International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich
Working the land

Skog och trädgård

Nedan hittar du våra bästa tips, råd och idéer för att få ut mesta möjliga av skogs- och trädgårdsarbetet. Vi har också samlat användbar vägledning som du kan använda när du köper eller utför underhåll på en produkt från Jonsered.

FR 2318

Köpguide: Åkgräsklippare

Fundera först över dina behov när du ska köpa en åkgräsklippare. Här är vår guide med sju tips för att skaffa rätt maskin för ditt arbete.

Vilken åkgräsklippare som är rätt för dig beror på hur stor din gräsmatta är, hur mycket arbete du vill göra själv och hur mycket du vill överlåta åt maskinen när det gäller att köra, samla in gräsklipp osv.

Om du har en stor gräsmatta och väljer en åkgräsklippare som kan utrustas med olika tillbehör kan du spara tid och energi när du tar bort löv, snö och liknande. Din Jonsered-återförsäljare ger dig gärna fler råd om att välja rätt gräsklippare för dina behov.

Sju tips innan du köper en åkgräsklippare

1. Köp inte en åkgräsklippare som är för liten. En kraftfull maskin gör ett bättre jobb.

2. En bra åkgräsklippare med uppsamlare kan även användas för att samla in höstlöv, klipp från häckar och buskar, och mycket mer.

3. Kan din återförsäljare utföra service på gräsklipparen? Har de reservdelar och tillbehör?

4. Är gräsklipparen lätt att se efter? Finns det en bra bruksanvisning?

5. Drivs gräsklipparen med blyfri bensin?

6. Kan återförsäljaren demonstrera hur gräsklipparen används? Kan de ge praktiska arbetsinstruktioner?

7. Be alltid om att provköra en åkgräsklippare innan du fattar ett beslut.

Läs mer >
GT52F

Köpguide: Trädgårdstraktorer

Fundera först över dina behov när du ska köpa en trädgårdstraktor. Här är vår guide med sju tips för att skaffa rätt maskin för ditt arbete.

Vilken trädgårdstraktor som är rätt för dig beror på hur stor din gräsmatta är, hur mycket arbete du vill göra själv och hur mycket du vill överlåta åt maskinen när det gäller att köra, samla in gräsklipp osv.

Sju tips innan du köper en trädgårdstraktor

1. Köp inte en traktor som är för liten. En kraftfull maskin gör ett bättre jobb.

2. En bra traktor med uppsamlare kan även användas för att samla in höstlöv, klipp från häckar och buskar, och mycket mer.

3. Kan din återförsäljare utföra service på traktorn? Har de reservdelar och tillbehör?

4. Är traktorn lätt att se efter? Finns det en bra bruksanvisning?

5. Kan återförsäljaren demonstrera hur traktorn används? Kan de ge praktiska arbetsinstruktioner?

6. Be alltid om att provköra en traktor innan du fattar ett beslut.

7. Drivs traktorn med blyfri bensin?

Läs mer >
J120-426

Säkerhetsfunktioner för motorsågar

Det finns ett antal säkerhetsaspekter att tänka på vid användning av en motorsåg. Här är en översikt över Jonsereds motorsågars säkerhetsfunktioner.
1. Kedjebroms

Den största risken vid arbete med motorsåg är om sågen skulle kasta bakåt. Kast kan inträffa om något kommer i kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant, eller om man försöker skära med den kvadranten (”kastrisksektorn”). Svärdsspetsen försöker då klättra uppåt och sågen kastas bakåt av kraften från den roterande kedjan.

Du ska alltid kontrollera att svärdsspetsen inte kommer i kontakt med något. Försök aldrig att skära med svärdsspetsens kastrisksektor.

Det är därför kedjebromsen är en viktig säkerhetsfunktion hos motorsågen. Om den är aktiverad kan den vid kast stoppa kedjan på en bråkdel av en sekund. Kedjebromsen kan utlösas på två sätt på alla Jonsereds motorsågar: Antingen genom sågens rörelse vid kast, eller om din vänstra handled slår mot kastskyddet.

2. Kedjefångare

Om sågkedjan inte underhålls korrekt kan den hoppa av eller gå sönder. Kedjefångaren är konstruerad för att skydda användaren genom att stoppa kedjan från att flyga bakåt.

3. Högerhandsskydd

Utformat för att skydda dina fingrar om kedjan hoppar av eller går sönder.

