Käyttäjän ja koneen välinen yhteistyö

Jonseredin mielestä käyttäjän ja koneen välisen yhteistyön on oltava saumatonta varsinkin silloin, kun kysymyksessä ovat kannettavat työvälineet. Valjaiden muodolla ja yksilöllisillä säätöominaisuuksilla on tällöin erityisen suuri merkitys, sillä valjaat keventävät kehoon kohdistuvaa rasitusta jakamalla koneen painon tasaisesti. Valjaat on sen vuoksi kiristettävä siten, että ne istuvat hyvin kehoa vasten. Myös raivurin kiinnityskohta säädetään tarkasti, jotta koneen kulma maata vasten on oikea.

Raivurissa on myös useita kiinnityskohtia, joiden avulla työasento ja koneen tasapaino saadaan oikeiksi eri terävarustuksia käytettäessä.

Useimmissa raivureissa moottori on eristetty runkoputkesta tärinänvaimennuksella. Terävarustuksen alkaessa leikata sen aiheuttama tärinä kasvaa. Tämän vuoksi Jonsered on kehittänyt täysin ainutlaatuisen tärinänvaimennusjärjestelmän: koko runkoputken yläosa, kahva ja kehoa vasten nojaava osa on eristetty sekä moottorista että runkoputkesta. Sama erinomainen tärinänvaimennusjärjestelmä on myös Jonseredin kaarikahvalla varustetuissa koneissa.

Raivaustyössä ihanteellinen työasento on seuraava: selkä suorana, käsivarret mukavassa asennossa eteenpäin ojentuneina ja terävarustus suoraan käyttäjän edessä.

Jonseredin raivureissa kahvajärjestelmä on käännetty vasemmalle seitsemän asteen kulmaan runkoputkeen nähden, jotta keho ja kahvat eivät estäisi vasemmalle suuntautuvia liikkeitä. Raivaaminen on tehokkaampaa molemmilta puolilta, kun vartaloa ei tarvitse kiertää eikä selkä rasitu turhaan.