Izračun vibracij

Za izračun vrednosti izpostavljenosti A(8) najprej izberite skupino in nato model; prikazal se bo izračun vibracij. Enostavno vnesite ocenjeni dnevni čas, ki ga prebijete ob uporabi navedenega modela, v bela polja in kliknite “Izračunaj”. Preberite rezultat za vsako orodje v stolpcu delne dnevne izpostavljenosti. Če uporabljate več orodij, bo izračun izračunal akumulirano dnevno izpostavljenost vibracijam med polnim delovnim dnem v celici pod stolpcem delne dnevne izpostavljenosti. Prosimo, da upoštevate, da dnevni delovni čas vključuje tako čas, ko je delavec izpostavljen vibracijam, kot tudi čas brez izpostavljenosti. (odmori, vzdrževanje, polnjenje rezervoarja, itd.).

Pomoč in več informacij
Model Ekvivalentna raven vibracij ahv,eq m/s² Dnevna izpostavljenost A(8)m/s² Delovni čas v enem dnevu
Ure
Delovni čas v enem dnevu
Minute
Delna dnevna izpostavljenost A(8)m/s²
Izberite skupino izdelkov iz zgornjega seznama.
0
Akumulirana dnevna izpostavljenost vibracijam m/s² A(8) 0
  • A(8)<2.5 m/s². Dnevna izpostavljenost vibracijam je pod opozorilno ravnjo. Ni potrebe po nadaljnjih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti.

  • A(8) = 2,5 – 5,0 m/s². Dnevna izpostavljenost vibracijam presega opozorilno vrednost izpostavljenosti. Povečano tveganje za razvoj bolezni, ki so povezane z vibracijami. Glej Husqvarnina priporočila in Direktivo 2002/44/EC kot vodila za zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti vibracijam.

  • A(8)<5,0 m/s². Dnevna izpostavljenost vibracijam presega mejno vrednost izpostavljenosti. Zmanjšajte delovni čas v enem dnevu in/ali uporabite stroj z nižjo ekvivalentno ravnjo vibracij.