Jonseredi lubadused klientidele

Õige seade

Õige seadme valimiseks on meilt alati võimalik abi saada - vaatamata sellele, kas hakkate sellega oma põhitööd tegema või kavatsete vabal ajal kasutama hakata.

Vastutus keskkonna eest

Jonseredi valikus on mitmeid keskkonnasäästlikke tooteid. Lisaks sellele kannavad mitmed Jonseredi tooted vastavat märgistust. Igal tootel on dokumentatsioon, kus on toodud seadme poolt tekitatud keskkonnakoormus tootmisel, pakendamisel, turustamisel, seadme materjalide taaskasutamisel ja seadme utiliseerimisel.

Ohutus

Kõik Jonseredi toodete müüjad pakuvad ka kaitserõivaid ja kaitsevarustust.

Kvaliteetsed tarned

Jonseredi tooteid müüakse alati kontrollitult, seadistatult ja kasutamisvalmilt.

Hooldus ja varuosad

Jonseredi edasimüüjalt saate alati tehnilist nõu ja originaalvaruosi.

Nõuanded ja soovitused

Meilt saate alati professionaalset abi ja kasulikke nõuandeid.

Kasutusjuhendid

Kasutusjuhendid ja tooteid tutvustavad filmid on saadaval meie kodulehel.