Zgodovina podjetja

V državi, kot je Švedska, kjer 75 odstotkov površine pokrivajo gozdovi, je precej obièajno, da je gozdarstvo ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog. Stremljenje k tehnološkemu napredku je še ena tipièna sestavina švedskega izroèila. Tako ni nikakršno nakljuèje, da je bila prva motorna žaga na svetu, s katero je lahko enostavno upravljal samo en èlovek, že leta 1954 izumljena na Švedskem, natanèneje v Jonseredu, majhni industrijski vasi v gozdni pokrajini severovzhodno od Göteborga.

Takrat so skandinavske gozdne skupnosti že veè generacij zapored sestavljali poklicni drvarji, trdoživi moški, ki so živeli v skromnih razmerah in delali v ostrem podnebju. Eden glavnih ciljev podjetja Jonsered je bilo olajšanje njihovega življenja in zmanjšanje nevarnosti pri delu.

Od takrat Jonseredovi inženirji vodijo razvoj profesionalnih motornih žag vse do današnjih modelov z inovativnimi rešitvami kot glavnimi lastnostmi: zavora verige, zmanjšanje tresljajev in turbo èišèenje zraka, èe omenimo le nekatere. Razvili so tudi sodobno tehniko klešèenja, uèinkovito metodo, ki prihrani delo, in jo prenesli po vsemu svetu.

Za današnje profesionalne in obèasne uporabnike motornih žag je Jonsered še vedno sinonim za uèinkovit in zanesljiv gozdarski pripomoèek. Naše znanje na podroèju lahkih in uèinkovitih motorjev, ergonomije in skrbi za naravo je postalo temelj Jonseredove palete modelov gozdarskih strojev. Zapušèina in pionirski duh, ki ju gojimo že desetletja.