International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Deutschland España Ελλάδα France Ireland Italia Nederland Portugal Slovensko Suomi Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

KALKULAČKA VIBRACÍ

Chcete-li vypočítat denní hodnotu expozice normalizovanou na 8 hodin A(8), přidejte příslušné výrobky a počet hodin, po který budou používány, včetně přestávek, údržby, doplňování paliva apod.
Souhrnná denní dávka vibrací v m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potřeba přijímat žádná další opatření pro snížení expozice.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje povolenou hodnotu. Obsluze hrozí zvýšené riziko vzniku chorob způsobených vibracemi. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob způsobených vibracemi naleznete v doporučeních společnosti Husqvarna a ve Směrnici 2002/44/ES (NV 272/2011 Sb.)
A(8) > 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje mezní hodnotu. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.