Fällning steg-för-steg

1. Planering och förberedelser

När du väl bekantat dig ordentligt med din motorsåg är det dags att fälla det första trädet. För att arbeta så säkert och effektivt som möjligt är det viktigt att planera fällningen i förväg och alltid ligga steget före i tanken. Arbeta för det första aldrig ensam i skogen. Se alltid till att ha någon med dig. Ta gärna med en mobiltelefon så att du snabbt kan kalla på hjälp om någonting skulle hända.

2. Bestäm fällriktning

När du bestämt vilket träd du ska fälla är det dags att bestämma fällriktningen. Här finns saker du bör iaktta: Lutar trädet? Hänger grenverket över åt något håll? Åt vilket håll blåser vinden? Det enklaste är att fälla trädet åt samma håll som det själv vill falla p.g.a. lutning, överhäng och vindriktning. Att fälla åt ett annat håll kräver specialteknik, större kraftinsats, och är ibland helt enkelt omöjligt att genomföra. Det är en fördel om du kan fälla trädet över en stock, sten eller stubbe. På så sätt får du en bekväm arbetshöjd när du ska kvista och kapa. Obs! Om någon befinner sig i närheten vid fällning är minsta säkerhetsavstånd två trädlängder.

3. Förkvistning

Såga först av låga grenar som kan vara i vägen. Men tänk på att aldrig såga över axelhöjd. Stå inte rakt bakom sågen. Använd stammen som skydd mellan dig och sågen.

4. Röj din arbetsplats och reträttväg

Röj på marken under trädet och några meter bakom det. Du måste kunna ta några steg snett bakåt eftersom roten kan slå upp.

5. Principen för riktad fällning

För att tvinga trädet att falla i önskad riktning kan du använda en metod som proffshuggarna kallar ”riktad fällning”. Den innebär att man skär till ett slags gångjärn i stammen som styr trädet i fallet hela vägen ner till marken. För att åstadkomma detta gångjärn sågar man först ut en trekantig bit, det s.k. riktskäret, på samma sida som trädet ska falla. Nästa skär, fällskäret, sågas horisontellt från motsatta sidan. Såga inte genom hela stammen utan lämna kvar en brytmån på cirka 3 cm. Det är denna brytmån som fungerar som gångjärn.

6. Riktskäret

A. Ställ dig bredbent bakom trädet och luta vänster axel mot stammen så att du står stadigt. Sikta i fällriktningen med ovansidan på det främre handtaget. då får du rätt riktning på riktskäret eftersom handtaget på en Jonseredsåg är vinkelrätt mot svärdet.

B. Såga först det övre riktskäret. Ta ett ordentligt grepp om främre handtaget med vänster tumme, ge full gas och sätt an sågen nedåt med cirka 60 graders lutning. Riktskärets djup ska vara ungefär 1/4-1/5 av stammens diameter. Börja tillräckligt högt upp på stammen så att du har plats för det undre riktskäret.

C. Stå kvar i samma ställning och såga det undre riktskäret. Greppa med vänstertummen runt handtaget och ge full gas (här gasar du med högertummen). Sätt an sågen med cirka 30 graders lutning uppåt och såga exakt in till det övre riktskäret, varken mer eller mindre. Det är mycket viktigt att skären möts exakt för att gångjärnet ska kunna styra trädet hela vägen ner till marken. Medan du sågar det undre riktskäret ska du titta ner i det övre riktskäret för att se när de båda skären möts. Om du gått till väga på rätt sätt ska du nu ha ett perfekt riktskär med 90 graders öppning.

7. Fällskäret

Först ett tips: Stanna motorn och kontrollera bränslenivån nu. Att få bränslestopp när du sågar fällskäret kan vara riskabelt.

A. Fällskäret sågas i nivå med riktskärets spets eller något över. Lämna kvar en jämngrov brytmån på minst 3 cm.

B. Om stammens diameter är mindre än svärdslängden kan du göra ett enkelt fällskär rakt bakifrån i förhållande till fällriktningen.

C. Annars börjar du med att sätta an sågen på sidan om stammen och går baklänges runt trädet medan du sågar.

D. Stå bredbent och stadigt, greppa runt handtaget med vänster tumme och ge full gas innan du sätter an sågen.

E. När du sågat drygt halva fällskäret avbryter du sågningen och sätter in ett brytjärn i skäret, eller slår in en kil. Den hindrar trädet från att tippa bakåt och nypa fast sågen. Med ett brytjärn är det också lättare att få trädet på fall. Såga sedan resten av fällskäret men var försiktig så att du inte sågar i brytjärnet.

Obs! Om du är nybörjare rekommenderar vi att du inte fäller träd med större diameter än sågsvärdets längd, eftersom det är enklare och säkrare att fälla trädet med ett enkelt fällskär rakt bakifrån.

8. Reträtten

A. När fällskäret är färdigsågat ställer du ifrån dig sågen och lyfter i brytjärnet om det behövs för att få trädet på fall. Lyft med rak rygg och böjda knän. Arbeta med lårmusklerna.

B. Medan trädet faller retirerar du några meter snett bakåt så att du är på säkert avstånd när stammen slår i marken. Det kan hända att rotändan slår i sidled, hoppar upp eller glider bakåt.

9. Att fälla större träd

Ge dig inte på att fälla större träd om du är oerfaren. När du lärt dig hantera sågen ordentligt är det inga problem att fälla träd som är upp till dubbla svärdslängden i diameter.

A. Riktskäret gör du på samma sätt som förut. Skillnaden är att du ska påbörja fällskäret genom att göra ett instick på sidan av stammen. Lämna tillräcklig brytmån (3 cm) och var noga med att börja med dragande kedja för att undvika kast.

B. Sedan sågar du runt genom stammen fram till brytmånen.

C. Glöm inte att slå in brytjärnet innan du sågat färdigt.

Är du osäker – be om hjälp!

Är du inte ett proffs ska du undvika att fälla alltför stora träd. Samma sak gäller för träd i närheten av bebyggelse, trafikerade vägar och luftledningar. Stormfällda träd och rotvältor ska du också överlåta åt yrkesmännen.

Det är alltid bättre att be någon med mer erfarenhet om hjälp än att göra onödiga och pinsamma misstag. Framför allt är det mycket säkrare. Om du inte känner någon med erfarenhet så kan din Jonseredhandlare tipsa om vem du kan vända dig till.

Om du fäller fast

Om du råkar fälla trädet mot ett annat träd, så att det blir stående i lutning, bör du använda en vinsch för att få loss det. Detta är ett mycket riskabelt moment och om du är ovan bör du inte genomföra det på egen hand. Ring efter hjälp med mobiltelefonen eller skicka iväg din medhjälpare. Du bör inte lämna ett fastfällt träd obevakat.