International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Vilkår for brug

Jonsered værdsætter din interesse for virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse Vilkår omhyggeligt før anvendelse af Webstedet. Ved brug af Webstedet accepterer du at være bundet af disse Vilkår.

Generelt

Dette Websted og eventuelle tilhørende underwebsteder (tilsammen "Webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/JONSERED eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen HUSQVARNA). Din brug af Webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og JONSERED (“Aftalen”). Følgende er vilkårene i aftalen (“Vilkårene”). Ved brug af Webstedet accepterer du at have læst, forstået og accepteret Vilkårene og alle relaterede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt. Hvis du ikke accepterer Vilkårene og alle relaterede dokumenter, har du ikke tilladelse til at bruge Webstedet.

Licens

Under forudsætning af de Vilkår, der er angivet i denne Aftale, giver JONSERED dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til adgang og til at bruge og vise dette Websted og materialer på Webstedet. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af Webstedet på nogen måde. JONSERED giver dig tilladelse til at se og downloade de oplysninger ("Materiale") på Webstedet udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i JONSERED Nyhedsrum til sociale medier. Denne tilladelse gælder ikke en overførsel af ejendomsret til Materiale og kopier af Materiale og er underlagt følgende begrænsninger: 1) Du skal på alle eksemplarer af downloadet Materiale bevare alle ophavsretlige og andre navnebeskyttelsesnotitser indeholdt i Materialet; 2) du må ikke ændre Materialet eller på nogen måde gengive eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller videregive det til offentlige eller kommercielle formål, og 3) du må ikke overføre Materiale til andre, medmindre du giver dem meddelelse om, og de er enige i, forpligtelserne i henhold til disse Vilkår. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på Webstedet, da det evt. opdateres fra tid til anden.

Brugergarantier

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge Webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår, herunder love og bestemmelser i denne Aftale og i overensstemmelse med alle eksisterende og fremtidige politikker og regler for Webstedet. Du accepterer, at du ikke vil bruge Webstedet til: a) at sende spam eller uopfordret kommunikation; (b) udgive dig for at være JONSERED eller en anden eller give en tredjepart tilladelse til at foregive at være dig; (c) oprette overskrifter/toptekster eller på anden måde manipulere identifikatorer for at tilsløre oprindelsen af indhold overført via Webstedet; (d) give en forvansket fremstilling af din tilknytning til en person eller enhed; (e) opføre dig på en måde, som negativt påvirker andre brugeres mulighed for at bruge Webstedet; (f) deltage i aktiviteter, der ville krænke gældende lov; (g) poste eller på anden måde sende materiale, som på nogen måde overtræder eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovlige, chikanerende, ærekrænkende, vulgære eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklame eller salg af varer eller tjenesteydelser eller; (h) at indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere uden udtrykkelig tilladelse fra disse brugere.

Personlige oplysninger

Oplysninger om Jonsered praksis i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv, kan findes i JonseredS politik om beskyttelse af personlige oplysninger . Ved at bruge dette websted accepterer du, at dine personlige oplysninger bruges i overensstemmelse med Jonsered politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

JONSERED forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Aftale vil træde i kraft, når de offentliggøres på Webstedet. Din fortsatte brug af Webstedet, efter at eventuelle ændringer i denne Aftale er blevet offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

Immaterielle ejendomsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design, uanset om de er registrerede eller uregistrerede) på Webstedet, er erhvervede rettigheder tilhørende JONSERED eller dets licensgivere. Al goodwill og immaterielle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne immaterielle ejendomsrettigheder, er erhvervede rettigheder tilhørende JONSERED og skal tilfalde JONSERED. Dette Websted, herunder alt Materiale, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af internationale love og traktatbestemmelser om ophavsretlig beskyttelse. Du indvilliger i at overholde alle love om ophavsretlig beskyttelse verden over ved din brug af dette Websted, herunder alt Materiale, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af Materialet. JONSERED giver dig ikke nogen udtrykkelige eller implicitte rettigheder i henhold til nogen patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil, og at intet i disse Vilkår giver dig ret til at bruge JONSERED's varemærker, varebetegnelser, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre markante varemærkekendetegn ud over det, der er udtrykkeligt angivet i JONSERED’s varemærkeliste. Vær opmærksom på, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indsendte bidrag vil blive betragtet som ikke-fortrolige og generiske. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, bortset fra i en patentoplysningsdeklaration som beskrevet i Jonsereds politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer, giver du JONSERED ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået med, at JONSERED frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål. Se Jonsereds politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer for yderligere oplysninger.

Software

Enhver form for software, som måtte være tilgængeligt for download fra dette Websted (“Softwaren”) er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende JONSERED og/eller dets leverandører.

