Working the land

Skog og hage

Nedenfor finner du våre beste tips, råd og ideer for å få mest mulig ut av ditt arbeidsliv i skogen og hagen. Vi gir deg også noen nyttige veiledninger for når du skal kjøpe eller vedlikeholde et Jonsered-produkt.

GT52F

Kjøpsveiledning: hagetraktorer

Når du skal kjøpe en hagetraktor, må du først tenke over hvilke behov du har. Her er vår veiledning med 7 tips for å få den riktige maskinen til ditt arbeid.

Når du skal velge riktig hagetraktor, må du tenke på hvor stor plenen din er, hvor mye arbeid du vil gjøre selv samt hvor mye du vil overlate til maskinen når det gjelder kjøring, oppsamling osv.

7 tips før du kjøper en hagetraktor

1. Ikke kjøp en traktor som er for liten. En kraftig maskin vil gjøre en bedre jobb.

2. En god oppsamlertraktor kan også brukes til å samle opp høstens løv, klippeavfall fra hekker og busker samt mye mer.

3. Kan forhandleren utføre service på traktoren? Har de reservedeler og tilbehør?

4. Er traktoren enkel å ta vare på? Finnes det en god brukerhåndbok?

5. Kan forhandleren demonstrere traktoren? Kan de gi deg nyttige arbeidsinstruksjoner?

6. Be alltid om å få prøvekjøre traktoren før du bestemmer deg.

7. Kan traktoren kjøre på blyfri bensin?

Les mer >
FR 2318

Kjøpsveiledning: kjøregressklipper

Når du skal kjøpe en kjøregressklipper, må du først vurdere hvilke behov du har. Her er vår veiledning med 7 tips for å få den riktige maskinen til ditt arbeid.

Når du skal velge riktig kjøregressklipper, må du tenke på hvor stor plen du har, hvor mye arbeid du vil utføre selv, og hvor mye du vil overlate til maskinen når det gjelder kjøring, oppsamling osv.

Hvis du har en stor plen og satser på en redskapsbærende kjøregressklipper, kan du også utstyre den med tids- og arbeidsbesparende tilbehør for å rake løv, måke snø og lignende. Jonsered-forhandleren gir deg gjerne flere råd om valg av riktig gressklipper for dine behov.

7 tips før du kjøper en kjøregressklipper

1. Ikke kjøp en kjøregressklipper som er for liten. En kraftig maskin vil gjøre en bedre jobb.

2. En god oppsamlerklipper kan også brukes til å samle opp høstens løv, klippeavfall fra hekker og busker samt mye mer.

3. Kan forhandleren utføre service på gressklipperen? Har de reservedeler og tilbehør?

4. Er gressklipperen enkel å ta vare på? Finnes det en god brukerhåndbok?

5. Kan gressklipperen kjøre på blyfri bensin?

6. Kan forhandleren demonstrere gressklipperen? Kan de gi deg nyttige arbeidsinstruksjoner?

7. Be alltid om å få prøvekjøre kjøregressklipperen før du bestemmer deg.

Les mer >
GC2126C, GC2128C

Kjøpsveiledning: trimmere

Når du skal kjøpe en trimmer, må du først vurdere hvilke behov du har. Her er vår veiledning med 10 tips for å få den riktige maskinen til ditt arbeid.

For å få mest mulig ut av den nye maskinen er det viktig at du velger riktig modell. Valget bør helt og holdent være basert på arbeidet du utfører. Hvilken type vegetasjon skal du trimme? Hvor ofte skal du bruke maskinen, og hvor lenge om gangen?

10 tips før du kjøper en trimmer

1. Har maskinen et godt antivibrasjonssystem? Vibrasjoner gjør at du blir fort sliten.

2. Ikke kjøp en maskin som er for liten. En kraftig maskin vil gjøre en bedre jobb.

3. En trimmer med dreibart styre er lettere å transportere og oppbevare.

4. Kan forhandleren utføre service på maskinen? Har de reservedeler og tilbehør?

5. Er maskinen enkel å vedlikeholde? Finnes det en god brukerhåndbok?

6. Kan forhandleren demonstrere maskinen?

7. Kan forhandleren tilby nødvendig verneutstyr?

8. Finnes det rikelig med tilbehør og reservedeler til maskinen?

9. Be alltid om å få prøvekjøre maskinen før du bestemmer deg.

10. Kontroller at trimmerhodet og -skjermen er testet og CE-merket, og at de kan brukes sammen.

I tillegg til tipsene ovenfor, vil Jonsered-forhandleren kunne gi deg flere råd og tips. I Jonsereds brede sortiment finner du garantert en maskin som passer perfekt til dine behov.

Les mer >
GC128CJ

Ryddeteknikk for vanlig gress

Våre ekspertråd om hvordan du fjerner vanlig gress, inkludert bevegelser og brukstips som gjør arbeidet lettere og mer effektivt.

