Näin käsittelet moottorisahaa

Terälevyn ja ketjun asentaminen

 1. Varmista, ettei ketjujarru ole aktivoitu.
 2. Aseta terälevy paikalleen.
 3. Tarkista ketjun pyörimissuunta ja aseta se vetopyörän ja terälevyn ympärille.
  Varmista, että ketju on oikein vetopyörässä ja koko matkaltaan terälevyn urassa.
 4. Kiristä ketju terälevystä vetämällä. Asenna teränsuojus. Tarkista, että ketjunkiristimen tappi tulee terälevyn reiän kohdalle. Kiristä terämutterit kevyesti.
 5. Kiristä ketju kiertämällä ketjunkiristintä myötäpäivään. Kireys on hyvä, kun ketju ei ole roiku terälevyn alapuolella eikä vetolenkkejä voi nostaa pois uralta.
 6. Kiristä terämutterit kunnolla. Testaa kireys pyörittämällä ketjua käsin. Jos ketju liikkuu helposti, kireys on sopiva, mutta jos ketju ei liiku, se on liian tiukalla. Käytä työkäsineitä.

Polttoaineen ja ketjuöljyn täyttö

 1. Siirrä pysäytinpainike ON-asentoon ja vedä rikastin täysin ulos. Aseta saha maahan.
 2. Kun käynnistät sahaa, pidä se tukevasti maata vasten. Työnnä oikea jalkaterä takakahvasta, ja ota vasemmalla kädellä tukeva ote etukahvasta. Nykäise oikealla kädellä käynnistysnarusta, kunnes moottori sytyttää. Paina rikastin sisään kaasunsäätimeen koskematta. Sahan käynnistyskaasu toimii automaattisesti. Huom! On tärkeää, että rikastin painetaan sisään heti, kun moottori sytyttää ensi kerran. Muutoin rikastin voi saada moottorin ”tulvimaan”.
 3. Vedä käynnistysnarusta uudelleen, kunnes moottori käynnistyy.
 4. Nosta saha maasta ja paina kaasutinta muutamia kertoja tunteaksesi, miten saha reagoi siihen.

Lämpimän moottorin käynnistäminen

Toimi samoin kuin kylmää moottoria käynnistettäessä, mutta älä käytä rikastinta. Huom! Ketju ei saa liikkua lainkaan, kun saha käy tyhjäkäyntiä. Jos ketju liikkuu, tyhjäkäyntiä on säädettävä. Ohjeet tähän ovat sahan käyttöohjekirjassa.

Koesahaus

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt moottorisahaa, suosittelemme, että tutustut sahaan ensin pihapiirissä, ennen kuin lähdet metsään puunkaatoon. Voit aloittaa esimerkiksi sahaamalla polttopuita sahapukin päällä. Varmista, että halko on tukevasti pukilla.

 1. Kun sahaat, ota aina vasemmalla kädellä etukahvasta peukalo-ote. Seiso haara-asennossa, jotta saat hyvän tasapainon, ja aseta vasen jalka hieman oikeaa edemmäksi. Älä pelkää sahaa. Älä pidä sahaa liian kaukana itsestäsi, jotta käsivarret ja selkä eivät rasitu turhaan. Älä myöskään seiso suoraan sahan takana vaan hieman viistossa. Kaasuta täysillä kierroksilla ennen sahaamisen aloitusta. Pyri sahaamaan terälevyn tyviosalla.
 2. Kun sahaat päältäpäin, ketju pyrkii vetämään sahaa runkoon päin. Tätä kutsutaan sahaamiseksi vetävällä ketjulla.
 3. Kokeile myös sahaamista altapäin. Nyt ketju pyrkii työntämään sahaa sinua päin – tätä kutsutaan sahaamiseksi työntävällä ketjulla.

Ketjun kiristäminen

Uuden ketjun kireys on aina tarkistettava noin 10 – 20 käyttöminuutin jälkeen. Sammuta moottori, pane saha maahan ja löysää hiukan terälevyn muttereita. Kierrä ketjunkiristintä myötäpäivään, kunnes ketju on sopivan kireällä. Kiristä terämutterit kunnolla. Tarkista myös, että ketju on öljyinen – tällöin tiedät, että ketjunvoitelu toimii oikein.