Rankų ir plaštakų vibracija

Pagalbinė informacija

The EC – Directive 2002/44/EC lays down minimum requirements for the protection of workers from risk to their health and safety arising or likely to arise from exposure to mechanical vibration.

The assessment of the vibration exposure is calculated in relation to a standardised 8h daily exposure value A(8). After establishing the A(8) value, this should be compared with the exposure action- and limit-values. As the Directive lays down minimum requirements, it is also vital to check legislation in each individual Member State of interest to find out if this legislation has stricter exposure values.

Depending on the daily Exposure Action Value (EAV) and the daily Exposure Limit Value (ELV), the employer has an obligation to take appropriate action in order to control the vibration exposure.

Poveikio veikimo dydis (EAV)

Jeigu naudotoją veikiančios vibracijos poveikis A(8) viršija 2,5 m/s² poveikio veikimo dydį, darbdavys privalo atlikti darbo rizikos įvertinimą ir pasiūlyti priemones vibracijai kontroliuoti. Išsamesnės informacijos žr. direktyvoje 2002/44/EB ir valstybės narės įstatymuose.

Poveikio ribinis dydis (ELV)

Bet kokiu atveju darbuotojus veikiančios vibracijos poveikis neturi viršyti poveikio ribinio dydžio (5,0 m/s²).

Rekomenduojami veiksmai vibracijos poveikiui sumažinti

Use only low vibrating power tools. This recommendation could be regarded as the most important one. Vibration data can often be found in the manufacturer's technical information.

Shorten the usage time of the tool. As the A(8) value is a function of both vibration value and exposure time, one alternative is always to cut down on the working time.

Service and maintenance of the machine. Follow the manufacturer's recommendations. It is especially important to maintain the cutting equipment and the rotating elements that can become unbalanced due to wear.

Rankų ir plaštakų vibracijos poveikio skaičiuotuvas

This calculator was developed as an aid to perform calculation of vibration exposure and was carried out under the following conditions:

Equivalent vibration value, ahv,eq. Measured according to ISO 5349-1 or according to relevant measuring standard based on ISO 5349-1 for the specific power tool.

Typical daily exposure time, Texp. The exposure time is always less than the daily working time. For most power tools, the estimation of Texp comes from an international study (CEN Technical Report - “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery”). For machine types not included in this report, the Texp has been estimated from time studies. See table 1.

The assessment of A(8) is thereby only valid for these conditions. If a machine is used in a non-standard working application or if the exposure time is not relevant, the assessment of A(8) should be made taking these factors into consideration.

Naudojimo nurodymai

The calculator is divided into two sections of which the left section immediately produces each power tool's individual A(8) exposure value, based on 8 hours usage time.

The right section is the actual calculator, which calculates each tool's partial exposure to any usage time if other than 8 hours. If the worker chooses to use multiple tools over the working day, the calculator produces their total A(8) exposure values as well.

Choose model of power tool. The chosen model's A(8) value and the model's equivalent vibration value ahv,eq will show next to the left section's model field. The model field adds one row for each model.

To calculate a new A(8) exposure value when using multiple power tools or for various user times, simply enter the specified tools' estimated daily working times into the white fields. Read the result for each tool from the column partial daily exposure. If you use multiple tools, the calculator will produce the tools' accumulated A(8) exposure value during the full working day in the cell below the partial daily exposure column.

The lights at the bottom will change with the A(8) value.
Green - The daily vibration exposure is below 2.5 m/s².
Yellow - The daily vibration exposure is above the exposure action value at 2.5 m/s².
Red - The daily vibration exposure is above the exposure limit value at 5 m/s².

To clear all cells and start again, click the "Reset form" button.

Neišvardytų variklinių įrankių vibracijos skaičiavimas

A(8) poveikio dydis žinomas

The calculator has two options to include other hand-arm vibrating power tools as well. The simplest option is when the tools' rated A(8) exposure values are known.

Choose “other” from the model list. By selecting “other” the calculator automatically uses the typical vibration exposure time for that specified tool group. See table 1.

Edit the name in the model field (not necessary).

Enter the A(8) exposure value into the third column in the left section. Then use the calculator as described in section “Instructions for use”.

A(8) poveikio dydis nežinomas

Jeigu A(8) poveikio dydis nežinomas, reikia nustatyti ekvivalentinį vibracijos dydį ahv,eq kiekvienai rankenai. Norint nustatyti ahv,eq, reikalingi kiekvienos rankenos ir darbo režimo vibracinio pagreičio dydžiai ahv. ahv yra kvadratinė šaknis iš vibracijos dydžių kvadratų aritmetinės sumos ahw, dydžius matuojant trijose rankenos ašyse; kvadratinę šaknį turėtų nurodyti gamintojas.

