No Image Available

Privaatsusteatis

Privaatsuspoliitika

Jonsered hindab teie huvi ettevõtte ja selle toodete vastu. Soovitame teil tungivalt käesolev privaatsuspoliitika enne selle veebisaidi ja alamlehtede (üheskoos „veebisait”) kasutamist läbi lugeda. Privaatsuspoliitika täpsustab, millist teavet Husqvarna AB (publ) / GARDENA GmbH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või harukontorid (ühiselt JONSERED) või kolmandad osapooled JONSEREDi nimel sellelt veebisaidilt koguvad ning milliseid meetmeid kasutatakse teie isikuandmete kaitsmiseks. Privaatsuspoliitikaga mittenõustumisel ei tohi te veebisaiti kasutada. Privaatsuspoliitika võib aeg-ajalt muutuda, seega külastage veebisaiti korrapäraselt.

Üldine

Arvestage, et mõne meie funktsiooni kasutamiseks ja toimingu teostamiseks ning osadele toodetele ja teenustele juurdepääsu saamiseks tuleb teil esitada veebisaidi teatud osades ennast tuvastavat teavet, nagu e-posti aadress, nimi, postiaadress, telefoninumber ja isikukood (“isikuandmed”). Seega peate te käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustel selliste isikuandmete kogumise, kasutamise ja edastamise teabe täielikult läbi lugema ja sellega üheselt nõustuma.

Isikuandmete ja muu kasutajateabe kogumine ning kasutamine

Teave, mille olete JONSEREDile esitanud, on kaitstud Rootsi ja Euroopa andmekaitseseadustega. Isikuandmeid salvestab ning haldab JONSERED ja neid kasutatakse, et hõlbustada meie toodete ja/või veebiteenuste kasutamist. Juhul kui edastate meile oma isikuandmed sooviga saada meilt vastu teavet, näiteks brošüüre või katalooge, kogume ja salvestame vastava teabe. Need andmed võimaldavad meil teie teabetaotlusi rahuldada. Teavet talletatakse piisavalt turvalises ja kaitstud keskkonnas seni, kuni JONSERED usub, et see hõlbustab teiega suhtlemist. Kui soovite oma andmed osaliselt või terviklikult meie registrist kustutada, võtke ühendust ettevõttega Husqvarna AB. JONSERED võib küsida teilt täiendavat mittekohustuslikku teavet, et suurendada oma teadmisi klientide kohta, teostada otseturundust või kutsuda teid konkurssidest osa võtma. Teil on õigus vabalt valida, kas soovite nendele lisateabe päringutele vastata või mitte. JONSERED kogub ka mitteisiklikku teavet meie veebisaidi kasutamise kohta. Seda teavet kogutakse koondarvestuses ning kasutatakse ainult ettevõttesisestel eesmärkidel, et aidata meil täiustada teie veebikogemust ning lihtsustada meie veebisaidi külastamist. JONSERED võib siduda selle teabe kasutaja isikuandmetega, et määratleda kasutajate materjalikasutuse harjumused. Need andmed aitavad meil veebisaiti täiustada. JONSERED ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt lastelt ning meie veebisait ei ole suunatud sellistele isikutele. Soovitame lapsevanematel ja eestkostjatel jälgida aktiivselt laste tegevust ja huvisid veebis.

Isikuandmete edastamine

JONSERED võib edastada (lisaks marsruutimisele) isikuandmeid, mille olete veebisaidil esitanud, kolmandatele osapooltele (a) teie nõusoleku korral; (b) kui seda võib nõuda seadus või kohtuotsus; (c) et kaitsta JONSEREDi õigusi või vara; (d) et kaitsta veebisaidi kasutajate isiklikku julgeolekut; (e) isikutele või ettevõtetele, kellega JONSERED on sõlminud lepingud veebisaidi sisetoimingute või äritegevuse korraldamiseks; või (f) kui me usume, et need osapooled on seotud seaduse, siduva plaani või lepinguga, mis toetab isikuandmete ausa käsitlemise põhimõtteid ning piisavat kaitsetaset. JONSERED säilitab õiguse võtta ettevõtte äranägemisel ühendust vastava ametiasutusega, kui märgatakse seadusevastaseid või JONSEREDi kasutustingimusi rikkuvaid tegevusi.

Küpsised

Veebisait võib kasutada tehnoloogiat nimega küpsised. Küpsised on väiksed teavet sisaldavad tekstifailid, mille külastatavad veebisaidid sinu arvutisse salvestavad. Neid kasutatakse veebisaidil täiendava funktsionaalsuse pakkumiseks ning abivahendina saidikasutuse analüüsimisel. Olemas on kaht tüüpi küpsiseid. Üht tüüpi küpsiseid kasutatakse teabe, nagu teie kasutajanimi ja parool, meelespidamiseks ning need salvestatakse teie arvutisse seniks, kuni otsustate sellest tellimusteenusest mitte „välja logida”. Kui te ei kasuta funktsiooni „Ära küsi edaspidi minu kasutajanime ja parooli”, siis neid küpsiseid teie arvutisse ei salvestata. Teine tüüp on nn seansiküpsised. Seda kasutatakse näiteks selleks, et jälgida, mis keele te veebisaidi jaoks valisite. Veebisaidi külastamise ajal salvestatakse need küpsised ajutiselt arvuti mällu. Seansiküpsist ei salvestata sinu arvutisse pikaks ajaks ning see kustutatakse tavaliselt veebibrauseri sulgemisel. Selliste küpsiste kasutamisega loodab JONSERED paremini pakkuda külastajatele olulist teavet. Kui te ei soovi JONSEREDi küpsiste kasutamisega nõustuda, saab enamiku brauseritest seadistada küpsistest keelduma. Siiski võib see piirata veebisaidi funktsionaalsust ja eeliseid sinu jaoks.

Kvaliteet

JONSERED kohustub rakendama vajalikke samme, et tagada meie kogutud isikuandmete õigsus, terviklikkus ning ajakohasus. Olete kohustatud esitama andmete kogumise ajal ainult õigeid, terviklikke ning ajakohaseid isikuandmeid. Kui avastate hiljem, et meile esitatud isikuandmed on valed või mittetäielikud või need pole ajakohased, rakendame teie kirjaliku teate alusel vajalikke samme isikuandmete parandamiseks.

Turvalisus

Kuigi JONSERED ei saa täielikult välistada volitamata juurdepääsu, võite olla kindel, et JONSERED hoolitseb teie isikuandmete turvalisuse tagamise ja nendele volitamata juurdepääsu takistamise eest, kasutades piisavat asjakohast tehnoloogiat ja ettevõttesiseseid protseduure.

Muud veebisaidid

Võite leida sellelt veebisaidilt linke kolmandate osapoolte saitidele. JONSERED ei halda veebisaidiga seotud kolmandate osapoolte saite ega vastuta nende sisu või privaatsuspraktikate eest. Need veebisaidid võivad salvestada teie arvutisse enda küpsiseid ja/või kasutada teisi meetodeid isikuandmete kogumiseks ja käsitlemiseks. Soovitame teil enne kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamist tutvuda nende privaatsuspraktikatega.

Muudatused

JONSERED säilitab õiguse oma äranägemisel käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes osa ilma eelneva etteteatamiseta täielikult või osaliselt igal ajal muuta või lisada või eemaldada jaotisi. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas jõustuvad nende postitamisel veebisaidile. Veebisaidi kasutamise jätkamist pärast privaatsuspoliitika muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks.

Seda privaatsuspoliitikat on viimati värskendatud 03.03.2011.