Vibracije šake-ruke

Pozadina

EU Smjernica 2002/44/EC zadaje minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od opasnosti za njihovo zdravlje i sigurnost koja nastaje ili može nastati zbog izlaganja mehaničkim vibracijama. Procjena izloženosti vibracijama se izračunava u relaciji sa standardiziranom vrijednosti 8-satne dnevne izloženosti, A(8). Nakon određivanja vrijednosti A(8), ona se uspoređuje s upozoravajućom i graničnom vrijednosti izlaganja. Uz minimalne zahtjeve koje propisuje ova Smjernica, također je važno provjeriti pravne propise u pojedinoj državi da bi se ustanovilo propisuje li državni zakon strže vrijednosti izlaganja. Ovisno o dnevnoj upozoravajućoj vrijednosti izloženosti (EAV) i dnevnoj graničnoj vrijednosti izloženosti (ELV), poslodavac ima obavezu poduzeti odgovarajuće mjere za kontroliranje izlaganja vibracijama.

Upozoravajuća vrijednost izloženosti (EAV)

Kad god je rukovaoc podrvgnut izloženosti vibracijama A(8) koja prelazi EAV pri 2,5 m/s², poslodavac mora izvršiti procjenu opasnosti pri radu i uvesti kontrolne mjere. Za više pojedinosti, pogledajte Smjernicu 2002/44/EC i državne propise.

Granična vrijednost izloženosti (ELV)

U svakom slučaju, radnici ne smiju biti izloženi vibracijama iznad ELV (5,0 m/s²).

Preporučene mjere za smanjenje izloženosti vibracijama

Koristite samo niskovibrirajuće motorne alate. Ova preporuka se može smatrati najvažnijom. Podaci o vibracijama se često mogu naći u tehničkim informacijama proizvođača. Skratite vrijeme uporabe alata. Budući da je vrijednost A(8) funkcija vrijednosti vibracija i vremena izloženosti, jedna mogućnost je smanjiti vrijeme rada. Servisiranje i održavanje stroja. Slijedite preporuke proizvođača. Posebno je važno održavati reznu opremu i rotirajuće elemente koji mogu postati nebalansirani zbog trošenja.

Kalkulator izloženosti vibracijama šake-ruke

Ovaj kalkulator je razvijen kao pomoć pri izračunavanju izloženosti vibracijama i koristi se pod sljedećim uvjetima: Ekvivalentna razina vibracija, ahv,eq. Mjereno prema ISO 5349-1 ili prema relevantnom standardu mjerenja na temelju ISO 5349-1 za pojedini motorni alat. Tipično dnevno vrijeme izloženosti, Texp. Vrijeme izloženosti je uvijek manje od dnevnog vremena rada. Za većinu motornih alata, procjena vrijednosti Texp proizlazi iz međunarodne studije (CEN Technical Report - “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery”). Za vrste strojeva koje nisu uključene u ovaj izvještaj, vrijednost Texp se procjenjuje prema studijama vremena. Vidi tablicu 1. Procjena vrijednosti A(8) je stoga važeća samo pod ovim uvjetima. Ako se stroj koristi u nestandardnoj radnoj primjeni ili ako vrijeme izloženosti nije relevantno, procjenu vrijednosti A(8) treba izvršiti uzimajući ove čimbenike u obzir.

Upute za uporabu

Kalkulator je podijeljen u dvije sekcije, lijeva sekcija prikazuje A(8) vrijednost vibracija pojedinog motornog alata na temelju 8 sati uporabe. Desna sekcija prikazuje trenutni kalkulator, koji izračunava parcijalnu izloženost s pojedinim alatom tijekom uporabe unutar 8 sati. Ako rukovaoc želi koristiti više alata tijekom radnog dana, kalkulator također može izračunati ukupnu vrijednost izloženosti, A(8). Odaberite model motornog alata. Vrijednost A(8) odabranog modela i njegova ekvivalentna vrijednost vibracija ahv,eq će se prikazati kod lijevog polja sekcije modela. Polje za model će dodati još jedan red za svaki model. Za izračunavanje nove vrijednosti izloženosti A(8) pri uporabi više motornih alata ili za različita vremena uporabe, unesite približna vremena rada s alatima u bijela polja. Pročitajte rezultat za pojedine alate iz stupca za parcijalnu dnevnu izloženost. Ako koristite više alata, kalkulator će izračunati ukupnu dnevnu izloženost za alate A(8) tijekom punog radnog dana u ćeliji ispod stupca za parcijalnu dnevnu izloženost. Semafor na dnu će se mijenjati u skladu s vrijednosti A(8). .Zeleno - dnevna izloženost vibracijama je ispod 2,5 m/s².Žuto - dnevna izloženost vibracijama je iznad upozoravajuće vrijednosti izloženosti pri 2,5 m/s².Crveno - dnevna izloženost vibracijama je iznad granične vrijednosti izloženosti pri 5 m/s². Za brisanje svih ćelija i ponovni unos, kliknite na gumb „Brisanje svih unosa“.

