YLEISET EHDOT JONSERED-JALKAPALLOKAMPANJA

Seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan Jonseredin jalkapallokampanjaan, ja ne on luettava yhdessä verkkosivuston yksityisyydensuojaa koskevan lausekkeen kanssa. Kilpailuehdot koskevat ainoastaan Suomessa asuvia kilpailun osanottajia.

1. Tämän online-kilpailun järjestää Oy Husqvarna Ab, y-tunnus 0765432-1, kotipaikka Helsinki. Kilpailuaika on 17. huhtikuuta - 31. toukokuuta 2012, ja palkinnon saa yksi osallistuja.

2. Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt, ja kilpailuun osallistuvalla on oltava vakituinen asuinpaikka Suomessa. Husqvarna-konsernin työntekijät ja heidän perheensä eivät saa osallistua kilpailuun.

3. Kilpailuun voi osallistua vain kerran.

4. Palkintona on upouusi Samsung 46" LED-TV, jonka arvo on 1.990 €. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesta ja samalla sovitaan palkinnon luovuttamisesta. Palkintoa ei voi vaihtaa, eikä sitä voi muuttaa rahaksi, arvoseteleihin tai muuhun tuotteeseen tai palveluun.

5. Husqvarna vastaa mahdollisesta arpajaisverosta ja noudattaa palkintojen luovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Tämä koskee myös voittajan henkilötietojen luovuttamista verovirastolle. Husqvarnalla on esimerkiksi velvollisuus luovuttaa voittajan nimi ja henkilötunnus verovirastolle.

6. Osallistujien on vastattava seitsemään Jonsered- ja jalkapalloaiheiseen kysymykseen. Koska markkinointikampanja liittyy jalkapallon EM-kisoihin, osallistujan on myös nimettävä 11 pelaajasta koostuva suosikkijoukkueensa (pelaajat valitaan joukosta, johon kuuluu kaikkea Jonseredin tuotteista jalkapalloilijoihin, perheenjäseniin, suosikkiesineisiin tai eläimiin) ja perusteltava pelaajavalintaansa enintään 160 sanalla. Tuomaristo koostuu kolmesta Oy Husqvarna Ab:n työntekijästä. Tuomariston jäsenet ovat Satu Kontio, Niina Määttä ja Teppo Suonpää. Tuomaristo valitsee sattumanvaraisesti 10 osallistujaa, jotka ovat vastanneet kysymyksiin oikein. Näistä 10 osallistujasta tuomaristo valitsee tämän jälkeen voittajan, joka heidän mielestään on parhaiten perustellut tuotteiden valintaa. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tämä koskee myös kaikkia tilanteita tai olosuhteita, joita nämä yleiset ehdot eivät kata tai joista näissä ei ole säädetty.

7. Husqvarna ei ota vastuuta vastauksista, jotka on lähetetty liian myöhään tai väärään osoitteeseen tai jotka ovat muutoin jääneet pois.

8. Jos Husqvarna ei saa yhteyttä valittuun voittajaan 7 päivän kuluessa tai jos yhteystiedot ovat virheelliset, tuomaristolla on oikeus valita toinen voittaja ilman muita velvoitteita.

9. Husqvarna ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti sähköpostitse viimeistään 30 vuorokauden kuluttua voittajan valinnasta. Voittaja ilmoitetaan myös Jonseredin kotisivuilla osoitteessa www.jonsered.fi.

10. Jos Husqvarna epäilee vilppiä tai kilpailun teknistä manipulointia, Husqvarna pidättää itsellään oikeuden sulkea vastauksia (ja osallistujia) pois kilpailusta ilmoittamatta tästä osallistujille ja ilman muita velvoitteita.

11. Yksittäisiä kilpailuvastauksia koskeviin kysymyksiin ei voida vastata. Yleisiä kysymyksiä kilpailusta voi lähettää osoitteeseen Husqvarna AB, Global Marketing Department, 561 82 Huskvarna.

TÄRKEÄÄ - HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

12. Husqvarna pidättää itsellään oikeuden julkaista voittajan koko nimen ja kotipaikan kaikille medioille (ilman aikarajoitusta) ja maksamatta tästä korvausta voittajalle. Voittajan nimi on nähtävissä osoitteessa www.jonsered.fi ajalla 5. kesäkuuta - 31. heinäkuuta 2012.

13. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy sen, että Husqvarna tallentaa hänen luovuttamansa yhteystiedot ja muut henkilötiedot ja säilyttää niitä kilpailun hallinnon edellyttämän kohtuullisen ajan. Jos osallistuja vastaa "kyllä" kysymykseen "saammeko ottaa sinuun yhteyttä tulevaisuudessa", Husqvarna säilyttää yhteystietoja Jonseredin yksityisyydensuojaa koskevan ilmoituksen (www.jonsered.com/fi/privacy-notice/) mukaisesti, kunnes osallistuja ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kyselyt@husqvarna.fi, että tiedot on hävitettävä. Jos osallistuja ei vastaa kysymykseen "saammeko ottaa sinuun yhteyttä tulevaisuudessa", Husqvarna poistaa henkilötiedot sen jälkeen, kun niitä ei kilpailun vuoksi enää tarvita. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

14. Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

15. Lähettämällä vastauksen kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä ehdot.