Sådan afkvistes stammen

Når træet ligger på jorden, kan du begynde at afkviste. Det er forbundet med en vis risiko, hvis det ikke gøres korrekt. Det er vigtigt, at du hele tiden holder øje med spidsen af sværdet, så du undgår at ramme en skjult gren med spidsens kastsektor.

Du skal ligesom ellers tage fat om det forreste håndtag med venstre tommel og give fuld gas, før du begynder at save. Og igen er det vigtigt at planlægge arbejdet og tænke fremad.

1. Korrekt arbejdshøjde og arbejdsstilling

Når du afkvister et træ, skal du stå på venstre side af stammen. Som udgangspunkt skal du stå med fødderne lidt fra hinanden, rank ryg og saven hvilende mod stammen. Hvis træet ligger på roden og grenene eller på en stamme eller sten, er det formentlig i en passende arbejdshøjde, så du kan arbejde sikkert og i en behagelig stilling.

Arbejd dig op fra roden mod toppen. Sørg altid for at have stammen som værn mellem dig selv og saven, når du arbejder dig op gennem træet.

2. Afkvistning af løvtræer

A. Grene på siden af stammen kan saves af nedad med trækkende kæde. Lad savkroppen hvile mod stammen, og drej sværdet i en løftestangsbevægelse mod grenen.

B. Grene, der står lodret op fra stammen, kan saves af med saven liggende på siden enten med trækkende eller skubbende kæde. Styr hastigheden med tomlen.

C. Hvis tykkere grene står i spænd mod jorden, kan du være nødt til at save dem af fra neden med skubbende kæde for at undgå, at sværd og kæde klemmes fast. Lav først et overfladisk snit i grenens overside for at undgå, at den splintrer. Pas på, at den ikke springer op, når du har savet igennem.

D. Meget tykke eller ujævne grene er nemmere at save af i mindre stykker, der er lettere at have med at gøre. Sav først et snit i undersiden, før du saver et stykke af fra oven. Der er betydelig risiko for kast under afkvistning.

3. Afkvistning af nåletræer

Nåletræer har ofte flere og tyndere grene end løvtræer. De kan afkvistes med en teknik, hvor kæden skiftevis trækker og skubber. Lad saven glide langs med stammen, så du mindsker belastningen på ryg og arme. Når du arbejder med en skubbende kæde på den side, hvor du selv står, kan du støtte saven mod dit venstre ben. Men hold altid saven på den modsatte side af stammen, når du flytter fødderne.

4. Afkvistning af undersiden af stammen

Når du har afkvistet stammen helt op til toppen, vender du den og afkvister undersiden. Prøv at rulle stammen over på en sten, stub eller anden stamme, så du får en behagelig arbejdshøjde.