International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

VIBRATSIOONI KALKULAATOR

Standardse igapäevase kaheksatunnise kokkupuuteväärtuse A(8) arvutamiseks tuleb liita oma tooted ja kasutustunnid, sh puhkepausid, hooldus, paakide täitmine jne.
Akumuleeritud päevane vibratsioonitase m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Päevane kokkupuude vibratsiooniga alla toimetaseme. Vibratsiooni vähendamiseks ei ole tarvis täiendavaid meetmeid kasutusele võtta.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Päevane vibratsioon ületab toimetaset. Suurenenud oht kasutajale vibratsiooniga seotud haiguste tekkimiseks. Vaata Husqvarna soovitusi ja direktiivi 2002/44/EÜ suuniseid vibratsioonist tingitud ohtude vähendamiseks.
A(8) > 5.0 m/s²
Päevane vibratsioonitase ületab kokkupuute piirväärtust. Vähenda päevast tööaega ja/või kasuta madalama samaväärse vibratsioonitasemega masinat.