TÄRINÄLASKURI

Laske standardinmukainen 8 tunnin päivittäinen tärinäaltistumisarvo A(8) lisäämällä tuotteesi ja käyttötunnit, joihin on laskettu mukaan muun muassa tauot, huolto ja polttoaineen lisääminen.
Kumuloitunut päivittäinen tärinälle altistuminen m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Päivittäinen tärinälle altistuminen alle toimenpidetason. Ei tarvetta lisätoimille altistumisen vähentämiseksi.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Päivittäinen tärinä ylittää toimenpidetason. Lisääntynyt riski tärinään liittyvien tautien kehittymisestä käyttäjälle. Katso Husqvarnan suosituksista ja 2002/44/EY -direktiivistä ohjeet tärinän aiheuttamien riskien vähentämisestä.
A(8) > 5.0 m/s²
Päivittäinen tärinälle altistuminen ylittää altistumisrajan. Vähennä päivittäistä työaikaa ja/tai käytä konetta, jonka tärinätaso on alhaisempi.