Samspelet mellan dig och maskinen

Vi på Jonsered anser att samspelet mellan maskinen och den som ska använda den är särskilt viktigt när det gäller burna redskap. Här spelar selens utformning och individuella justeringsmöjligheter en viktig roll, eftersom selen fördelar maskinens vikt så att kroppen inte sned- eller felbelastas. Därför ska selen inte hänga löst, utan sitta tätt mot kroppen. För att maskinen skall få rätt arbetsvinkel mot marken, justerar man också upphängningspunkten för maskinen.

På röjaren finns också flera fästpunkter, dels för att skärutrustningen ska arbeta parallellt mot marken, dels för att ge maskinen rätt balans.

De flesta röjare har bara avvibrering mellan motor och riggrör. Men så fort skärutrustningen börjar arbeta uppstår ytterligare vibrationer och slag. Därför har Jonsered utvecklat ett unikt avvibreringssystem. Där hela den övre riggdelen med handtag och den del som vilar mot kroppen är isolerad från såväl motor som riggrör. Jonsered har full avvibrering även på maskiner med s k loophandtag.

Den idealiska utgångsställningen är denna: med ryggen rak, händerna vilsamt utsträckta framåt och med skärutrustningen rakt framför kroppen.

Därför är vinkeln mellan dubbelhandtaget och riggen förskjuten 7 grader åt vänster. Då hindras inte heller vänstersvep av att kroppen och handtaget kolliderar. Först då kan man svepa lika effektivt åt båda håll, och utan överdriven ryggvridning.