Plaukstas-rokas vibrācija

Vispārēja informācija

ES-Direktīva 2002/44/EC nosaka minimālos nosacījumus lietotāju veselības un drošības riska aizsardzībai, kas var rasties vai rodas no mehāniskām vibrācijām.

Vibrācijas ietekmes novērtējums tiek aprēķināts saskaņā ar 8h ikdienas ietekmes vērtību A(8). Pēc A(8) noskaidrošanas, tas jāsalīdzina ar ietekmes darbības un robežas vērtībām. Tā kā Direktīva nosaka minimālos vibrācijas nosacījumus, ir ļoti svarīgi aprēķināto vērtību salīdzināt ar likumu noteiktajām vērtībām.

Atkarībā no ikdienas Ietekmes Darbības Vērtības (IDV) un ikdienas Ietekmes Robežas Vērtības (IRV), darba devējam ir pienākums pieņemt attiecīgu rīcību, lai kontrolētu vibrācijas ietekmi.

Ekspozīcijas darbības vērtība

Ik reizi, kad operators tiek pakļauts vibrācijas iedarbībai A(8), un tās ekspozīcijas darbības vērtība pārsniedz 2,5 m/s², darba devējam ir jāveic darba risku novērtēšana un jāievieš kontroles pasākumi. Sīkāku informāciju skatiet Direktīvā 2002/44/EK un attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

Ekspozīcijas robežvērtība

Nekādā gadījumā darba ņēmēji nedrīkst būt pakļauti vibrācijas iedarbībai, kas pārsniedz ekspozīcijas robežvērtību (5,0 m/s²).

Ieteicamie pasākumi vibrācijas iedarbības samazināšanai

Lietojiet tikai zemas vibrācijas rīkus. Šis varētu būt vissvarīgākais ieteikums. Vibrācijas dati parasti atrodami ražotāja tehniskajā informācijā.

Samaziniet rīka lietošanas laiku. Tā kā A(8) ir vibrācijas vērtības un ietekmes laika funkcija, viena no alternatīvām vienmēr būs samazināt lietošanas laiku.

Aparāta apkope un serviss. Sekojiet ražotāja rekomendācijām. Īpaši svarīgi ir veikt apkopi griešanas aprīkojumam un rotējošajiem elementiem, kas dēļ ilgās lietošanas var kļūt nestabili.

Plaukstas-rokas vibrācijas ekspozīcijas kalkulators

Šis kalkulators tika radīts kā vibrācijas ietekmes novēršanas palīdzība, pateicoties šādiem nosacījumiem:

Ekvivalenta vibrācijas vērtība, ahv,eq. Novērtēta saskaņā ar ISO 5349-1 vai saskaņā ar saistošu mērījumu standartiem ISO 5349-1 specifiskam aparātam.

Tipisks ikdienas ietekmes laiks, Texp. . Ietekmes laiks vienmēr ir mazāks kā ikdienas darbības laiks. Lielai daļai aparātu Texp novērtēšana rodas no starptautiskās pieredzes (CEN Tehniskais Ziņojums – „Vibrāciju radītas ietekmes uz rokas vadāmiem aparātiem, balstīta uz agregāta ražotāja informācijas, vadlīnijas”). Aparātu veids nav iekļauts ziņojumā Texp tiek noteikts no pētījumiem. Skatīt tabulu 1.

A(8) novērtējums tiek attiecināms tikai uz šiem nosacījumiem. Ja aparāts tiek izmantots nestandarta darba apstākļos vai tā lietošanas laiks netiek limitēts, A(8) novērtējums jāveic ņemot vērā šos faktorus.

Lietošanas instrukcijas

The calculator is divided into two sections of which the left section immediately produces each power tool's individual A(8) exposure value, based on 8 hours usage time.

The right section is the actual calculator, which calculates each tool's partial exposure to any usage time if other than 8 hours. If the worker chooses to use multiple tools over the working day, the calculator produces their total A(8) exposure values as well.

Choose model of power tool. The chosen model's A(8) value and the model's equivalent vibration value ahv,eq will show next to the left section's model field. The model field adds one row for each model.

