Kilpailuehdot

VOITA JONSERED-LELUROBOTTI

1. Tässä Jonseredin järjestämässä verkkokilpailussa valitaan 25 voittajaa kussakin maassa. Kilpailuaika on 15.4.– 31.5.2013.

2. Osanottajan on oltava vähintään 18-vuotias. Osanottajat vastaavat itse siitä, että heillä on lupa osallistua kilpailuun, sekä siitä, ettei mikään kansallinen laki estä heitä osallistumasta.

3. Kilpailuun saa osallistua vain kerran.

4. Palkintona on 20 euron arvoinen lelurobotti. Kilpailun päätyttyä voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostitse. Palkintoa ei voi vaihtaa muuhun palkintoon tai rahaksi, arvoseteleiksi tai muihin tuotteisiin tai palveluihin.

4. Jonsered noudattaa palkinnonjakoja koskevaa voimassa olevaa verolainsäädäntöä. Tämä koskee myös voittajien henkilötietojen luovuttamista veroviranomaisille. Jonsered voi esimerkiksi olla velvollinen ilmoittamaan verovirastolle voittajan nimen ja henkilötunnuksen.

5. Jokaisen osanottajan on perusteltava korkeintaan 250 merkin pituisella tekstillä, miksi juuri hänen tulisi voittaa lelurobotti. Jonseredin tuomaristo koostuu kolmesta Jonseredin markkinointiosaston henkilöstä. He käyvät läpi kilpailuvastaukset ja valitsevat niiden joukosta ne, joissa heidän mielestään on perusteltu parhaiten se, miksi kilpailija haluaa voittaa palkinnon. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä sitä voi muuttaa eikä siitä voi valittaa. Tämä koskee myös kaikkia tapauksia ja olosuhteita, joita nämä ehdot eivät kata tai joita ne eivät ennakoi.

6. Jonsered ei vastaa myöhään saapuneista, kadonneista, tallentamattomista, lähettämättömistä tai muulla tavoin hävinneistä kilpailuvastauksista.

7. Jos Jonsered ei saa yhteyttä kilpailun voittajaksi valittuun henkilöön 7 päivän kuluessa tai jos yhteystiedot ovat virheelliset, tuomaristolla on oikeus valita välittömästi toinen voittaja ilman mitään sitoumuksia.

8. Jonsered ottaa yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti sähköpostitse viimeistään 30 päivää kilpailun päätyttyä. Voittajien nimet julkaistaan myös Jonseredin kotisivulla www.jonsered.fi.

9. Jos Jonsered epäilee vilppiä tai kilpailun teknistä manipulointia, Jonsered pidättää itsellään oikeuden poistaa/jättää huomiotta ko. kilpailuvastauksen (tai osanottajan) tarvitsematta ilmoittaa siitä osanottajalle ja ilman muita velvoitteita.

10. Husqvarna-konsernin henkilöstö ja heidän perheensä eivät voi osallistua kilpailuun.

TÄRKEÄÄ – HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

11. Jonsered pidättää itsellään oikeuden julkaista voittajien täydelliset nimet ja kotipaikkakunnat valitsemissaan medioissa (ilman aikarajoitusta) ja ilman korvausta voittajille. Voittajien nimet julkaistaan www.jonsered.fi-sivulla kesäkuusta elokuuhun 2013.

12. Osallistumalla kilpailuun osanottaja hyväksyy, että kaikki yhteystiedot ja kilpailijan antamat muut henkilötiedot tallennetaan ja niitä säilytetään Jonseredilla niin kauan kuin kilpailun hallinnoinnin kannalta on perusteltua. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta tai myydä kolmannelle osapuolelle. Kun Jonseredin ei enää perustellusti tarvitse säilyttää näitä tietoja, ne poistetaan ilmoittamatta siitä erikseen osanottajille.

13. Näissä yleisissä ehdoissa noudetaan Suomen lainsäädäntöä.

14. Lähettämällä kilpailuvastauksesi tähän kilpailuun hyväksyt nämä yleiset ehdot.

15. Jonsered on Husqvarna AB (julk.):n tuotemerkki. Kilpailua koskevat yleiset kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen Husqvarna.competition@husqvarna.com tai Husqvarna AB, Global Marketing Department, SE-561 82 Huskvarna. Yksittäisiä kilpailuvastauksia koskeviin kysymyksiin emme voi vastata.

© 2013 Husqvarna AB (publ.) Kaikki oikeudet pidätetään.