Vibrationskalkylator

För att beräkna ett A(8) exponeringsvärde väljer du först kategori och sedan modell. Därefter visas kalkylatorn. Ange modell och beräknad daglig arbetstid i de vita fälten och klicka därefter på ”beräkna”. Resultaten för respektive verktyg avläses från kolumnen ”partiell daglig exponering”. Om du använder flera olika verktyg beräknar kalkylatorn ett samlat dagligt vibrationsvärde under hela arbetsdagen i rutan nedanför kolumnen ”partiell daglig exponering”. Observera att arbetstiden avser både den tid då operatören utsätts för vibrationer och den tid han/hon inte utsätts för vibrationer. (Raster, underhåll, tankning etc.).

Hjälp och mer information
Modell Ekvivalent vibrationsnivåahv,eq m/s² Dagligt exponeringsvärde A(8)m/s² Daglig arbetstid
Timmar
Daglig arbetstid
Minuter
Partiell daglig exponering A(8)m/s²
Välj en produktfamilj i listan ovan.
0
Ackumulerat dagligt vibrationsvärde m/s² A(8) 0
  • A(8) & 2,5 m/s². Dagligt vibrationsvärde under insatsvärde. Inga ytterligare åtgärder krävs för att minska exponeringen.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/s². Dagligt vibrationsvärde över insatsvärdet. Ökad risk för vibrationsrelaterade symptom hos användaren. Se Husqvarnas rekommendationer och direktiv 2002/44/EC för att få information om hur man minskar riskerna för vibrationsexponering.

  • A(8) > 5,0 m/s². Den dagliga vibrationsexponeringen överskrider gränsvärdet för exponering. Reducera arbetstid och/eller använd maskin med lägre vibrationsnivå.