Vibrasjonskalkulator

For å beregne en A(8)-eksponeringsverdi, begynner man med å velge kategori og deretter modell, så vises kalkulatoren. Det er bare å legge inn den valgte modellens anslåtte daglige arbeidstider i de hvite feltene, og deretter klikke på ”Beregn”. Les av resultatet for hvert verktøy i kolonnen delvis daglig eksponering. Hvis du bruker flere verktøy, vil kalkulatoren beregne verktøyenes samlede daglige vibrasjonseksponering for hele arbeidsdagen i ruten under kolonnen delvis daglig eksponering. Vær oppmerksom på at den daglige arbeidstid omfatter både tiden som brukeren er eksponert for vibrasjoner og tiden uten vibrasjonseksponering. (Pauser, vedlikehold, bensinpåfylling, osv).

Hjelp og mer informasjon
Modell Ekvivalent vibrasjonsnivåahv,eq m/sek² Daglig eksponering A(8)m/sek² Daglig arbeidstid
Timer
Daglig arbeidstid
Minutter
Delvis daglig eksponering A(8)m/sek²
Velg en produktkategori fra listen over.
0
Samlet daglig vibrasjonseksponering m/sek² A(8) 0
  • A(8)<2,5 m/sek². Daglig vibrasjonseksponering under Exposure Action Value (EAV). Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere eksponeringen.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/sek². Daglig vibrasjon over Exposure Action Value (EAV). Brukeren løper økt risiko for å utvikle vibrasjonsrelaterte sykdommer. Se Husqvarnas anbefalinger og Direktiv 2002/44/EC for retningslinjer for å redusere fare ved vibrasjonseksponering.

  • A(8)>5,0 m/sek². Daglig vibrasjonseksponering overstiger eksponeringsgrensen, Exposure Limit Value (ELV) Reduser daglig arbeidstid og/eller ekvivalent vibrasjonsnivå.