Οπίσθια αξεσουάρ

  • Για την αποτελεσματική συλλογή του κομμένου γρασιδιού και των φύλλων. ...

  • Εύχρηστος σπορέας με εύκολα ρυθμιζόμενη ροή για μικρότερες περιοχές.

  • Εύχρηστος σπορέας με εύκολα ρυθμιζόμενη ροή για μεγάλες περιοχές.

  • Δυνατός και στιβαρός εκριζωτής για αποτελεσματική απομάκρυνση των βρύω...

  • Ανοίγει τρύπες στο χώμα ώστε να είναι δυαντή η απορρόφηση αέρα, νερού ...

  • Στιβαρή σβάρνα χαλικιών με ελαστικούς τροχούς και ρυθμιζόμενη βάθος ερ...

  • Τοποθετήστε τον κύλινδρο ισοπέδωσης και γεμίστε τον με νερό ή άμμο. Χρ...