Kaadon eri vaiheet

1. Suunnittelu ja valmistelut

Kun olet kunnolla tutustunut moottorisahaasi, on aika kaataa ensimmäinen puu. Jotta työskentely olisi mahdollisimman tehokasta ja turvallista, on tärkeää suunnitella kaato etukäteen ja edetä koko ajan suunnitelmallisesti. Ensinnäkin, älä koskaan työskentele metsässä yksin. Myös matkapuhelin on aina hyvä olla mukana, jotta voit tarvittaessa kutsua nopeasti apua paikalle.

2. Valitse kaadon suunta

Kun olet valinnut kaadettavan puun, päätä sen kaatosuunta. Tarkista seuraavat asiat: onko puu kallellaan? Onko oksisto toispuoleinen? Mikä on tuulen suunta? Yksinkertaisinta on kaataa puu suuntaan, johon se luonnollisestikin kaatuisi kallistuman, toispuoleisen kasvun ja tuulen suunnan vuoksi. Puun kaato muuhun suuntaan vaatii erityistekniikkaa ja enemmän voimia, ja joskus se ei onnistu lainkaan. Jos mahdollista, puu kannattaa kaataa tukin, kiven tai kannon päälle, koska työskentelykorkeus on tällöin parempi karsintaa ja katkaisua varten. Huom! Jos lähistöllä on muita ihmisiä, on turvaetäisyyden heihin oltava vähintään kahden puunmitan verran.

3. Tyven karsinta

Sahaa ensin pois työskentelyä haittaavat alaoksat. Älä sahaa koskaan hartiakorkeuden yläpuolelta. Älä myöskään seiso suoraan sahan takana. Pidä runkoa suojana itsesi ja sahan välissä.

4. Raivaa työskentelyalue ja perääntymistie

Raivaa aluskasvillisuus puun ympäriltä ja muutama metri puusta taaksepäin. Puun kaatuessa sinun on pystyttävä siirtymään muutama askel taaksepäin, koska puun tyvi voi ponnahtaa ylös.

5. Puun kaataminen haluttuun suuntaan

Puu voidaan kaataa haluttuun suuntaan menetelmällä, jota ammattimetsurit kutsuvat suunnattuksi kaadoksi. Se tarkoittaa sitä, että runkoon sahataan eräänlainen sarana, joka ohjaa puuta kaadossa maahan asti. Tämä sarana aikaansaadaan sahaamalla runkoon ensin kiilamainen ”kaatolovi” samalle puolelle, jonne puu on tarkoitus kaataa. Sen jälkeen sahataan rungon vastakkaiselta puolelta vaakatasoon ”kaatosahaus”. Älä kuitenkaan sahaa koko rungon läpi, vaan jätä kaatosuuntaa ohjaava noin 3 cm:n pitopuu.

6. Kaatolovi

A. Seiso haara-asennossa puun takana ja nojaa vasen olkapää runkoa vasten niin, että sinulla on tukeva asento. Suuntaa etukahvan yläsivu kaatosuuntaan. Siten saat kaatoloven oikeansuuntaiseksi, koska Jonsered-sahan kahva on suorassa kulmassa terälevyyn nähden.

B. Sahaa ensin yläsahaus. Ota vasemmalla kädellä etukahvasta tukeva peukalo-ote, kaasuta täysillä kierroksilla ja työnnä sahaa puuhun noin 60 asteen kulmassa. Kaatoloven syvyyden on oltava noin 1/4 – 1/5 rungon läpimitasta. Tee yläsahaus niin korkealta, että alasahaukselle jää vielä tilaa.

C. Sahaa alasahaus asentoa vaihtamatta. Ota vasemmalla kädellä peukalo-ote etukahvasta ja kaasuta täysillä kierroksilla (oikealla peukalolla). Työnnä terälevy puuhun ylöspäin kallistaen noin 30 asteen kulmaan ja sahaa tarkasti yläsahauksen kärkeen. On erittäin tärkeää, että ala- ja yläsahaus osuvat tarkasti kohdakkain, jotta sarana voi ohjata puun kaatumista maahan saakka. Kun sahaat alasahausta, tarkkaile yläsahausta, jotta näet, milloin sahaukset kohtaavat. Oikein tehdyn kaatoloven ylä- ja alasahauksen välinen kulma on noin 90 astetta.

