International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Slik kapper du en stamme med en motorsag

Tenk deg om før du begynner å kappe, spesielt hvis det er en grov stamme. Hvor vil den neste lengden falle når du sager gjennom den? Hva skjer med resten av treet når du har kappet av en stor, tung bit?

Begynn med å ta tak i det fremre håndtaket med venstre hånd med tommelen under håndtaket, og gi full gass før du begynner å sage. Stå på skrå bak sagen når du arbeider, og ikke rett bak den.

Hvis stammen er støttet opp i begge ender

Hvis du prøver å kappe stammen fra oversiden når den hviler på begge endene, vil skjæret bli presset sammen og klemme fast sagen. Du må derfor alltid kappe stammen fra undersiden. Lag først et lite snitt på oversiden av kappestedet for at stammen ikke skal sprekke.

Hvis enden av stammen ikke er støttet opp

Hvis enden du skal kappe av, henger i løse luften, kapper du den fra oversiden for at sagen ikke skal klemmes fast. Lag imidlertid først et lite snitt på undersiden av kappestedet slik at stammen ikke sprekker.

Hvis sagen blir klemt fast

Av og til kan det være vanskelig å bedømme hvordan stokken ligger. Hvis sagen blir sittende fast, må du ikke under noen omstendigheter forsøke å rykke den løs med motoren i gang. Du kan skade både deg selv og sagen. Du må i stedet stoppe motoren og bende ut skjæret i stokken slik at sagen løsner. Arbeid rolig og metodisk.

Cutting, US, 1min 26sec