Σύγκριση αλυσοπρίονων

  • Συνεχής χρήση στο δάσος
  • Περιστασιακή χρήση στο δάσος
  • Περιστασιακή χρήση/κοπή καυσόξυλων
  • Περισσότερες επιλογές
Εμφάνιση όλων των Αλυσοπρίονων

Διάγραμμα εφαρμογών

Συνεχής χρήση στο δάσος
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Καλό
Βέλτιστο
Καλό
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Καλό
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Δεν συνιστάται
Βέλτιστο
Περιστασιακή χρήση στο δάσος
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Καλό
Καλό
Καλό
Καλό
Καλό
Αποδεκτό
Αποδεκτό
Αποδεκτό
Βέλτιστο
Καλό
Βέλτιστο
Καλό
Καλό
Βέλτιστο
Καλό
Καλό
Δεν συνιστάται
Αποδεκτό
Περιστασιακή χρήση/κοπή καυσόξυλων
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Βέλτιστο
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Αποδεκτό

Τεχνικές προδιαγραφές

CS 2238 CS 2238 S CS 2240 CS 2240 S CS 2245 CS 2245 S CS 2250 S CS 2255 CS 2255 CS 2255 S CS 2252 CS 2253 CS 2258 CS 2260 CS 2260 CS 2166 CS 2172 CS 2188 CS 2139 T CS 2125 T
Προδιαγραφές κινητήρα
Κυβισμός 38 cm³ 38 cm³ 40,9 cm³ 40,9 cm³ 45,7 cm³ 45,7 cm³ 50,2 cm³ 55,5 cm³ 55,5 cm³ 55,5 cm³ 50,1 cm³ 50,1 cm³ 59,8 cm³ 59,8 cm³ 59,8 cm³ 70,7 cm³ 70,7 cm³ 87,9 cm³ 39 cm³ 25,4 cm³
Μέγιστη ισχύς 1,5 kW 1,5 kW 1,8 kW 1,8 kW 2,1 kW 2,1 kW 2,4 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,5 kW 2,8 kW 3,1 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,6 kW 4,1 kW 4,8 kW 1,7 kW 0,96 kW
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων -- 0,37 lit 0,37 lit 0,45 lit 0,45 lit 0,45 lit 0,44 lit 0,44 lit 0,44 lit 0,52 lit 0,52 lit 0,65 lit 0,65 lit 0,65 lit 0,77 lit 0,77 lit 0,9 lit 0,34 lit -
Λιπαντικά
Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού 0,19 lit 0,19 lit 0,25 lit 0,25 lit 0,26 lit 0,26 lit 0,26 lit 0,32 lit 0,32 lit 0,32 lit 0,27 lit 0,27 lit 0,33 lit 0,33 lit 0,33 lit 0,4 lit 0,42 lit 0,5 lit 0,15 lit 0,16 lit
Δόνηση και θόρυβος
Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv , eq) εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή 3,7/5,1 m/s² 3,7/5,1 m/s² 2,6/3,5 m/s² 2,6/3,5 m/s² 2,4/3,6 m/s² 2,4/3,6 m/s² 3,4/3,6 m/s² 2,8/3,4 m/s² 2,8/3,4 m/s² 2,8/3,4 m/s² 2,5/2,9 m/s² 2,5/2,9 m/s² 2,9/4,1 m/s² 2,9/4,1 m/s² 2,9/4,1 m/s² 4/5,9 m/s² 4/5,9 m/s² 4,9/7 m/s² 2,8/3,1 m/s² 3,4/3,3 m/s²
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 101 dB(A) 101 dB(A) 102 dB(A) 102 dB(A) 103 dB(A) 103 dB(A) 104 dB(A) 106 dB(A) 106 dB(A) 106 dB(A) 107 dB(A) 107 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A) 110 dB(A) 110 dB(A) 106 dB(A) 102 dB(A) 95,7 dB(A)
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa 118 dB(A) 118 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A) 115 dB(A) 115 dB(A) 115 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A) 114 dB(A) 116 dB(A) 116 dB(A) 118 dB(A) 118 dB(A) 118 dB(A) 119 dB(A) 119 dB(A) 119 dB(A) 112 dB(A) 110 dB(A)
Εξοπλισμός κοπής
Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες 35-40 cm 35-40 cm 33-46 cm 33-46 cm 33-45 cm 33-45 cm 33-45 cm 33-50 cm 33-50 cm 33-50 cm 33-50 cm 33-51 cm 33-50 cm 33-51 cm 33-51 cm 41-70 cm 41-70 cm 45-70 cm 30-41 cm 25-25 cm
Διαστάσεις
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) 4,6 kg 4,7 kg 4,3 kg 4,4 kg 4,9 kg 5,1 kg 5,1 kg 5,8 kg 5,8 kg 5,8 kg 5 kg 5 kg 5,6 kg 5,6 kg - 6,4 kg 6,4 kg 7,1 kg 3,5 kg 3 kg

Χαρακτηριστικά

CS 2238 CS 2238 S CS 2240 CS 2240 S CS 2245 CS 2245 S CS 2250 S CS 2255 CS 2255 CS 2255 S CS 2252 CS 2253 CS 2258 CS 2260 CS 2260 CS 2166 CS 2172 CS 2188 CS 2139 T CS 2125 T
Clean Power™
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Turbo
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Απόσβεση κραδασμών Anti Vib
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Αντλία καυσίμου
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Φρένο αδράνειας
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Εντατήρας αλυσίδας χωρίς εργαλεία
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Καλύμματα με μοχλούς
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Δείκτης καυσίμου
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Spin Start
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ulticor
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Έλεγχος καρμπυρατέρ
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Ρυθμιζόμενη ροή αντλίας λαδιού
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο αέρα
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Συγκρατημένα παξιμάδια μπάρας
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όνομα μοντέλου CS2121 EL CS2117 EL
Τιμή

Διάγραμμα εφαρμογών

Συνεχής χρήση στο δάσος
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Περιστασιακή χρήση στο δάσος
Δεν συνιστάται
Δεν συνιστάται
Περιστασιακή χρήση/κοπή καυσόξυλων
Βέλτιστο
Βέλτιστο

Τεχνικές προδιαγραφές

CS2121 EL CS2117 EL
Προδιαγραφές κινητήρα
Τάση 230 V 230 V
Ισχύς 2000 W 1700 W
Λιπαντικά
Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού 0,1 lit 0,1 lit
Δόνηση και θόρυβος
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa 106 dB(A) 106 dB(A)
Εξοπλισμός κοπής
Μήκος λάμας 406,4 mm 355,6 mm
Βήμα αλυσίδας 3/8" 3/8"
Εύρος αλυσίδας 0,05 " 0,05 "
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ - 14,5 m/s
Διαστάσεις
Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) 4,4 kg 4,4 kg

Χαρακτηριστικά

CS2121 EL CS2117 EL
Μετρητής στάθμης λαδιού
Ναι
Ναι
Φρένο αδράνειας
Ναι
Ναι
Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
Ναι
Όχι

Περισσότερες ενότητες για Αλυσοπρίονα