International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Slik kvister du med en motorsag

Når treet ligger på bakken, kan du begynne å kviste. Dette kan være en farlig jobb hvis det ikke gjøres riktig. Her er en trinnvis ekspertveiledning til hvordan det gjøres.

For å unngå kast må du hele tiden passe på hvor du har sverdspissen, slik at du ikke kommer borti en skjult gren med spissens kastsektor.

Som vanlig skal du ta tak i det fremre håndtaket med venstre hånd og tommelen under håndtaket, og gi full gass før du begynner å sage. Igjen – planlegg arbeidet, og forsøk hele tiden tenke et steg fremover.

1. Riktig arbeidshøyde og arbeidsstilling

Når du kvister et tre, skal du stå på venstre side av stammen. Utgangsstillingen er bredbeint med rett rygg og sagen hvilende på stammen. Hvis treet hviler på stubben og grenverket, eller på en stokk eller stein, ligger det i en bra arbeidshøyde, og du har nå en komfortabel og sikker arbeidsstilling.

Arbeid fra rotenden og oppover. Sørg for at du alltid har stammen som beskyttelse mellom deg og sagen når du forflytter deg langs treet.

2. Slik kvister du løvtrær

A. Grener på siden av stammen sager du av fra oversiden med dragende kjede. La sagkroppen hvile mot stammen, og vri sverdet i en hevende armbevegelse mot grenen.

B. Grener som står opp på stammens overside, kapper du av med sagen liggende på siden, enten med dragende eller skyvende kjede. Gi gass med tommelen.

C. Tykkere grener som står i spenn mot bakken, kan du bli nødt til å sage av fra undersiden med skyvende kjede for å unngå å klemme fast sagen. Lag først et grunt kutt på oversiden slik at ikke grenen sprekker. Pass på at den ikke spretter mot deg når den går av.

D. Riktig tykke eller ujevne grener sages best av i flere passende lengder. Lag først et snitt på undersiden før du sager grenen fra oversiden. Når man kvister, er det stor risiko for kast.

Limbing, US, 2min 43sec