1 lygtis: ahw = a²hwx + a²hwy + a²hwz sumos kvadratinė šaknis (1)

Ekvivalentinis vibracijos dydis ahv,eq yra vibracijos, fiksuojamos įvairiais darbo režimais, suma. Šiuo atveju skaičiuotuvas naudoja ahv kartu su kiekvieno darbo režimo laiko sekomis ti, kad apskaičiuotų ahv,eq. ahv,eq reikia apskaičiuoti kiekvienai rankenai atskirai. Tačiau reikalingas tik prasčiausias rankenos vibracijos dydis, todėl būtent jis ir bus įvedamas į skaičiuotuvą. Dabar skaičiuotuvas nustato kasdienio poveikio dydį A(8), kuris bus rodomas skaičiuotuvo kairiojoje sekcijoje. Skaičiuotuvas naudoja (3) lygtį, kad apskaičiuotų iki 8 valandų normalizuotą kasdienį poveikį A(8), taikydamas konkrečiam įrankiui ekvivalentinį vibracijos dydį ahv,eq ir tipinę kasdienio poveikio trukmę Texp. Žr. 1 lentelę.

2 lygtis: ahveq = kvadratinė šaknis iš 1 sumos, padalytos iš T išvestinės iš n dydžio i=1 atžvilgiu, padaugintos iš a²hvi padaugintos iš ti (2)
3 lygtis: A(8) = ahveq padauginta iš kvadratinės šaknies iš Texp padalytos iš 8 (3)

Choose “other” from the model list. By selecting other the calculator will automatically use the typical vibration exposure time for the specified tool group. See table 1.

Edit the name in the model field (not necessary).

Enter the worst (maximum) handle's ahv,eq value into the second column in the left section of the calculator. Now the calculator determines the daily exposure value A(8), which is shown in the third column in the left section of the calculator.

1 lentelė. Tipinės kasdienio poveikio trukmės

Typical daily exposure times for the use of single power tools during an 8-h working day. From CEN-Technical report “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Įrenginio tipas Taikymas Tipinė poveikio trukmė
Grand. pjūklai su viršutine rankena Medžių priežiūra 2,4 val.
Prof. grand. pjūklai<80 cm³ Logging farming, Landscaping 3,7 val.
Prof. grand. pjūklai>80 cm³ Intensyvi medienos ruoša 3,7 val.
Žoliapjovės Kraštovaizdžio tvarkymas 4,0 val.
Krūmapjovės Kelių priežiūra, kraštovaizdžio tvarkymas 3,5 val.
Gyvatvorių žirklės Kraštovaizdžio tvarkymas 3,5 val.
Lapų pūstuvai Savivaldybių teritorijos 3,0 val.
Pakraščių lyginimo įrenginiai Kraštovaizdžio tvarkymas 3,0 val.
Pjaustytuvai (rankiniai) Statybos darbai 1,0 val.
Pjaustytuvai (su pjovimo vežimėliu) Statybos darbai 2,5 val.

Pastaba! Duotosios tipinės kasdienio poveikio trukmės buvo vertinamos, atliekant bandymus vietoje standartinėmis sąlygomis. 90% visų tirtų atvejų kasdienio poveikio trukmė buvo trumpesnė nei lentelėje pateikti dydžiai. Apytikriai vertinama, kad 10% tirtų atvejų poveikio trukmės yra ilgesnės. Dėl to yra svarbu kruopščiai ištirti darbo užduotį, kad būtų galima nustatyti, ar poveikio trukmė yra ilgesnė.

2 lentelė. Laiko sekos

Time sequences of the operating modes for chain saws and other power tools as described in CEN-Technical report “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Įrenginio tipas Tuščiosios eigos greitis Nominalus greitis Maks. greitis
Grand. pjūklai su viršutine rankena 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. grand. pjūklai<80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. grand. pjūklai>80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Žoliapjovės 1/2 T 1/2 T
Krūmapjovės 1/2 T 1/2 T
Gyvatvorių žirklės 1/5 T 4/5 T
Lapų pūstuvai 1/7 T 6/7 T
Pakraščių lyginimo įrenginiai 1/2 T 1/2 T
Pjaustytuvai (rankiniai) 1/7 T 6/7 T
Pjaustytuvai (su pjovimo vežimėliu) 1/7 T 6/7 T