Τρόπος χειρισμού πριονιού

Τοποθέτηση λάμας και αλυσίδας

 1. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο της αλυσίδας δεν είναι ενεργοποιημένο.
 2. Τοποθετήστε τη λάμα στη θέση της.
 3. Ελέγξτε τη φορά περιστροφής της αλυσίδας και απλώστε τη γύρω από το γρανάζι κίνησης και τη λάμα. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα έχει τοποθετηθεί σωστά σε όλη τη διαδρομή γύρω από το γρανάζι και τη λάμα.
 4. Ρυθμίστε την ένταση της αλυσίδας τραβώντας την λάμα του αλυσοπρίονου. Επανατοποθετήστε το καπάκι του συμπλέκτη. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος που ρυθμίζει την ένταση της αλυσίδας εφαρμόζει στην τρύπα της λάμας. Σταδιακά σφίξτε τα παξιμάδια του καπακιού.
 5. Τεντώστε την αλυσίδα περιστρέφοντας τον εντατήρα αλυσίδας δεξιόστροφα. Η εντάση είναι σωστή όταν η αλυσίδα δεν κρεμάει κάτω από τη λάμα και δεν μπορείτε να σηκώσετε τους συνδέσμους εντελώς έξω από το αυλάκι της λάμας.
 6. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια. Τώρα προσπαθήστε να περιστρέψετε την αλυσίδα με το χέρι. Θα πρέπει να κινείται ομαλά. Εάν όχι, η αλυσίδα είναι πολύ σφιχτή. Φοράτε γάντια εργασίας.

Πλήρωση με καύσιμο και λάδι αλυσίδας

 1. Γυρίστε το κουμπί stop στη θέση on και τραβήξτε το τσοκ σε όλη τη διαδρομή έξω. Τοποθετήστε το πριόνι στο έδαφος.
 2. Κρατήστε το αλυσοπρίονο γερά στο έδαφος, ενώ το εκκινείτε. Βάλτε το δεξί σας πόδι μέσα στην πίσω χειρολαβή και κρατήστε την μπροστινή χειρολαβή γερά με το αριστερό σας χέρι. Τραβήξτε το κορδόνι εκκίνησης με το δεξί σας χέρι μέχρι να ξεκινήσε ο κινητήρας. Τώρα πιέστε το τσοκ χωρίς να μετακινήσετε το χειριστήριο του γκαζιού. Το πριόνι διαθέτει αυτόματη ρύθμιση του γκαζιού εκκίνησης.
  Σημείωση! Είναι πολύ σημαντικό να πιέσετε το τσοκ αφού η μηχανή ξεκινήσει την πρώτη φορά, αλλιώς ο κινητήρας μπορεί να "μπουκώσει".
 3. Τραβήξτε το κορδόνι εκκίνησης μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας.
 4. Σηκώστε το πριόνι και πατήστε το γκάζι μερικές φορές για να πάρετε μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο το πριόνι αντιδρά στο γκάζι.

Εκκίνηση με ζεστό κινητήρα

Κάντε το ίδιο όπως παραπάνω, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τσοκ. Σημείωση: Η αλυσίδα δεν πρέπει να κινείται όταν το πριόνι δουλεύει στο ρελαντί. Εάν συμβεί αυτό, η ρύθμιση ρελαντί χρειάζεται ρύθμιση. Οι οδηγίες χρήσης σας εξηγούν πώς να το κάνετε αυτό.

Στην πράξη

Εάν δεν είστε έμπειρος χρήστης αλυσοπρίονου σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με το αλυσοπρίονο στον κήπο σας πριν πάτε στο δάσος και αρχίσετε να κόβετε δέντρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε να κόβετε ξύλα σε ένα τρίποδο. Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι σε ασφαλή θέση.

 1. Όταν κόβετε θα πρέπει πάντα να θυμάστε να κρατάτε τη μπροστινή χειρολαβή τυλίγοντας τον αντίχειρα του αριστερού χεριού σας γύρω από τη χερολαβή. Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά για καλή ισορροπία. Το αριστερό πόδι σας πρέπει να είναι ελαφρώς μπροστά από το δεξί.
  Μην φοβάστε το πριόνι. Κρατήστε το κοντά σας για να μειώσετε την καταπόνηση στα χέρια και την πλάτη σας. Αλλά να θυμάστε να μην στέκεστε ακριβώς πίσω από το πριόνι.
  Εφαρμόστε πλήρως το γκάζι προτού ξεκινήσετε να κόβετε. Ξεκινήστε την κοπή όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση της λάμας.
 2. Όταν κόβετε προς τα κάτω η αλυσίδα θα προσπαθήσει να τραβήξει το πριόνι προς τον κορμό. Αυτό είναι γνωστό ως κοπή με τράβηγμα της αλυσίδας.
 3. Επίσης, δοκιμάστε την κοπή από κάτω. Στη συνέχεια, θα νιώσετε την αλυσίδα προσπαθεί να σπρώξει το πριόνι προς το μέρος σας. Αυτό είναι γνωστό ως κοπής πίεση αλυσίδας.

Επανα-τέντωμα της αλυσίδας

Μια καινούργια αλυσίδα πρέπει πάντα να ξανατεντωθεί μετά από περίπου 20 λεπτά χρήσης. Σβήστε τον κινητήρα, βάλτε κάτω το αλυσοπρίονο και να ξεβιδώστε ελαφρά τα παξιμάδια της λάμας. Γυρίστε τον εντατήρα αλυσίδας δεξιόστροφα μέχρι η αλυσίδα να είναι τεντωμένη. Στη συνέχεια, σφίξτε τα παξιμάδια καλά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε αν η αλυσίδα είναι λιπαρή, και τότε είστε βέβαιοι ότι η λίπανση της αλυσίδας λειτουργεί σωστά.