Kalkulators ir sadalīts divās daļās, no kurām kreisā puse nekavējoties parāda katra rīka individuālā A(8) ietekmes vērtību, kas veidots balstoties uz 8 stundu lietošanas laiku.

Labā puse ir pats kalkulators, kas aprēķina katra aparāta iespējamo ietekmi jebkuram lietošanas laikam, ja tas pārsniedz 8 stundas. Ja lietotājs izvēlas dienas laikā lietot vairākus aparātus, kalkulators aprēķina arī kopējo A(8) ietekmes vērtību.

Izvēlieties aparāta modeli. Izvēlētā modeļa A(8) vērtība un modeļa ekvivalenta vibrācijas vērtība ahv,eq parādīsies blakus kreisās puses modeļa laukam. Modeļa lauks pievienos vienu rindu katram modelim.

Lai aprēķinātu jaunu A(8) ietekmes vērtību, lietojot vairākus aparātus vai arī vairākām lietošanas reizēm, vienkārši ievadiet baltajos laukos attiecīgā aparāta paredzamo ikdienas darbības laiku. Nolasiet rezultātu katram aparātam no kolonnas iespējamā ikdienas ietekme.

Apakšā esošās gaismas mainīsies līdz ar A(8) vērtību.
Zaļa - Ikdienas vibrācijas ietekme ir zem 2.5 m/s².
Dzeltena - Ikdienas vibrācijas ietekme ir virs ietekmes darbības vērtības pie 2.5 m/s².
Sarkana - Ikdienas vibrācijas ietekme ir virs ietekmes robežas vērtības pie 5 m/s².

Lai nodzēstu visas ailes un atsāktu rēķināšanu, nospiediet "Nodzēst formu" The lights at the bottom will change with the A(8) value.
Green - The daily vibration exposure is below 2.5 m/s².
Yellow - The daily vibration exposure is above the exposure action value at 2.5 m/s².
Red - The daily vibration exposure is above the exposure limit value at 5 m/s².

To clear all cells and start again, click the "Reset form" button.

Neuzskaitīto motorizēto darbarīku aprēķināšana

A(8) ekspozīcijas vērtība ir zināma

Kalkulatoram ir divas funkcijas, kas ļauj iekļaut arī rokas-plaukstas vibrācijas rīkus. Vienkāršākā funkcija ir, kad rīka nomināla A(8) ietekmes vērtība ir zināma.

Izvēlieties „cits” no modeļu saraksta. Izvēloties „cits” kalkulators automātiski lieto tipisku vibrāciju ietekmes laiku specifiskai rīku grupai. Skatīt tabulu 1.

Izlabojiet nosaukumu modeļa laukumā (nav obligāti).

Ievadiet A(8) ietekmes vērtību trešajā kolonnā kreisajā sadaļā. Tad lietojiet kalkulatoru kā paskaidrots sadaļā ”Lietošanas instrukcija”.

A(8) ekspozīcijas vērtība ir nezināma

Ja A(8) ekspozīcijas vērtība nav zināma, jānosaka ekvivalenta vibrācijas vērtība ahv,eq katram rokturim. Lai noteiktu ahv,eq vibrācijas paātrinājuma vērtības, ir vajadzīgs ahv katram rokturim un darba režīms. ahv ir kvadrātsakne no ahw vibrācijas vērtību kvadrātu aritmētiskās summas, kas izmērīta pie roktura pa trim asīm, un tas ir jānodrošina ražotājam.

1. vienādojums: ahw = kvadrātsakne no a²hwx + a²hwy + a²hwz summas (1)

Ekvivalenta vibrācijas vērtība ahv,eq ir vibrāciju summa, kas iegūta dažādos darba režīmos. Šeit kalkulators izmanto ahv saistībā ar katra ekspluatācijas režīma laika sekvencēm ti, lai aprēķinātu ahv,eq. ahv,eq jāaprēķina katram rokturim atsevišķi. Tomēr, tā kā tiek izmantota tikai sliktākā roktura vērtība, tā būs vērtība, kas tiks ievadīta kalkulatorā. Tagad kalkulators nosaka dienas ekspozīcijas vērtību A(8), kas tiks parādīta kalkulatora kreisajā sekcijā. Kalkulators izmanto trīs vienādojumus (3), lai noteiktu dienas ekspozīciju, kas normēta 8 stundu periodam A(8), izmantojot konkrētā darbarīka ekvivalenta vibrācijas vērtību ahv,eq un tipiskas dienas iedarbības laiku Texp. Skatiet 1. tabulu.

