No Image Available

Personvernbetingelser

Personvernerklæring

Jonsered setter pris på din interesse for selskapet og produktene deres. Vi oppfordrer deg til å lese denne Personvernerklæringen nøye før du bruker dette nettstedet og eventuelle underområder (samlet omtalt som Nettstedet). Denne Personvernerklæringen spesifiserer hvilken type informasjon Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres konsernselskaper, datterselskaper, avdelingskontorer (samlet omtalt som JONSERED) eller engasjerte tredjeparter henter fra dette Nettstedet, og hva som gjøres for å beskytte den personlige informasjonen din. Du kan ikke bruke Nettstedet hvis du ikke godtar Personvernerklæringen. Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, så du bør kontrollere den med jevne mellomrom.

Generelt

Vær oppmerksom på at for å kunne bruke noen av våre funksjoner og aktiviteter og for å få tilgang til noen av våre produkter eller tjenester, vil det bli nødvendig å oppgi informasjon som identifiserer deg, for eksempel e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer og personnummer (“Personopplysninger”), på enkelte deler av Nettstedet. Derfor må du fullt ut forstå og tydelig samtykke til innsamling, bruk og overføring av slike Personopplysninger i henhold til de vilkår og betingelser som er skissert i denne Personvernerklæringen.

Innsamling og bruk av personopplysninger og annen brukerinformasjon

Informasjonen du sender til JONSERED, er beskyttet av svenske og europeiske databeskyttelseslover. Personopplysningene lagres og administreres av JONSERED og brukes for å bistå ved bruk av våre produkter og/eller elektroniske tjenester. Hvis du gir oss flere personopplysninger for å kunne motta informasjon fra oss – for eksempel brosjyrer eller kataloger – innhenter vi denne informasjonen og lagrer den. Informasjonen setter oss i stand til å etterkomme din forespørsel om informasjon. Informasjonen blir lagret i et tilstrekkelig sikkert og beskyttet miljø så lenge JONSERED mener det vil bedre kommunikasjonen med deg. Hvis du ønsker å fjerne deler av eller all informasjonen din fra registeret vårt, kontakter du Husqvarna AB. JONSERED kan be deg om mer frivillig informasjon for å forbedre kunnskapen om kundene sine, utføre direkte markedsføring eller invitere til konkurranser. Du velger selv om du vil svare på slike forespørsler om mer informasjon. JONSERED samler også inn upersonlig informasjon om bruken av Nettstedet. Denne informasjonen blir samlet inn fortløpende og brukes kun til interne formål for å hjelpe oss med å forbedre din elektroniske opplevelse og forenkle besøket av Nettstedet. JONSERED kan koble denne informasjonen til brukerens Personopplysninger for å finne ut hvilke brukere som bruker hvilket materiale, noe som gjør det mulig for oss å forbedre Nettstedet. JONSERED samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra barn under 18 år og retter ikke nettstedet mot slike personer. Vi anbefaler at foreldre og verger viser en aktiv interesse i barnas aktiviteter og interesser på Internett.

Overføring av personopplysninger

JONSERED vil ikke overføre (bortsett fra for rutingsformål) Personopplysninger som du oppgir på Nettstedet, til tredjeparter, unntatt (a) med ditt samtykke, (b) hvis pålagt ved lov eller rettskjennelse, (c) for å beskytte og forsvare rettigheter eller eiendeler som tilhører JONSERED, (d) for å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av Nettstedet, (e) til personer eller selskaper som JONSERED har engasjert til å utføre intern drift av Nettstedet eller virksomheten, eller (f) hvis vi har grunn til å tro at dette er underlagt lov, bindende planer eller kontrakter som opprettholder prinsipper for rettferdig håndtering og tilstrekkelig grad av beskyttelse av Personopplysningene. JONSERED forbeholder seg retten til å kontakte den relevante myndighet etter selskapets skjønn hvis det registreres aktivitet som kan være ulovlig, eller som bryter JONSEREDS vilkår for bruk.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. De brukes til å gi ekstra funksjonalitet på nettstedet og for å hjelpe oss med å analysere bruken av nettstedet. Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen brukes til å huske informasjon som brukernavn og passord, og slike lagres på datamaskinen så lenge du ikke logger av denne abonnementstjenesten. Hvis du bruker funksjonen Ikke spør om brukernavn og passord senere, vil ikke slike informasjonskapsler bli lagret på datamaskinen. Den andre typen er en såkalt midlertidig informasjonskapsel. Den kan for eksempel brukes til å spore hvilket språk du har valgt på nettstedet. Slike informasjonskapsler lagres midlertidig i minnet på datamaskinen mens du besøker nettstedet. En midlertidig informasjonskapsel lagres ikke lenge på datamaskinen, og den forsvinner vanligvis når du lukker nettleseren. JONSERED håper at slike informasjonskapsler skal kunne gi relevant informasjon til våre besøkende på en bedre måte. Hvis du ikke ønsker å godta JONSEREDS bruk av informasjonskapsler, lar de fleste nettlesere deg konfigurere nettleseren til ikke å bruke informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid begrense funksjonaliteten og nytten du har av nettstedet.

Kvalitet

JONSERED forplikter seg til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at Personopplysningene vi samler inn fra deg, er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du er imidlertid forpliktet til kun å oppgi Personopplysninger som er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte på tidspunktet for innsamlingen. Skulle du senere fastslå at Personopplysningene som vi lagrer, ikke er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, vil vi med skriftlig samtykke ta nødvendige forholdsregler for å rette opp Personopplysningene.

Sikkerhet

Selv om JONSERED ikke kan garantere at uautorisert tilgang aldri vil forekomme, kan du være trygg på at JONSERED legger stor vekt på å opprettholde sikkerheten til Personopplysningene og forhindre uautorisert tilgang til opplysningene gjennom bruk av tilstrekkelig og passende teknologi og interne prosedyrer.

Andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. JONSERED har ikke kontroll over og er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernprosedyrene til tredjeparts nettsteder som det er koblinger til på Nettstedet. Slike nettsteder kan plassere sine egne informasjonskapsler på datamaskinen din og/eller samle inn og håndtere personlig informasjon på annen måte. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med personvernprosedyrene til slike tredjeparts nettsteder før du besøker dem.

Endringer

JONSERED forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Personvernerklæringen helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne Personvernerklæringen vil tre i kraft når de legges ut på Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter at endringene i Personvernerklæringen er lagt ut, blir dette sett på som en godkjennelse av endringene.

Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert 3. mars 2011.