No Image Available

Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojums par konfidencialitāti

Jonsered novērtē jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu un tā piedāvātajiem izstrādājumiem. un tieši tāpēc aicinām rūpīgi izskatīt šo Konfidencialitātes politiku, pirms sākat lietot šo tīmekļa vietni un tās apakšvietnes (turpmāk tekstā abas kopā — Vietne). Šajā konfidencialitātes politikā ir noteikts, kādu šajā Vietnē sniegto informāciju apkopo uzņēmums Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH vai tās grupas uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāles (kopā: JONSERED), vai trešās puses JONSERED vārdā un kādi pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu jūsu personiskās informācijas drošību. Ja nepiekrītat šai Konfidencialitātes politikai, jūs nedrīkstat lietot šo Vietni. Šajā Konfidencialitātes politikā ik pa laikam var tikt veiktas izmaiņas, tāpēc periodiski to pārskatiet.

Vispārīgi

Lai izmantotu dažas mūsu piedāvātās funkcijas un veiktu noteiktas darbības, kā arī piekļūtu dažiem mūsu izstrādājumiem vai pakalpojumiem, konkrētos Vietnes apgabalos jūs tiksiet aicināts norādīt savu personu identificējošu informāciju, piemēram, e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru un personas kodu (turpmāk tekstā — “Personas dati”). Šajā kontekstā jums ir pilnībā jāizprot un jāpiekrīt šādu Personas datu apkopošanai, izmantošanai un pārsūtīšanai saskaņā ar šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem un nosacījumiem.

Personas datu un citas lietotāja informācijas apkopošana un izmantošana

Informāciju, ko jūs sniedzat uzņēmumam JONSERED aizsargā Zviedrijas un Eiropas datu aizsardzības likumi. Uzņēmums JONSERED reģistrē un pārvalda Personas datus, lai palīdzētu jums lietot mūsu izstrādājumus un/vai tiešsaistes pakalpojumus. Ja jūs mums norādāt papildu Personas datus, lai no mums saņemtu informāciju – piemēram, bukletus, katalogus –, mēs apkopojam un saglabājam šo informāciju. Izmantojot šo informāciju, mēs varam apstrādāt jūsu informācijas pieprasījumu. Attiecīgā informācija tiek glabāta pietiekami drošā un aizsargātā vidē tik ilgi, cik uzņēmums JONSERED uzskata to par nepieciešamu saziņas uzlabošanai ar jums. Ja vēlaties daļēji vai pilnībā noņemt savus datus no mūsu reģistriem, sazinieties ar Husqvarna AB. Uzņēmums JONSERED var lūgt jūs iesniegt neobligātu papildinformāciju, lai paplašinātu zināšanas par saviem klientiem, veiktu tiešās tirgvedības pasākumus vai aicinātu jūs piedalīties konkursos. Jūs varat brīvi izvēlēties, vai atbildēt uz šādiem pieprasījumiem par papildinformācijas sniegšanu. Uzņēmums JONSERED apkopo arī nepersonisku informāciju par savas Vietnes lietojumu. Šī informācija tiek apkopota kopējā kontekstā un tiek izmantota tikai iekšējām vajadzībām, lai palīdzētu uzlabot jums pieejamās tiešsaistes iespējas un motivētu jūs apmeklēt mūsu Vietni. Uzņēmums JONSERED var saistīt šo informāciju ar lietotāja Personas datiem, lai noteiktu, kuri lietotāji piekļūst konkrētiem materiāliem; šāda informācija palīdz mums uzlabot Vietnes darbību. Uzņēmums JONSERED apzināti neapkopo Personas datus no bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, un nepielāgo savu tīmekļa vietni šādu personu interesēm. Aicinām vecākus un aizbildņus aktīvi sekot līdzi bērnu’ darbībām un interesēm tiešsaistē.

Personas datu pārsūtīšana

Uzņēmums JONSERED nepārsūta (izņemot maršrutēšanas nolūkos) jūsu Personas datus, kurus esat norādījis Vietnē, nevienai trešajai pusei, izņemot: a) ar jūsu piekrišanu; b) saskaņā ar likuma prasībām vai tiesas rīkojumu; c) JONSERED tiesību vai īpašuma aizsardzības un aizstāvības nolūkos; d) Vietnes lietotāju personiskās drošības aizsardzības nolūkos; e) personām vai uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmums JONSERED ir noslēdzis līgumus, Vietnes iekšējās darbības vai uzņēmuma darbības nodrošināšanai; vai f) gadījumos, kad mēs pamatoti uzskatām, ka uz attiecīgajām pusēm attiecas likums, saistoši noteikumi vai līgumi, kas nodrošina Personas datu godprātīgu apstrādi un pienācīgu aizsardzības līmeni. Konstatējot darbības, kas varētu būt prettiesiskas vai neatbilst JONSERED lietošanas noteikumiem, uzņēmums JONSERED patur tiesības pēc saviem ieskatiem sazināties ar attiecīgajām varas iestādēm.

