Samspillet mellom deg og maskinen

Vi på Jonsered anser at samspillet mellom menneske og maskin er spesielt viktig når det gjelder bærbar redskap. Her spiller selens design og individuelle justeringsmuligheter en avgjørende rolle, fordi det er selen som fordeler maskinens vekt slik at kroppen ikke feilbelastes. Derfor bør ikke selen henge løst, men sitte tett inntil kroppen. For at maskinen skal få riktig arbeidsvinkel mot bakken, må også festepunktene for maskinen reguleres.

På ryddesaga finnes dessuten flere festepunkter som kan justeres, dels for at skjæreutstyret skal arbeide parallelt med bakken og dels for å gi maskinen riktig balanse.

De fleste ryddere har bare vibrasjonsdemping mellom motoren og riggrøret. Så fort skjæreutstyret begynner å arbeide, oppstår ytterligere vibrasjoner og slag. For å unngå dette har Jonsered utviklet et unikt avvibreringssystem, der hele den øvre riggdelen med håndtak og den delen som hviler mot kroppen, er isolert fra så vel motor som riggrør. Jonsered har dessuten et komplett avvibreringssystem på maskiner med bøylehåndtak!

Ved rydding er den ideelle utgangsstillingen denne: Ryggen rett, hendene lett strukket fremover og skjæreutstyret rett foran kroppen.

På Jonsereds ryddere er vinkelen mellom dobbelthåndtaket og riggrøret forskjøvet 7 grader mot venstre, og dermed hindres en ”kollisjon” mellom håndtak og brukerens ben. På denne måten kan du føre maskinen like mye til begge sider uten overdreven ryggvridning.