Υπολογιστής κραδασμών

Για να υπολογίσετε μια τιμή έκθεσης A(8), ξεκινήστε επιλέγοντας μια κατηγορία και στη συνέχεια ένα μοντέλο. Εμφανίζεται ο υπολογιστής. Απλώς πληκτρολογήστε τον εκτιμώμενο ημερήσιο χρόνο εργασίας με το συγκεκριμένο μοντέλο στα λευκά πεδία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή "Υπολογισμός". Δείτε το αποτέλεσμα για κάθε εργαλείο από τη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε πολλά εργαλεία, ο υπολογιστής υπολογίζει τη συνολική ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς των εργαλείων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εργάσιμης ημέρας στο κελί κάτω από τη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Σημειώστε ότι ο ημερήσιος χρόνος εργασίας περιλαμβάνει τόσο τον χρόνο κατά τον οποίο ο χειριστής εκτίθεται σε κραδασμούς όσο και τον χρόνο χωρίς έκθεση σε κραδασμούς. (Διαλείμματα, συντήρηση, πλήρωση ρεζερβουάρ, κ.λπ.).

Βοήθεια και περισσότερες πληροφορίες
Μοντέλο Ισοδύναμη στάθμη κραδασμώνahv,eq m/s² Ημερήσια έκθεση A(8)m/s² Ημερήσιος χρόνος εργασίας
Ώρες
Ημερήσιος χρόνος εργασίας
Λεπτά
Μερική ημερήσια έκθεση A(8)m/s²
Επιλέξτε μια οικογένεια προϊόντων από την παραπάνω λίστα.
0
Συνολική ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς m/s² A(8) 0
  • A(8)>2,5 m/s². Ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς κάτω από το Επίπεδο δράσης. Δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της έκθεσης.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/s². Ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς πάνω από το Επίπεδο δράσης. Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης παθήσεων που σχετίζονται με κραδασμούς για τον χειριστή. Δείτε τις συστάσεις της Husqvarna και την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για οδηγίες ως προς τη μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε κραδασμούς.

  • A(8)>5,0 m/s². Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς υπερβαίνει την Οριακή τιμή έκθεσης. Μειώστε τον ημερήσιο χρόνο εργασίας και/ή χρησιμοποιήστε ένα μηχάνημα με μικρότερη ισοδύναμη στάθμη κραδασμών.