2. vienādojums: ahveq = kvadrātsakne no summas 1, kas dalīta ar T, atvasinātu no n ar i=1, reizinātu ar a²hvi, reizinātu ar ti (2)
3. vienādojums: A(8) = ahveq reizināts ar kvadrātsakni no Texp dalītu ar 8 (3)

Izvēlieties „cits” no modeļu saraksta. Izvēloties „cits” kalkulators automātiski lieto tipisku vibrāciju ietekmes laiku specifiskai rīku grupai. Skatīt tabulu 1.

Izlabojiet nosaukumu modeļa laukumā (nav obligāti).

Ievadiet sliktāko (maksimums) roktura ahv,eq vērtību otrajā kolonnā kreisajā kalkulatora sadaļā. Tagad kalkulators nosaka ikdienas ietekmes vērtību A(8), kas tiek parādīta trešajā kolonnā kalkulatora kreisajā sadaļā.

1. tabula. Tipiski ikdienas ietekmes laiki

Tipiski ikdienas ietekmes laiki vienam instrumentam 8 darba stundu dienai. No CEN-Tehniskā ziņojuma „Vibrāciju radītas ietekmes uz rokas vadāmiem aparātiem, balstīta uz agregāta ražotāja informācijas”.

Aparāta veids Pielietojums Tipisks ietekmes laiks
Augšējais rokturis, motorzāģi Koku kopšana 2,4 stundas
Prof. motorzāģi,<80 cm³ Mežistrāde, Ainavu iekopšana 3,7 stundas
Prof. motorzāģi,>80 cm³ Smagi meža darbi 3,7 stundas
Zāles trimmeri Ainavu iekopšana 4,0 stundas
Krūmgrieži Ceļu kopšana, ainavu iekopšana 3,5 stundas
Dzīvžogu griezēji Ainavu dārzniecība 3,5 stundas
Lapu pūtēji Pašvaldības 3,0 stundas
Apmaļu griezēji Ainavu iekopšana 3,0 stundas
Spēka griezēji (rokas) Celtniecības darbi 1,0 stundas
Spēka griezēji (pārnēsājami) Celtniecības darbi 2,5 stundas

Ievērībai! Dotie tipiskie ikdienas ietekmes laiki tika vērtēti lauka testos tipiskos apstākļos. 90% no visiem testiem ikdienas ietekmes laiks bija īsāks nekā vērtība tabulā. Aprēķināts, ka 10% no pārbaudītiem gadījumiem ir ilgāki ietekmes laiki. Tādejādi, ir svarīgi, lai specifisks darba uzdevums tiktu rūpīgi analizēts, lai gūtu aprēķinu vai ietekmes laiks ir ilgāks.

2. tabula. Laika secība

Laika secība lietošanas režīmā ķēdes motorzāģiem un citiem rīkiem kā aprakstīts CEN-Tehniskajā ziņojumā „Vibrāciju radītas ietekmes uz rokas vadāmiem aparātiem, balstīta uz agregāta ražotāja informācijas”.

Aparāta veids Tukšgaita Nominālais ātrums Maks. ātrums
Augšējais rokturis, motorzāģis 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. motorzāģi,<80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. motorzāģi,>80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Zāles trimmeri 1/2 T 1/2 T
Krūmgrieži 1/2 T 1/2 T
Dzīvžogu griezēji 1/5 T 4/5 T
Lapu pūtēji 1/7 T 6/7 T
Apmaļu griezēji 1/2 T 1/2 T
Spēka griezēji (rokas) 1/7 T 6/7 T
Spēka griezēji (transportējami) 1/7 T 6/7 T