International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Vilkår for bruk

Jonsered setter pris på interessen din for selskapet og produktene deres. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse Vilkårene for bruk før du bruker Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet godtar du å være bundet av Vilkårene.

Generelt

Dette nettstedet og alle tilhørende undernettsteder (samlet omtalt som «Nettstedet») publiseres og vedlikeholdes av Husqvarna AB (publ) / JONSERED eller deres konsernselskaper, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet omtalt som HUSQVARNA). Din bruk av Nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og JONSERED (“Avtalen”). Det følgende er vilkårene i Avtalen (“Vilkårene”). Ved å bruke Nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter. Det er viktig at du leser dem nøye. Hvis du ikke samtykker til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter, har du ikke lov til å bruke Nettstedet.

Lisens

Under forutsetning av Vilkårene som beskrives i denne Avtalen, gir JONSERED deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å åpne, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du samtykker til ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av Nettstedet på noen måte. JONSERED gir deg tillatelse til å vise og laste ned informasjonen («Materialene») på Nettstedet kun til privat, ikke-kommersiell bruk, med mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt i JONSEREDS nyhetsrom for sosiale medier. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierrettighetene til Materialene og kopier av Materialene er underlagt følgende restriksjoner: 1) du må beholde, på alle eksemplarer av de nedlastede Materialene, alle meldinger om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som Materialene inneholder; 2) du kan ikke endre Materialene på noen måte eller reprodusere eller vise frem, fremføre eller distribuere dem offentlig eller bruke eller kommunisere dem til noe offentlig eller kommersielt formål; og 3) du må ikke overføre Materialene til noen annen person med mindre du gir dem varsel om og de godtar forpliktelsene som disse Vilkårene medfører. Du godtar å følge alle ytterligere restriksjoner som vises på Nettstedet, siden de kan oppdateres fra tid til annen.

Brukergarantier

Du bekrefter og garanterer at du skal bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene, inkludert lovene og bestemmelsene i denne Avtalen, og at du skal overholde alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler for Nettstedet. Du godtar at du ikke skal bruke nettstedet til å: (a) overføre søppelpost eller uoppfordret kommunikasjon; (b) utgi deg for å være JONSERED eller noen andre, eller la en tredjepart utgi seg for å være deg; (c) forfalske topptekster eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe innhold som overføres via nettstedet; (d) gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet; (e) opptre på en måte som har negativ innvirkning på andre brukeres evne til å bruke nettstedet; (f) delta i aktiviteter som bryter med gjeldende lov; (g) publisere eller overføre noe materiale som bryter med eller på noen måte krenker andres rettigheter, eller som er ulovlig, grovt, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende, eller som inneholder reklame eller anmodninger tilknyttet produkter eller tjenester; eller (h) innhente eller lagre personopplysninger om andre brukere, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av disse brukerne.

Personvern

Informasjon om Jonsereds retningslinjer for personvern, hvordan vi innhenter og håndterer personopplysningene dine og hvordan vi beskytter personvernet ditt, er å finne i Jonsereds personvernerklæring. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du til at personopplysningene dine brukes i henhold til Jonsereds personvernerklæring.

Endringer

JONSERED forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når de legges ut på Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter at endringene i Avtalen er lagt ut, blir dette sett på som en godkjennelse av endringene.

Åndsverksrettigheter

Du erkjenner og samtykker til at alle åndsverkrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design, både registrert og uregistrert) til Nettstedet tilhører JONSERED eller deres lisenshavere. All goodwill og alle åndsverkrettigheter som oppstår gjennom bruken av slike åndsverkrettigheter som tilhører JONSERED, skal være til nytte for JONSERED. Dette Nettstedet med alle Materialene det inneholder, er opphavsrettslig beskyttet av globale lover om opphavsrett og avtalebestemmelser. Du godtar å overholde alle globale lover om opphavsrett gjennom din bruk av dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, og å forhindre eventuell uautorisert kopiering av Materialene. JONSERED gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under noe lovverk for patenter, design, varemerker, opphavsrettigheter eller forretningshemmeligheter. Du erkjenner og samtykker til at du ikke skal, og ingenting i disse Vilkårene gir deg rett til å, bruke JONSEREDS varemerker, forretningsnavn, tjenestemerker, logoer, domenenavn eller andre karakteristiske varemerkekjennetegn annet enn slik det er uttrykkelig beskrevet i JONSEREDS varemerkeliste. Legg merke til at eventuelle opplysninger, uoppfordrede forslag, ideer eller annet som mottas, ikke regnes som konfidensielt eller proprietært. Ved å sende informasjon eller materiale, bortsett fra i en patentinformasjonserklæring som beskrevet i Jonsereds retningslinjer for vurdering av uoppfordrede ideer, gir du JONSERED ubegrenset, vederlagsfri, ugjenkallelig og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere materialet eller informasjonen, og du godtar at JONSERED står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker du sender oss, uansett formål. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Jonsereds retningslinjer for vurdering av uoppfordrede ideer.

Programvare

Eventuell programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet (“Programvaren”), tilhører JONSERED og/eller deres leverandører med opphavsrett.

