KALKULAČKA VIBRACÍ

Chcete-li vypočítat denní hodnotu expozice normalizovanou na 8 hodin A(8), přidejte příslušné výrobky a počet hodin, po který budou používány, včetně přestávek, údržby, doplňování paliva apod.
Souhrnná denní dávka vibrací v m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potřeba přijímat žádná další opatření pro snížení expozice.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje povolenou hodnotu. Obsluze hrozí zvýšené riziko vzniku chorob způsobených vibracemi. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob způsobených vibracemi naleznete v doporučeních společnosti Husqvarna a ve Směrnici 2002/44/ES (NV 272/2011 Sb.)
A(8) > 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje mezní hodnotu. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.