7. Kaatosahaus

Ensin vihje: pysäytä moottori ja tarkista polttoaineen määrä. Polttoaineen loppuminen kesken kaatosahausta voi olla vaarallista.

A. Kaatosahaus tehdään kaatoloven kärkeen tai hiukan sen yläpuolelle. Muista jättää vähintään 3 cm:n paksuinen tasapaksu pitopuu.

B. Jos rungon paksuus on pienempi kuin terälevyn pituus, voit kaataa puun yhdellä kaatosahauksella suoraan kaatosuunnan vastakkaiselta puolelta.

C. Muussa tapauksessa aloita työntämällä terälevy puuhun rungon sivulta ja kulje takaperin puun ympäri samalla kun sahaat.

D. Seiso jalat tukevassa haara-asennossa, ota vasemmalla kädellä kahvasta peukalo-ote ja kaasuta täysillä kierroksilla ennen kuin työnnät terälevyn puuhun.

E. Sahattuasi runsaat puolet kaatosahauksesta keskeytä sahaaminen ja aseta kaatosahausloveen kaatorauta tai kaatokiila. Se estää puuta kallistumasta taaksepäin ja terälevyä jäämästä puristuksiin. Lisäksi kaatoraudan avulla on helppo auttaa puuta kaatumaan. Sahaa sen jälkeen kaatosahaus loppuun, mutta varo sahaamasta kaatorautaan.

Huom! Jos et ole aikaisemmin käyttänyt moottorisahaa, suosittelemme, ettet ryhdy vielä kaatamaan puuta, jonka läpimitta on terälevyn pituutta suurempi, koska on yksinkertaisempaa ja turvallisempaa kaataa puu yhdellä kaatosahauksella suoraan puun takaa.

8. Perääntymistie

A. Kun kaatosahaus on tehty, pane saha maahan ja auta tarvittaessa puuta kaatumaan kaatorautaa nostamalla. Pidä selkä suorana ja polvet koukistettuina ja nosta reisilihasten avulla.

B. Puun kaatuessa peräydy muutamia metrejä takaviistoon, jotta olet turvallisella etäisyydellä rungon osuessa maahan. Puun tyvi saattaa ponnahtaa sivusuunnassa tai ylöspäin tai liukua taaksepäin.

9. Isojen puiden kaataminen

Jos et ole tottunut käyttämään moottorisahaa, älä ryhdy kaatamaan isoja puita. Opittuasi käsittelemään sahaa kunnolla voit kaataa puita, joiden läpimitta on kaksi kertaa terälevyn pituus.

A. Kaatolovi tehdään samalla tavoin kuin pienempiä puita kaadettaessa, mutta kaatosahaus aloitetaan upottamalla terälevy rungon kylkeen. Jätä riittävä pitopuu ja muista aloittaa vetävällä ketjulla (ketju vetää sahaa runkoon päin) takapotkun välttämiseksi.

B. Sahaa rungon ympäri pitopuuhun saakka.

C. Muista laittaa kaatorauta sahausloveen ennen lopullista kaatosahausta.

Jos olet epävarma jostakin asiasta – pyydä apua!

Jos olet kokematon sahan käyttäjä, älä ryhdy kaatamaan suuria puita. Sama koskee rakennusten, yleisten teiden ja jännitteisten kaapeleiden läheisyydessä kasvavien puiden kaatoa. Myös tuulen kaatamat puut (tuulenkaadot) ja irtirepeytyneet juurakot on parasta jättää ammattimiesten tehtäväksi.

On aina parempi pyytää apua kokeneelta käyttäjältä kuin tehdä turhia ja vaarallisia virheitä. Ennen kaikkea se on turvallisempaa. Jos et itse tunne ketään kokenutta sahankäyttäjää, kysy neuvoa Jonsered-jälleenmyyjältä.

Jos puu juuttuu kaatuessaan

Jos puu kaatuu toista puuta päin ja jää nojaamaan sen varaan (konkelo), puu on irrotettava vinssin avulla. Tämä on erittäin vaativa ja vaarallinen tehtävä, ja jos olet tottumaton, sinun ei pidä tehdä sitä omin päin. Soita apua matkapuhelimella tai lähetä toinen henkilö hakemaan apua. Älä jätä konkeloon jäänyttä puuta puuta ilman valvontaa.