Izračun za motorne alate koji nisu na popisu

Vrijednost izloženosti A(8) je poznata

Kalkulator također ima dvije opcije za uključivanje drugih motornih alata koji proizvode vibracije na šake/ruke. Najjednostavnija opcija je kada su poznate navedene vrijednosti izloženosti A(8) za alat. Odaberite “ostalo” iz opisa modela. Kada odaberete opciju “ostalo”, kalkulator automatski koristi tipično vrijeme izloženosti vibracijama za navedenu skupinu alata. Vidi tablicu 1. Promijenite naziv u polju za model (nije neophodno). Unesite vrijednost izloženosti A(8) u treći stupac u lijevoj sekciji. Zatim upotrijebite kalkulator kako je opisano u odjeljku „Upute za uporabu“.

Vrijednost izloženosti A(8) nije poznata

Ako je vrijednost izloženosti A(8) nepoznata, potrebno je utvrditi ekvivalentnu vrijednost vibracija ahv,eq za svaku ručku. Za određivanje vrijednosti ahv,eq, potrebne su vrijednosti ubrzanja vibracija ahv za svaku ručku i način rada. Vrijednost ahv je drugi korijen aritmetičkog zbroja kvadrata vrijednosti vibracija ahw mjerenih u tri osi na ručki, a proizvođač bi morao isporučiti ove vrijednosti.

jednadžba 1: ahw = drugi korijen zbroja a²hwx + a²hwy + a²hwz (1)

Ekvivalentna vrijednost vibracija ahv,eq je zbroj vibracija unutar različitih načina rada. Ovdje kalkulator koristi ahv u sprezi sa vremenskim sekvencama pojedinog načina rada ti u cilju izračunavanja vrijednosti ahv,eq. Vrijednost ahv,eq se mora izračunati za svaku ručku zasebno. Međutim, budući da se koristi samo vrijednost najlošije ručke, ta vrijednost se mora unijeti u kalkulator. Kalkulator će sada odrediti dnevnu vrijednost izloženosti A(8), koja će se prikazati u lijevom odjeljku kalkulatora. Kalkulator koristi treću jednadžbu (3) za određivanje dnevne izloženosti normalizirane na 8 sati A(8) koristeći ekvivalentnu vrijednost vibracija ahv,eq i tipično dnevno vrijeme izloženosti Texp za pojedini alat. Vidi tablicu 1.

Jednadžba 2: ahveq = drugi korijen zbroja 1 podijeljen s T derivacijom n prema i=1 pomnoženo s a²hvi pomnoženo s ti (2)
Jednadžba 3: A(8) = ahveq pomnoženo s drugim korijenom vrijednosti Texp i podijeljeno s 8 (3)

Odaberite “ostalo” iz opisa modela. Kada odaberete opciju “ostalo”, kalkulator automatski će koristiti tipično vrijeme izloženosti vibracijama za navedenu skupinu alata. Vidi tablicu 1. Promijenite naziv u polju za model (nije neophodno). Unesite najgoru (maksimalnu) vrijednost ahv,eq za ručku u drugi stupac u lijevom odjeljku kalkulatora. Kalkulator će sada odrediti dnevnu vrijednost izloženosti A(8), koja će se prikazati u trećem stupcu u lijevom odjeljku kalkulatora.

Tablica 1 – Tipične vrijednosti dnevne izloženosti

Tipične vrijednosti dnevne izloženosti za uporabu pojedinačnih motornih alata tijekom 8-satnog radnog dana. Iz izvještaja -Technical report “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Tip stroja Primjena Tipično vrijeme izloženosti
Lančane pile s gornjom ručkom Održavanje drveća 2,4 sata
Profesionalne lančane pile<80 cm³ Kućno piljenje trupaca, uređivanje krajolika 3,7 sati
Profesionalne lančane pile>80 cm³ Piljenje trupaca u teškim uvjetima 3,7 sati
Šišači trave Uređivanje krajolika 4,0 sati
Čistači šikare Održavanje cesta, uređivanje krajolika 3,5 sati
Šišači živice Uređivanje krajolika 3,5 sati
Puhači za lišće Gradski parkovi 3,0 sati
Obrezivači rubova Uređivanje krajolika 3,0 sati
Strojevi za odrezivanje (ručni) Građevinarstvo 1,0 sati
Strojevi za odrezivanje (na nosilici) Građevinarstvo 2,5 sati

Napomena! Navedena tipična dnevna vremena izloženosti su procijenjena u terenskim ispitivanjima pri reprezentativnim uvjetima. U 90% svih ispitanih primjena, dnevno vrijeme izloženosti je bilo kraće od vrijednosti u tablici. Procijenjeno je da 10% ispitanih primjena ima dulja vremena izloženosti. Stoga je važno pažljivo analizirati pojedini radni zadatak kako bi se ustanovilo je li vrijeme izloženosti dulje.

Tablica 2 - Vremena

Vremena načina rada za lančane pile i ostale motorne alate prema opisu iz izvještaja CEN Technical report “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Tip stroja Prazan hod Navedena brzina Maks. brzina
Lančane pile s gornjom ručkom 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Profesionalne lančane pile<80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Profesionalne lančane pile>80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Šišači trave 1/2 T 1/2 T
Čistači šikare 1/2 T 1/2 T
Šišači živice 1/5 T 4/5 T
Puhači za lišće 1/7 T 6/7 T
Obrezivači rubova 1/2 T 1/2 T
Strojevi za odrezivanje (ručni) 1/7 T 6/7 T
Strojevi za odrezivanje (na nosilici) 1/7 T 6/7 T