International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Felling med en motorsag – steg for steg

Planlegg trefellingen nøye. Trærne skal felles trygt og i den retningen du vil at de skal falle. Her er en trinnvis ekspertveiledning til hvordan det gjøres.

1. Planlegging og forberedelser

Når du har gjort deg kjent med motorsagen, er det på tide å felle det første treet. For at arbeidet skal bli så sikkert og effektivt som mulig, er det viktig å planlegge fellingen på forhånd og hele tiden tenke et steg fremover. For det første må du aldri arbeide alene i skogen. Ha alltid noen med deg. Det er lurt å ta med mobiltelefon, slik at du raskt kan tilkalle hjelp hvis noe skulle skje.

2. Bestem fallretningen

Når du har bestemt deg for hvilket tre du vil felle, må du bestemme fallretningen. Du bør vurdere følgende: Lener treet seg? Henger grenene for det meste i én retning? Hva er vindretningen?

Det enkleste er å felle treet i den retningen det vil falle naturlig på grunn av helling, overheng og vindretning. Felling i en annen retning krever en spesiell teknikk og større kraftanstrengelse, noe som iblant er umulig å gjennomføre.

Det er en fordel om du kan felle treet over en stokk, en stein eller en stubbe. Da får du bedre arbeidshøyde når du skal kviste og kappe. Merk: Hvis det er andre personer i nærheten, skal sikkerhetsavstanden til disse personene være minst to trelengder.

3. Kvisting nederst på stammen

Først må du sage bort lave kvister som kan komme i veien. Husk imidlertid at du aldri må sage over skulderhøyde. Ikke stå rett bak sagen. Bruk stammen som beskyttelse mellom deg og sagen.

4. Rydd arbeidsområdet og en retrettvei

Rydd bakken rundt treet og noen meter bak det. Du må kunne ta et par steg bakover hvis rotenden skulle slå oppover.

5. Felle et tre i riktig retning

For å få et tre til å falle i den valgte retningen brukes en metode som profesjonelle tømmerhoggere kaller “retningsbestemt felling.” Dette betyr at du kapper et slags hengsel som styrer treet når det faller ned til bakken.

For å lage et slikt hengsle sager du først ut et trekantet stykke, det såkalte “styreskåret”, på den siden treet skal falle mot. Neste kutt, “hovedskåret”, sages horisontalt fra den andre siden. Du må imidlertid ikke sage gjennom hele stammen, men la det være igjen et stykke på ca. 3 cm. Dette hengselet styrer fallretningen.

6. Styreskåret

A. Stå med føttene fra hverandre bak treet, og len venstre skulder mot stammen slik at du står støtt. Sikt i fallretningen med oversiden av det fremre håndtaket. Da får du riktig retning på skjæret ettersom håndtaket på en Jonsered-sag er vinkelrett mot sverdet.

B. Sag først overskjæret. Hold venstre tommel rundt det fremre håndtaket i et fast grep, gi full gass, og vend deretter sagen nedover med ca. 60-graders vinkel. Styreskårets lengde bør være ca. 1/4–1/5 av stammens diameter. Begynn så høyt oppe på stammen at du får nok plass til underskjæret.

C. Stå i samme stilling, og sag underskjæret. Hold venstre tommel rundt det fremre håndtaket, og gi full gass (her gasser du med tommelen på høyre hånd).

Sett an sagen med ca. 30 graders vinkel oppover, og sag nøyaktig inn til overskjæret, verken mer eller mindre. Det er meget viktig at de to skjærene møtes nøyaktig slik at hengselet kan styre treet hele veien ned til bakken.

Mens du sager underskjæret, må du se ned i overskjæret for å se når de to møtes. Hvis du har gjort det riktig, har du nå et perfekt styreskår med 90-graders åpning.

7. Hovedskåret

Først et tips: Stopp motoren og kontroller drivstoffnivået. Det kan være risikabelt å gå tom for drivstoff når du skjærer hovedskåret.

A. Hovedskåret sages i nivå med styreskårets spiss, eller litt over. Ikke glem å la det være igjen en brytekant på minst 3 cm.

B. Hvis stammens diameter er mindre enn sverdlengden, kan du sage rett bakfra i forhold til fallretningen.

C. Hvis ikke starter du med å sette an sagen på siden av stammen og går baklengs rundt treet mens du sager.

D. Stå støtt med føttene fra hverandre, grip rundt håndtaket med tommelen på venstre hånd, og gi full gass før du begynner å sage.

E. Når du har saget litt over halve hovedskåret, avbryter du sagingen og setter inn et brytejern eller slår inn en kile i skåret. Dette hindrer treet i å helle bakover og klemme fast sagen. Et brytejern gjør det dessuten lettere å bryte treet over i fallretningen. Fullfør deretter hovedskåret, og vær forsiktig så du ikke sager inn i brytejernet.

Merk: Hvis du er nybegynner, anbefaler vi at du ikke feller trær med større diameter enn sverdets lengde, ettersom det er enklere og sikrere å felle treet med et enkelt hovedskår rett bakfra.

Traditional felling, US, 4min 52sec