International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Deutschland España Ελλάδα France Ireland Italia Nederland Portugal Slovensko Suomi Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

V zemi jako je Švédsko, kde pokrývá 75 % rozlohy les, je zcela přirozené, že lesní průmysl patří k nejdůležitějším komerčním odvětvím. Snaha o technologický pokrok je další typickou součástí švédské tradice. Není proto náhodou, že první lehká motorová pila byla vynalezena ve Švédsku už v roce 1954, přesněji řečeno v Jonseredu, malé průmyslové vesnici v lesích několik kilometrů na severovýchod od Göteborgu. 

V té době už po celé generace obývali severské lesní komunity profesionální dřevorubci, drsní muži, kteří žili a pracovali v prostých podmínkách a v náročném podnebí. Ulehčit jim život a omezit jeho rizika se stalo jedním z hlavních cílů společnosti Jonsered. 

Od té doby si inženýři společnosti Jonsered drží přední postavení ve vývoji profesionálních motorových pil až po dnešní modely s inovativními řešeními, jako jsou mimo jiné brzda řetězu, tlumení vibrací a turbo čištění vzduchu. Vyvinuli také moderní techniku prořezávání a rozšířili tento efektivní postup šetřící práci lidem po celém světě. 

Mezi dnešními profesionálními a poloprofesionálními uživateli motorových pil jsou výrobky Jonsered stále známé jako spolehliví, efektivní pomocníci při práci s lese. Ale naše znalosti lehkých, efektivních strojů a ergonomie a zájem o přírodu také položily základy plnému sortimentu modelů, které nyní společnost Jonsered nabízí Toto dědictví a průkopnického ducha udržujeme dodnes.