Sīkfaili

Šajā vietnē var tikt izmantota tehnoloģija, ko dēvē par “sīkfailiem”. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas ietver informāciju, un tos jūsu datorā saglabā tīmekļa vietne, kuru apmeklējat. Sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnei nodrošinātu papildu funkcionalitāti un palīdzētu mums analizēt vietnes izmantošanas informāciju. Pastāv divu veidu sīkfaili. Vieni tiek izmantoti, lai tie “atcerētos” informāciju, piemēram, jūsu lietotājvārdu un paroli, un tiek glabāti jūsu datorā līdz brīdim, kad izlemjat “atteikties” no attiecīgā abonējamā pakalpojumā. Ja neizmantojat funkciju “Don't ask for my username and password in the future” (Turpmāk vairs nevaicāt manu lietotājvārdu un paroli), šādi sīkfaili nekad netiek saglabāti jūsu datorā. Otru paveidu sauc arī par sesijas sīkfailu. Šāds sīkfails tiek izmantots, lai, piemēram, noskaidrotu, kādā valodā esat izvēlējies skatīt tīmekļa lapu. Vietnes apmeklējuma laikā šādi sīkfaili tiek īslaicīgi saglabāti jūsu datora atmiņā. Sesijas sīkfails netiek glabāts datorā ilgu laiku, un parasti tas pazūd, līdzko aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu. Izmantojot šādus sīkfailus, uzņēmums JONSERED vēlas mērķtiecīgāk pielāgot informāciju atbilstoši Vietnes apmeklētāju vajadzībām. Ja nepiekrītat uzņēmuma JONSERED sīkfailu izmantošanai, lielākajā daļā pārlūkprogrammu ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus un konfigurēt pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu sīkfailus. Tomēr tādējādi var tikt ierobežota Vietnes funkcionalitāte un jums pieejamās iespējas.

Kvalitāte

Uzņēmums JONSERED apņemas veikt pienācīgas darbības, lai nodrošinātu jūsu sniegto Personas datu precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti. Tomēr jūsu pienākums ir norādīt tikai tādus Personas datus, kuri to iesniegšanas brīdī ir precīzi, pilnīgi un atbilstīgi. Ja vēlāk konstatēsiet, ka mūsu rīcībā esošie Personas dati ir neprecīzi, nepilnīgi vai neaktuāli, mēs pēc jūsu rakstiska paziņojuma saņemšanas veiksim attiecīgas darbības, lai veiktu labojumus jūsu Personas datos.

Drošība

Lai gan uzņēmums JONSERED nevar garantēt, ka nekādā gadījumā nenotiks nesankcionēta piekļuve, esiet drošs — uzņēmums JONSERED ļoti rūpīgi seko līdzi tam, lai tiktu nodrošināta jūsu Personas datu aizsardzība un netiktu pieļauta nesankcionēta piekļuve, izmantojot pienācīgas, atbilstošas tehnoloģijas un iekšējās procedūras.

Citas tīmekļa vietnes

Šajā Vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Uzņēmums JONSERED neuzrauga un nav atbildīgs par tādu trešo pušu tīmekļa vietņu saturu vai konfidencialitātes praksi, kuras var būt saistītas ar šo Vietni. Šādas tīmekļa vietnes jūsu datorā var saglabāt sīkfailus un/vai citādi apkopot un apstrādāt jūsu personisko informāciju. Pirms izvēlaties lietot šādas trešo pušu tīmekļa vietnes, aicinām iepazīties ar to praksi attiecībā uz konfidencialitāti.

Izmaiņas

Uzņēmums JONSERED patur tiesības vienpersoniski jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkādu šīs Konfidencialitātes politikas daļu. Šajā Konfidencialitātes politikā veiktās izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī šajā Vietnē. Ja turpināt lietot Vietni pēc šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka piekrītat šīm izmaiņām.

Pēdējie konfidencialitātes politikas atjauninājumi ir veikti 03.03.11.