Effektiv gressrydding på store områder og ved lange arbeidsøkter, krever sterke maskiner utstyrt med trimmerhode. Trimmertrådens arbeidsbredde er svært stor, men også effektkrevende, fordi tråden forårsaker en bremseeffekt under arbeidet.

Både motoren og skjæreutstyret arbeider under ekstrem påkjenning. Takket være at dreiemomentet øker på grunn av utvekslingsforholdet i vinkelgiret, har også de mindre Jonsered-ryddesagene høyere kapasitet enn hva som er normalt i sin klasse. I parker, der gressrydding ofte består i å fjerne ugress og trimme områder der det er vanskelig å komme til med gressklipperen, er trimmeren et suverent redskap på alle måter.

Arbeidsteknikk

Du kan arbeide med en enkeltsidig eller dobbeltsidig sveipende bevegelse. Mot slutten av bevegelsen letter du på gassen og gasser på før du begynner neste bevegelse. Grunnen til at man ikke kjører kontinuerlig på høyt turtall, er at gressrydding med trimmerhode er en ekstremt anstrengende oppgave for maskinen. Motoren må gi maksimal effekt samtidig som trimmertråden gir en bremseeffekt.

Rydding i hellinger

Den generelle regelen ved rydding i hellinger er at du alltid skal arbeide langsmed hellingen, ikke oppover eller nedover. Start nederst, og la det klipte materialet falle nedover, slik at du unngår å bruke maskinen i gress som allerede er klippet.

Les mer >
Brand: A Working Life - Fall

Ryddeteknikk for grovt kratt og busker

Våre ekspertråd om hvordan du fjerner grovt kratt og busker, inkludert bevegelser og brukstips som gjør arbeidet lettere og mer effektivt.

De større Jonsered-maskinene brukes med tyngre tretannet kratt- og gressklinge, som effektivt slår gjennom krattet. Er vegetasjonen for grov, monterer man et ryddesagblad som kapper tykkere stammer. “Tommelfingerregel”: Når stammen er så tykk som en tommelfinger, bruker man ryddesagblad.

De mindre og lettere Jonsered-maskinene er utstyrt med firetannet kratt- og gressklinge som arbeider mykere og gir mindre slag. Alternativt monteres et spesielt ryddesagblad, Opti 26T, som er spesialtilpasset disse maskinene. Hvis du har et loophåndtak, skal det byttes til et “J”-håndtak.

Sveipende bevegelser

I tett vegetasjon arbeider man helst i en enkeltsidig, sveipende bevegelse fra høyre til venstre – eller omvendt – og skyver avklipt materiale til siden. Arbeidssektorens bredde avgjøres av hvor tett vegetasjonen er.

Ved mer glissen vegetasjon sveiper du i begge retninger. La bladet arbeide seg frem med myke, sveipende bevegelser, og slipp opp gassen mot slutten av bevegelsen. Før du starter neste sveip, øker du maskinens turtall for å få opp hastigheten på bladet. Ved at bladet har høyt turtall, får det størst mulig effekt, og når du slipper gassen, får motoren en pause.

Les mer >

Slik bruker du en ryddesag

Det finnes en rekke sikkerhetsmessige aspekter å ta hensyn til når du bruker en ryddesag. Her er en oversikt over hvordan du kan kle deg for ikke å bli skadet, og hvordan du skal bruke maskinen på en effektiv måte.


Forberedelser

Bruk alltid visir, vernebriller og hørselsvern når du rydder, eller vernehjelm med visir og hørselsvern hvis vegetasjonen når hodehøyde. Bruk alltid vernestøvler eller solide sko.

I tett vegetasjon må man bruke skikkelige arbeidsklær. Ved rydding av kratt og gress, vil vanligvis kraftige bukser og en skjorte eller jakke være tilstrekkelig.

Les mer om sikkerhetsutstyr i vår artikkel “Ryddesager og personlig sikkerhet.”

Selen og antivibrasjonssystemet

Selens utforming og individuelle justeringsmuligheter spiller en avgjørende rolle. Selen fordeler maskinens vekt slik at kroppen ikke feilbelastes. Derfor bør ikke selen henge løst, men sitte tett inntil kroppen. For at maskinen skal få riktig arbeidsvinkel mot bakken, må også opphengspunktet på maskinen reguleres.

Det finnes dessuten flere festepunkter på maskinen, dels for at skjæreutstyret skal arbeide parallelt med bakken og dels for å gi maskinen riktig balanse.

De fleste ryddesager har bare vibrasjonsdemping mellom motoren og riggrøret. Så snart skjæreutstyret begynner å arbeide, oppstår imidlertid ytterligere vibrasjoner og slag. For å unngå dette har Jonsered utviklet et unikt antivibrasjonssystem. Hele den øvre riggdelen med håndtak og den delen som hviler mot kroppen, er isolert fra så vel motoren som riggrøret. Jonsered har også et komplett antivibrasjonssystem på maskiner som er utstyrt med et loophåndtak.