Brugen af softwaren er underlagt betingelserne i en slutbrugerlicensaftale (om nogen), som følger med eller er indeholdt i Softwaren (”Licensaftalen”). Medmindre andet fremgår af Licensaftalen, stilles Softwaren til rådighed til download udelukkende til slutbrugeres brug. Enhver form for reproduktion eller gendistribution af Softwaren i strid med Licensaftalen kan resultere i civil- og strafferetlige sanktioner.

UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER LOKALITET MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER GENDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT.

SOFTWARE ER (OM OVERHOVEDET) KUN OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. UD OVER DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, FRASKRIVER JONSERED SIG HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIER OG INDESTÅELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HVILKET OMFATTER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, RETTIGHEDER, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE.

Andre websteder

Af hensyn til din bekvemmelighed indeholder Webstedet links til websteder på internettet, som ejes, offentliggøres og vedligeholdes af tredjepart. JONSERED forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemgå indholdet på en sådan tredjeparts websteder. JONSERED er heller ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af en sådan tredjeparts websteder.

Eksterne links til Webstedet

Alle links til Webstedet skal godkendes skriftligt af JONSERED, bortset fra, at JONSERED giver sit samtykke til links, hvor: (i) linket kun er tekst indeholdende navnet "JONSERED" og ikke indeholder nogen af JONSERED's eller deres licensgiveres beskyttede varemærker; (ii) linket "peger" kun videre til www.jonsered.com og ikke til undersider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser denne side i fuld skærm i et fuldt funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og ikke i en "ramme" på det tilknyttede websted; og (iv) udseende, position og andre aspekter af linket hverken kan skabe et falsk indtryk af, at en enhed eller dens aktiviteter eller produkter forbindes med eller sponsoreres af JONSERED og ej heller være til skade for eller forringe den goodwill, der er forbundet med navn og varemærker tilknyttet JONSERED eller affilierede selskaber. JONSERED forbeholder sig ret til at tilbagekalde dette samtykke til oprettelse af et link til enhver tid efter eget skøn. 

Udelukkelse af implicitte garantier

Selv om der er blevet truffet foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og fortsat adgang til dette Websted, påtager JONSERED sig intet ansvar herfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. JONSERED GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGEHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALE ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA WEBSTEDET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILTRO TIL SÅDANNE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, OPTEGNELSER ELLER OPLYSNINGER ER PÅ EGET ANSVAR. ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". JONSERED FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FREMSATTE PÅSTANDE ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER FOR DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. JONSERED GARANTERER IKKE FOR ELLER FREMSÆTTER EJ HELLER PÅSTANDE OM SIKKERHEDEN AF DETTE WEBSTED. DU ANERKENDER, AT ALLE SENDTE OPLYSNINGER KAN OPSNAPPES. JONSERED GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER SERVERNE, SOM GØR DETTE WEBSTED TILGÆNGELIGT, ELLER AT ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SENDT AF JONSERED, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SÅDANNE FREMSATTE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKET UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING, AT LOVEN FORBYDER DERES UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Oplysningerne på webstedet kan indeholde referencer eller krydshenvisninger til produkter, serviceydelser osv. fra JONSERED, som ikke er offentliggjort eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underlagt ændringer, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at JONSERED har til hensigt at gøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få fuldstændige oplysninger vedr. produkter, serviceydelser osv., som er tilgængelige for dig, og for at bestille. JONSERED forbeholder sig ret til efter eget skøn, når som helst og uden forudgående varsel, at ændre, redigere, tilføje og/eller tilbagetrække et produkt, en serviceydelse osv.

Ansvarsbegrænsning

I INTET TILFÆLDE VIL JONSERED VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, FOR VIRKSOMHEDENS TAB AF FORRRETNINGSMULIGHEDER, KONTRAKT, INDTÆGTER, DATA, INFORMATIONER ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) SOM FØLGE AF, OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, SELV OM HUSQVARNA ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UD OVER DE VILKÅR, DER ER ANGIVET HERI, VIL JONSERED I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UBETIMELIGHEDER ELLER MANGLENDE ÆGTHED AF OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Erklæring om jurisdiktion

Dette Websted styres, drives og administreres af JONSERED fra virksomhedens kontorer i Sverige. JONSERED fremsætter ingen indeståelser for, at materialerne på dette Websted er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for Sverige. Adgang til Webstedet fra områder, hvor indholdet af Webstedet er ulovligt, er forbudt. Hvis du besøger dette Websted fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovene for Kongeriget Sverige er gældende for denne Aftale, uden at der gives gyldighed til bestemmelser om lovkonflikter. Byretten i Stockholm skal have eksklusiv jurisdiktion i første omgang ved enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale.

Dette er senest blevet opdateret 09/03/11.