Vibracijos skaičiuotuvas

Norėdami apskaičiuoti A(8) poveikio dydį, pirmiausia pasirinkite kategoriją, o tada – modelį; atlikus šiuos veiksmus, turi pasirodyti skaičiuotuvas. Tiesiog įveskite į baltus laukelius apytikrį kasdienį laiką, kurį dirbote nurodytu modeliu, ir paspauskite „Skaičiuoti“ (Calculate). Nuskaitykite rezultatą kiekvienam įrankiui iš dalinio kasdienio poveikio stulpelio. Jeigu dirbate keliais įrankiais, skaičiuotuvas apskaičiuos suminį įrankių sukeliamos vibracijos poveikį per visą darbo dieną ir pateiks šį dydį dalinio kasdienio poveikio stulpelio apačioje. Atkreipkite dėmesį, kad kasdienis darbo laikas apima tiek laiką, kurio metu naudotoją veikia vibracija, tiek laiką, kurio metu vibracijos nėra. (Pertraukėlės, priežiūros darbai, bakelio pildymas ir pan.).

Pagalba ir daugiau informacijos
Modelis Ekvivalentinis vibracijos lygisahv,eq m/s² Kasdienis poveikis A(8)m/s² Kasdienis darbo laikas
Valandos
Kasdienis darbo laikas
Minutės
Dalinis kasdienis poveikis A(8)m/s²
Pasirinkti gaminių šeimą iš sąrašo aukščiau
0
Suminis kasdienio vibracijos poveikio dydis m/s² A(8) 0
  • A(8)<2,5 m/s². Kasdienio vibracijos poveikio dydis nesiekia veikimo lygio. Papildomos priemonės poveikiui sumažinti nereikalingos.

  • A(8) = 2,5 - 5,0 m/s². Kasdienio vibracijos poveikio dydis viršija veikimo lygį. Naudotojas patiria didesnį vibracijos sukeliamų sveikatos sutrikimų pavojų. Žr. Husqvarna rekomendacijas ir direktyvą 2002/44/EB, kurioje pateikiami nurodymai kaip sumažinti vibracijos poveikio keliamus pavojus.

  • A(8)>5,0 m/s². Kasdienio vibracijos poveikio dydis viršija poveikio ribinį dydį. Sutrumpinkite kasdienį darbo laiką ir/ar naudokite įrenginį su mažesniu ekvivalentiniu vibracijos lygiu.