Välj rätt buskröjare

En gräsröjare använder du för att röja kraftigt gräs, mindre buskar och sly. Gräsröjaren är robustare och starkare än en grästrimmer och finns i olika motorstorlekar. Ju kraftigare växtlighet du ska röja, desto kraftfullare maskin bör du ha. Med rätt tillbehör kan du använda samma maskin till att trimma gräs, röja sly och buskar och även gallra bort mindre träd. Gräsröjaren är utrustad med ett längre riggrör för att öka arbetsområdet.

Några tips före köpet

  • Välj en maskin som är tillräckligt kraftfull för den växtlighet du ska röja.
  • Utrusta din maskin med ergonomisk bärsele för bästa avlastning, komfort och effektivitet.
  • Styret ska vara vinklat i förhållande till riggröret för att motverka snedbelastning av ryggen.
  • Maskinen ska vara ordentligt avvibrerad så att du orkar jobba länge utan att bli trött.
  • Ett vrid- och fällbart styre underlättar transport och förvaring.
  • Ju bredare sortiment av tillbehör och skärutrustning, desto större användningsområde.
  • Köp maskinen av en fackhandlare som kan hjälpa dig med tillbehör, service och reservdelar.