Företagets historia

I ett land som Sverige, vars landareal till 75 % upptas av skog, faller det sig naturligt att skogsindustrin är en av de viktigaste näringarna. Jakten på teknisk innovation är ett annat typiskt svenskt arv. Det är därför ingen slump att världens första lätta enmans motorsåg uppfanns i Sverige redan 1954, närmare bestämt i Jonsered, ett litet brukssamhälle inbäddat i skogslandskap någon mil nordost om Göteborg.

På den tiden befolkades de nordiska skogarna sedan generationer tillbaka av professionella skogshuggare. Det var tuffa karlar som levde och arbetade under enkla förhållanden i ett kärvt klimat. Att göra deras liv lite mindre hårt och riskfyllt kom att bli en av Jonsereds främsta målsättningar.

Alltsedan dess har konstruktörerna på Jonsered fortsatt att leda utvecklingen av professionella motorsågar ända fram till dagens modeller med innovativa lösningar som kännetecken: kedjebroms, vibrationsdämpare och turboluftrening, bara för att ta några exempel. De har även utvecklat modern kvistningsteknik och lärt ut denna effektiva och arbetsbesparande metod över hela världen.

För dagens professionella och halvprofessionella motorsågsanvändare betraktas Jonsered-sågarna fortfarande som effektiva och pålitliga samarbetspartners i skogen. Men våra kunskaper om lätta, effektiva motorer, ergonomi och miljöhänsyn har också lagt grunden för det funktionsspäckade modellsortiment som Jonsered nu erbjuder. Ett arv och en pionjäranda som vi håller fast vid än idag.