Tärinälaskuri

Voit laskea tuotteen tärinäaltistuksen A(8) valitsemalla ensin tuoteryhmän ja sen jälkeen haluamasi mallin. Näkyviin tulee laskuri. Syötä seuraavaksi tuotteen arvioitu päivittäinen käyttöaika ja napsauta sen jälkeen ”Laske”. Näet kunkin työvälineen tuloksen sarakkeesta ”Osittainen päivittäinen altistuminen”. Jos käytät päivän aikana useita eri työvälineitä, laskuri laskee yhteen kaikkien työpäivän aikana käyttämiesi koneiden aiheuttaman päivittäisen tärinäaltistuksen. Tulos näkyy sarakkeen ”Osittainen päivittäinen altistuminen” alapuolella. Päivittäiseen työaikaan sisältyvät sekä aika, jolloin käyttäjä on altistunut tärinälle, että aika ilman tärinäaltistusta (tauot, huoltotoimenpiteet, tankkaukset jne.).

Ohjeet ja lisätietoa
Malli Vastaava tärinäarvoahv,eq m/s² Päivittäinen altistuminen A(8)m/s² Päivittäinen työskentelyaika
Tuntia
Päivittäinen työskentelyaika
Minuuttia
Osittainen päivittäinen altistuminen A(8)m/s²
Valitse tuoteryhmä yllä olevasta listasta.
0
Yhteenlaskettu päivittäinen tärinäaltistus m/s² A(8) 0
  • A(8) <2,5 m/s². Päivittäinen tärinäaltistuminen on alle toiminta-arvon. Ei vaadi toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/s². Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää toiminta-arvon. Riski tärinästä aiheutuviin sairauksiin kasvaa. Ohjeita tärinäaltistuksen aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi on Husqvarnan suosituksissa ja direktiivissä 2002/44/EC.

  • A(8)> 5,0 m/s². Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää raja-arvon. Vähennä päivittäistä työskentelyaikaa ja/tai käytä työvälineitä, joiden tärinäarvot ovat pienempiä.