Bruk av Programvaren er underlagt betingelsene i sluttbrukeravtalen, hvis en slik finnes, som er vedlagt eller inkludert i Programvaren (”Lisensavtale”). Hvis ikke annet er angitt i Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting utelukkende for bruk av sluttbrukere. Reproduksjon eller distribusjon av Programvaren som ikke samsvarer med Lisensavtalen, kan medføre sivil eller strafferettslig forfølgelse.

UTEN BEGRENSNINGER I DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANDRE SERVERE ELLER PLASSERINGER FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT.

PROGRAMVAREN GARANTERES BARE, HVIS I DET HELE TATT, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. UNNTATT SOM ANGITT I LISENSAVTALEN FRASKRIVER JONSERED MED DETTE SEG ALLE GARANTIER OG VILKÅR NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, EIENDOMSRETT ELLER UKRENKELIGHET.

Andre nettsteder

For din bekvemmelighet kan Nettstedet inneholde koblinger til nettsteder på Internett som eies, publiseres og vedlikeholdes av tredjeparter. JONSERED forplikter seg ikke til å overvåke eller gjennomgå innhold på slike tredjeparts nettsteder, og JONSERED er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen slike tredjeparts nettsteder.

Eksterne koblinger til Nettstedet

Alle koblinger til Nettstedet må være skriftlig godkjent av JONSERED, bortsett fra at JONSERED samtykker til koblinger der: (i) koblingen er en tekstkobling som bare inneholder navnet JONSERED og ikke inneholder noen av JONSEREDS eller deres lisenshaveres beskyttede varemerker; (ii) koblingen «peker» bare til www.jonsered.com og ikke til dypere sider; (iii) koblingen, når den aktiveres av en bruker, viser den siden med full skjerm i et fullt funksjonelt og navigerbart nettleservindu og ikke i en «ramme» på nettstedet det er koblet til; og (iv) utseendet, posisjonen og andre aspekter ved koblingen skal verken gi uriktig inntrykk av at en enhet eller dennes aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller støttet av JONSERED, eller skade eller svekke goodwill tilknyttet navnet og varemerkene til JONSERED eller deres samarbeidspartnere. JONSERED forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å tilbakekalle dette samtykket til koblinger. 

Utelukkelse av underforståtte garantier

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre nøyaktigheten til informasjonen på og tilgjengeligheten til dette Nettstedet, tar ikke JONSERED noe ansvar for dette. MATERIALENE KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG SKRIVEFEIL. JONSERED GIR INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL MATERIALENE ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN RÅD, MENINGER, UTSAGN ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT DET ER PÅ EGEN RISIKO HVIS DU STOLER PÅ SLIKE MENINGER, RÅD, UTSAGN, NOTATER ELLER OPPLYSNINGER. ALT INNHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". JONSERED FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN BESTEMT OPPGAVE, UKRENKELIGHET ELLER BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET. JONSERED GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER FOR DETTE NETTSTEDETS SIKKERHET. DU ERKJENNER AT ALL INFORMASJON SOM SENDES, KAN FANGES OPP. JONSERED GIR INGEN GARANTIER FOR AT NETTSTEDET, NETTSTEDETS SERVERE ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SOM SENDES AV JONSERED, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE FREMSTILLINGER, GARANTIER OG BETINGELSER UTELUKKES, UNNTATT I DEN GRAD AT DET ER FORBUDT VED LOV Å UTELUKKE DEM. DENNE UTELUKKELSEN AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SKAL OGSÅ GJELDE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS NETTSTEDER.

Informasjon som publiseres på nettstedet, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til JONSERED-produkter, -tjenester osv. som ikke er tilgjengelige i ditt land. Nøyaktigheten i slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt siden informasjonen er underlagt endringer, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike referanser innebærer ikke at JONSERED har til hensikt å lansere slike produkter, tjenester osv. i ditt land. Kontakt den lokale forhandleren hvis du vil vite mer om produkter, tjenester osv. som kan være tilgjengelige for deg og for bestilling. JONSERED forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, tilføye og/eller trekke tilbake alle produkter, tjenester osv. når som helst og uten forvarsel.

Begrensning av ansvar

JONSERED SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFENDE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV OMSETNING, KONTRAKT, INNTEKT, DATA ELLER INFORMASJON SAMT DRIFTSSTANS) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET ELLER SOM RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV OM JONSERED HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I TILLEGG TIL VILKÅRENE I DETTE DOKUMENTET SKAL IKKE JONSERED UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE DEFEKTER ELLER UVENTET ELLER UAUTENTISK INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR SKAL OGSÅ GJELDE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS NETTSTEDER.

Jurisdiksjonserklæring

Dette Nettstedet kontrolleres, betjenes og administreres av JONSERED fra kontoret deres i Sverige. JONSERED gir ingen fremstillinger om at materialene på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelige for bruk andre steder utenfor Sverige. Det er forbudt å bruke Nettstedet fra territorier der innholdet på Nettstedet er ulovlig. Hvis du bruker dette Nettstedet fra steder utenfor Sverige, har du ansvaret for å overholde alle lokale lover. Lovverket i Kongeriket Sverige skal styre denne Avtalen uten å iverksette dens bestemmelser om lovkonflikter. Stockholms tingrett skal ha eksklusiv jurisdiksjon i første instans for eventuelle tvister som oppstår av denne Avtalen.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 03.09.2011.