International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

VIBRĀCIJU KALKULATORS

Lai aprēķinātu standartizēto 8 stundu ikdienas ekspozīcijas vērtību, A(8), pievienojiet izstrādājumus un lietošanas laiku, ieskaitot pārtraukumus, apkopes darbus, tvertnes uzpildi u.c.
Kopējā ikdienas vibrācijas ekspozīcija, m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir zemāka par darbības līmeni. Nav jāveic papildu darbības ekspozīcijas samazināšanai.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Ikdienas vibrācijas, pārsniedzot darbības līmeni. Palielināts risks operatoram iegūt vibrācijas izraisītas slimības. Skatiet Husqvarna ieteikumus un Direktīvu 2002/44/EK, lai noskaidrotu vadlīnijas par vibrācijas ietekmes bīstamības samazināšanu.
A(8) > 5.0 m/s²
Vibrāciju ietekme ikdienā pārsniedz pieļaujamo vibrāciju līmeni. Samaziniet ikdienas darba laiku un/vai izmantojiet iekārtu ar zemāku vibrāciju līmeni.