Bakmontert tilbehør

  • Tilbehørsplattformen i kraftig stål, utstyrt med universalfeste. Kan u...

  • Plenlufteren brukes som tilbehør til plattform (586 63 72-01). Slipper...

  • Moseriven brukes som tilbehør til plattform (586 63 72-01). Renser let...

  • Robust grusharv med gummihjul og justerbar dybderegulering. Harven fol...

  • Sterk og robust moserive for effektiv fjerning av mose. Kan vektes opp...

  • Lager hull i plenen slik at luft, vann og gjødsel kan komme til. Kan v...

  • Hendig spreder for større arealer.

  • Hendig spreder for mindre arealer.

  • Fyll plenrullen med vann eller sand. Plenrullen brukes for jevning av ...