Utgangsstilling

Dette er den ideelle utgangsstillingen ved bruk av en ryddesag: Ryggen rett, hendene lett strukket fremover og skjæreutstyret rett foran kroppen.

På Jonsereds ryddesager er vinkelen mellom dobbelthåndtaket og riggrøret forskjøvet 7 grader mot venstre, og dermed hindres en «kollisjon» mellom håndtaket og brukerens ben. På denne måten kan du føre maskinen like mye til begge sider uten overdreven ryggvridning.

Hver type vegetasjon krever en egen ryddeteknikk. På denne nettsiden finner du praktiske artikler om hvordan du rydder tykt gress, vanlig gress og grovt kratt og busker.

Les mer >
CC 2235, CC2235

Ryddeteknikk for tykt gress

Våre ekspertråd om hvordan du fjerner tykt gress, inkludert bevegelser og arbeidsstillinger som gjør arbeidet lettere og mer effektivt.

Ved rydding av store områder kreves det høy effekt og stor kapasitet, slik du får med de største maskinene. I blandet vegetasjon med vedaktige stammer og skudd, kan du ikke bruke trimmertråd, men du må bruke gress- og krattklinge – tretannet til de større maskinene og firetannet til de mindre. Takket være det økte utvekslingsforholdet i vinkelgiret, er avvirkningskapasiteten mer enn tilstrekkelig, selv hos de mindre Jonsered-maskinene.

Sveipende bevegelser

Hvis vegetasjonen er lav, kan man arbeide med en dobbeltsidig, sveipende bevegelse. Ofte – og særlig i høyt gress – er det imidlertid bedre å arbeide med en enkeltsidig, sveipende bevegelse slik at man skyver det avslåtte gresset til siden samtidig som man baner seg vei. Slipp opp gassen på slutten av bevegelsen, og øk maskinens turtall for å få fart på bladet før du starter neste sveip.

Plasser bensinkannen lett tilgjengelig, slik at du slipper å gå så langt for å fylle bensin.

Les mer >
Jonsered man with brushcutter, trimmer

Ryddesager og personlig sikkerhet

Det er viktig å være riktig kledd og bruke riktig sikkerhetsutstyr når du arbeider med en ryddesag. Her er en veiledning som er enkel å følge for å forhindre personskade.

Bruk alltid visir, vernebriller og hørselsvern når du rydder, eller vernehjelm med visir og hørselsvern hvis vegetasjonen når hodehøyde.

Selv om skjæreutstyret på en ryddesag befinner seg et stykke unna brukeren, kan det likevel være fare for at diverse avkapp, løse steiner eller kvister kan sprute i ulike retninger. Selv om motoren har god lyddemping, er det likevel viktig å beskytte hørselen mot langvarig støy.

I grov vegetasjon skal man bruke skikkelige overtrekksklær i rivesterkt materiale som ikke hekter seg opp i kvister o.l. Dessuten må klærne gi god ventilasjon og bevegelsesfrihet. Ved rydding av kratt og gress, er vanligvis kraftige bukser og en skjorte eller jakke med god bevegelighet tilstrekkelig. Kompletter gjerne utstyret med et par arbeidshansker.

Det sier seg selv at man skal bruke kraftige sko, vernesko eller støvler med kraftig mønstret såle, som gir godt fotfeste på så vel glatt som steinete og ujevnt underlag.

Les mer >
J160AWD

Kjøpsveiledning: gressklippere

Når du skal kjøpe en gressklipper, må du først tenke over hvilke behov du har. Her er vår veiledning med 10 tips for å få den riktige gressklipperen til arbeidet ditt.

Når du skal velge riktig gressklipper, må du tenke på hvor stor plenen din er, hvor mye arbeid du vil gjøre selv samt hvor mye du vil overlate til maskinen når det gjelder fremdrift, oppsamling osv.

10 tips før du kjøper en gressklipper

1. Ikke kjøp en maskin som er for liten. En kraftig maskin vil gjøre en bedre jobb.

2. En god oppsamlerklipper kan også brukes til å samle opp høstens løv, klippeavfall fra hekker og busker samt mye mer.

3. Hvis du har en terrasseformet hage med trapper, er en lett gressklipper å foretrekke.

4. En gressklipper med deksel i ABS-plast ruster ikke og er robust og slitesterk.

5. En gressklipper med sammenleggbart styre er lettere å transportere og oppbevare.

6. Kan forhandleren utføre service på gressklipperen? Har de reservedeler og tilbehør?

7. Kan gressklipperen kjøre på blyfri bensin?

8. Er gressklipperen enkel å ta vare på? Finnes det en god brukerhåndbok?

9. Kan forhandleren demonstrere gressklipperen? Kan de gi deg nyttige arbeidsinstruksjoner?

10. Be alltid om å få prøvekjøre gressklipperen før du bestemmer deg.

Les mer >