International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Deutschland España Ελλάδα France Ireland Italia Nederland Portugal Slovensko Suomi Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

TÄRINÄLASKURI

Laske standardinmukainen 8 tunnin päivittäinen tärinäaltistumisarvo A(8) lisäämällä tuotteesi ja käyttötunnit, joihin on laskettu mukaan muun muassa tauot, huolto ja polttoaineen lisääminen.
Kumuloitunut päivittäinen tärinälle altistuminen m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Päivittäinen tärinälle altistuminen alle toimenpidetason. Ei tarvetta lisätoimille altistumisen vähentämiseksi.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Päivittäinen tärinä ylittää toimenpidetason. Lisääntynyt riski tärinään liittyvien tautien kehittymisestä käyttäjälle. Katso Husqvarnan suosituksista ja 2002/44/EY -direktiivistä ohjeet tärinän aiheuttamien riskien vähentämisestä.
A(8) > 5.0 m/s²
Päivittäinen tärinälle altistuminen ylittää altistumisrajan. Vähennä päivittäistä työaikaa ja/tai käytä konetta, jonka tärinätaso on alhaisempi.