikke save helt igennem stammen, men efterlade et hængsel – kaldet en "fældekam" – på ca. 3 cm. Fældekammen styrer fælderetningen.

6. Forhug

A. Stå med let spredte ben bag træt, og læn dig med venstre skulder op mod træet, så du står stabilt. Sigt langs med toppen af det forreste håndtag i fælderetningen. Det giver dig den rigtige retning til forhugget, eftersom håndtaget på en Jonsered-sav er placeret vinkelret på sværdet.

B. Sav først det øverste snit af forhugget. Sørg for, at venstre tommel har et godt greb om det forreste håndtag, giv fuld gas, og før saven nedad i en vinkel på ca. 60 grader. Dybden på forhugget skal være ca. 1/4 - 1/5 af stammens diameter. Start så højt oppe på stammen, at du har tilstrækkelig plads til den nederste del af forhugget.

C. Bliv stående på samme måde, og sav det nederste snit af forhugget. Bliv ved med at gribe med venstre tommel om det forreste håndtag, og giv fuld gas (styr hastigheden med højre tommel). Før saven opad i en vinkel på ca. 30 grader, og stop i samme øjeblik, du når det øverste snit – hverken for langt eller for kort. Det er utroligt vigtigt, at snittene mødes præcis, så forkammen kan styre træet gennem hele faldet mod jorden. Mens du saver det nederste snit, skal du se ned langs det øverste snit for at se, hvornår de to snit mødes. Hvis du har gjort det rigtigt, skulle du gerne have et helt perfekt forhug med en åbning på 90 grader.

7. Fældesnit

Først et godt råd. Stop motoren, og kontroller, hvor meget benzin der er tilbage. Det kan være farligt at løbe tør for benzin, mens du fælder et træ.

A. Fældesnittet skal være i samme højde som spidsen af forhugget eller højst en smule over det. Husk at efterlade en fældekam med en jævn tykkelse på mindst 3 cm.

B. Hvis træets diameter er mindre end sværdlængden, kan du ganske enkelt save fældesnittet direkte bagfra og i fælderetningen.

C. Ellers skal du starte med at føre saven ind fra stammens side og bevæge den baglæns rundt om træet, mens du saver.

D. Stå ordentligt med fødderne lidt fra hinanden, grib med venstre tommel om håndtaget, og giv fuld gas, før du begynder at save.

E. Når fældesnittet er omtrent midtvejs, stopper du saven og sætter et brækjern ind eller banker en kile i snittet. Det forhindrer, at træet kan falde bagud og klemme saven fast. Brækjernet gør det også lettere at få træet til at falde. Afslut derefter fældesnittet, men pas på, at du ikke kommer til at save i brækjernet.

Bemærk: Hvis du er begynder, anbefales det, at du ikke fælder træer med en diameter, der er større end sværdets længde, fordi det er lettere og sikrere at fælde et træ med ét enkelt fældesnit fra bagsiden af træet.

8. Retrætevejen

A. Når fældesnittet er færdigt, lægger du saven fra dig, og løfter op i brækjernet, hvis det er nødvendigt for at få træet til at falde. Hold ryggen lige, og bøj i knæene, når du løfter. Løft med lårmusklerne.

B. Når træet begynder at falde, flytter du dig nogle meter skråt bagud, så du er sikkert af vejen, når stammen når jorden. Rodenden kan springe til siden eller opad, eller den kan glide bagud.

9. Fældning af større træer

Forsøg ikke at fælde større træer, hvis du ikke har den nødvendige erfaring. Hvis du ved, hvad du har med at gøre, kan du fælde træer med en diameter på op til to gange sværdlængden.

A. Læg det vandrette snit på samme måde som før. Men start med fældesnittet ved at lægge saven an på siden af stammen. Lad en passende fældekam på ca. 3 cm være, og sørg for, at du starter snittet med kæden trækkende mod stammen, så du undgår kast.

B. Derefter kan du save rundt om stammen op til fældekammen.

C. Husk også at slå brækjernet i, inden du afslutter snittet.

Bed om hjælp, hvis du er i tvivl!

Medmindre du arbejder professionelt med saven, bør du undgå at fælde meget store træer. Det samme gælder træer, der står tæt på bygninger, offentlig vej eller overhængende ledninger. Træer, der er væltet i stormvejr, bør også overlades til fagfolk.

Det er altid bedre at bede nogen med større erfaring om hjælp end at risikere unødvendige eller smertefulde fejltagelser. Frem for alt er det meget sikrere. Hvis du ikke kender nogen med erfaring, kan Jonsered-forhandleren henvise dig til fagfolk.

Hvis træet sætter sig fast

Hvis du kommer til at fælde et træ, så det ender med at læne sig mod et andet træ, skal du bruge et spil for at få det fri. Det er forbundet med en vis risiko, medmindre du har den fornødne erfaring. Ring efter hjælp med mobiltelefonen, eller send din makker efter hjælp. Du bør aldrig efterlade et halvt fældet træ uden opsyn.