Så hanterar du sågen

Montering av svärd och kedja

 1. Kontrollera att kedjebromsen inte är tillslagen.
 2. Lägg svärdet på plats.
 3. Kontrollera rotationsriktningen på kedjan och lägg på den runt drivhjulet och svärdet. Var noga med att kedjan ligger rätt runt drivhjulet och hela vägen runt svärdet.
 4. Sträck ut kedjan genom att dra i svärdet. Montera kedjekåpan. Kontrollera att tappen på kedjesträckaren passar i hålet på svärdet. Dra åt svärdsmuttrarna löst.
 5. Sträck kedjan genom att skruva kedjesträckaren medsols. Sträckningen är perfekt när kedjan varken hänger ner under svärdet eller går att lyfta helt ur spåret.
 6. Dra åt svärdsmuttrarna ordentligt. Prova sedan att dra runt kedjan för hand. Det ska gå lätt, annars är kedjan för hårt sträckt. Använd arbetshandskar.

Påfyllning av bränsle och kedjeolja

 1. Sätt stoppknappen i läge ”on” och dra ut choken helt. Ställ sågen på marken.
 2. Håll sågen stadigt mot marken när du startar. Sätt höger fot i bakre handtaget och ta ett stadigt tag i främre handtaget med vänster hand. Ryck i startsnöret med höger hand tills motorn tänder till en gång. Tryck nu in choken utan att röra gasreglaget. Sågen har automatisk startgas. Observera! Det är mycket viktigt att choken trycks in när motorn tänds för första gången. Annars kan motorn bli sur.
 3. Ryck i startsnöret tills motorn startar.
 4. Lyft upp sågen och gasa några gånger för att känna hur sågen reagerar på gasen.

Varmstart

Gör som ovan men använd inte choken. Observera! Kedjan ska vara helt stilla när motorn går på tomgång, annars måste tomgångsinställningen justeras. Hur detta går till kan du läsa om i instruktionsboken.

Övningskörning

Om du är ovan motorsågsförare rekommenderar vi att du bekantar dig med sågen på hemmaplan innan du ger dig ut i skogen och fäller träd. Du kan till exempel börja med att såga lite ved vid sågbocken. Se till att stocken ligger stadigt på plats.

 1. När du sågar ska du alltid tänka på att greppa runt det främre handtaget med vänsterhandens tumme. Stå bredbent för balansens skull. Vänster fot ska placeras något framför den högra. Var inte rädd för sågen. Håll den nära dig så du slipper anstränga armar och rygg. Men tänk på att inte stå rakt bakom sågen. Ge full gas innan du sätter an sågen. Sätt an så långt in på svärdet som möjligt.
 2. När du sågar uppifrån strävar kedjan att dra sågen mot stammen. Därför kallas det att såga med dragande kedja.
 3. Prova också att såga underifrån. Då känner du att kedjan vill skjuta sågen emot dig, vilket då kallas att såga med skjutande kedja.

Eftersträckning av kedjan

En ny kedja ska alltid eftersträckas efter ungefär 20 minuters körning. Stäng av motorn, ställ ner sågen och lossa svärdsmuttrarna en aning. Skruva kedjesträckaren medurs tills kedjan är lagom sträckt. Dra sedan åt svärdsmuttrarna ordentligt. Kontrollera också att kedjan är oljig. Då vet du att kedjesmörjningen fungerar ordentligt.