Vibrationsberegning

Hvis du vil beregne en A(8)-eksponeringsværdi, skal du først vælge en kategori og derefter vælge en model. Nu vises beregningsfunktionen. Indtast derefter den vurderede daglige arbejdstid for den givne model i de tomme felter, og klik på "Beregn". Du kan aflæse resultatet for hvert værktøj i kolonnen "Partiel daglig eksponering". Hvis du anvender forskelligt værktøj, beregnes værktøjets akkumulerede daglige vibrationseksponering i løbet af en hel arbejdsdag i cellen under kolonnen "Partiel daglig eksponering. Bemærk, at den daglige arbejdstid omfatter både den tid, hvor brugeren udsættes for vibrationer, og den tid, hvor vedkommende ikke udsættes for vibrationer (pauser, vedligeholdelse, tankning osv.).

Hjælp og flere oplysninger
Model Ækvivalent vibrationsniveauahv,eq m/s² Daglig eksponering A(8)m/s² Daglig arbejdstid
Timer
Daglig arbejdstid
Minutter
Partiel daglig eksponering A(8)m/s²
Vælg en produktfamilie på listen ovenfor.
0
Akkumuleret daglig vibrationseksponering m/s² A(8) 0
  • A(8)<2,5 m/s². Den daglige vibrationseksponering er under aktionsniveauet. Der er ikke behov for yderligere forholdsregler for at reducere eksponeringen.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/s². Det daglige vibrationsniveau er over aktionsniveauet. Der er øget risiko for, at brugeren udvikler vibrationsrelaterede sygdomme. Se Husqvarnas anbefalinger samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF for at få retningslinjer for, hvordan risikoen for vibrationseksponering kan mindskes.

  • A(8)<5,0 m/s². Den daglige vibrationseksponering overskrider grænseværdien for eksponering. Reducer den daglige arbejdstid, og/eller brug en maskine med et lavere ækvivalent vibrationsniveau.