4. Gasreglagespärr

Förhindrar ofrivilligt gaspådrag. Som en extra säkerhetsfunktion måste du aktivera gasreglagespärren för att använda gasreglaget.

5. Stoppknapp

Bekvämt placerad så att du kan stänga av motorn snabbt.

Läs mer >
Cutting, US, 1min 26sec

Så här kapar du en stam med motorsåg

Tänk framåt innan du börjar kapa, särskilt om det är en stor stam. Var kommer nästa längd att falla när du skär igenom den? Och vad händer med resten av trädet när du klipper av en stor, tung längd?

Börja med att ta tag i det främre handtaget med vänster tumme och ge fullgas innan du börjar kapa. Stå diagonalt bakom sågen medan du arbetar, inte precis bakom den.

Om stammen har stöd i båda ändar

Om du försöker kapa stammen ovanifrån när den har stöd i båda ändar kommer snittet att stängas och fånga sågen. Det är därför du alltid måste skära stammen underifrån. Gör först ett grundare snitt i toppen av stammen ovanför kappunkten för att förhindra att stammen delas.

Om stammens ände inte har stöd

Om änden av stammen som du ska kapa hänger i luften måste du kapa den från ovansidan för att undvika att sågen fastnar. Men gör först ett grundare snitt i undersidan av stammen vid kappunkten för att förhindra att stammen delas.

Om sågen fastnar i skäret

Ibland kan det vara svårt att bedöma hur en stock ligger. Om sågen fastnar ska du aldrig försöka skaka loss sågen med motorn igång. Du kan skada dig själv och sågen. Istället ska du stänga av motorn och bända upp skäret för att lossa sågen. Arbeta lugnt och metodiskt.

Läs mer >
Limbing, US, 2min 43sec

Så här kvistar du med motorsåg

När trädet väl är på marken kan du börja kvista det. Det kan vara ett farligt jobb om det inte görs på rätt sätt. Här är vår steg-för-steg-expertguide för att göra detta.

För att undvika kast ska du alltid hålla koll på svärdsspetsens läge så att spetsens kastrisksektor inte kommer i kontakt med en dold gren.

Som alltid ska du ha ett grepp runt det främre handtaget med vänster tumme och ge fullgas innan du börjar skära. Återigen, planera ditt arbete och försök att alltid ligga steget före.

1. Rätt arbetshöjd och arbetsställning

När du kvistar ett träd ska du stå på vänster sida av stammen. Utgångsläget är med fötterna isär, ryggen rak och sågen vilande mot stammen. Om trädet ligger på stubben och grenarna, eller på en stock eller sten, är detta en bra arbetshöjd så att du kan arbeta säkert och bekvämt.

Arbeta från roten mot spetsen. Ha alltid stammen som en barriär mellan dig och sågen medan du arbetar dig fram längs trädet.

2. Så här kvistar du lövträd

A. Grenar på sidan av stammen kan kapas av nedåt med hjälp av dragande kedja. Låt sågkroppen vila mot stammen och rotera svärdet med en jämn rörelse mot grenen.

B. Du kan kapa grenar som sticker upp vertikalt från toppen av stammen med sågen liggande på sidan, antingen genom dragande eller skjutande kedja. Använd tummen för att styra gasreglaget.

C. Om tjockare grenar trycks mot marken kan du behöva kapa dem underifrån med kedjan skjutande, för att förhindra att svärdet och kedjan kläms. Gör först ett grundare skär längst upp för att förhindra att grenen delas. Håll koll ifall den fjädrar upp när du skär igenom.

D. Riktigt tjocka eller ojämna grenar är enklare att kapa bit för bit till hanterbara längder. Gör först ett skär på undersidan innan du skär av en längd från ovansidan. Risken för kast är stor vid kvistning.

Läs mer >
Maintenance, US, 2min 59sec

Skötsel och underhåll av motorsåg

Jonsereds motorsågar är tillverkade för att klara tuffa utmaningar, men de behöver tas om hand för att arbeta säkert och effektivt. Här är några enkla tips.

Du kan göra det mesta underhållet själv med hjälp av användarhandboken. Alla Jonsered-återförsäljare har alla reservdelar och tillbehör du behöver och kan även hjälpa dig när det är dags för service.

Efter varje skift

Kontrollera kedjespänningen och smörjningen. Spänn kedjan och fyll på med kedjeolja vid behov. Ta för vana att fylla på bränsle i sågen innan du lägger undan den för dagen. På det sättet är den alltid redo.

Regelbundet

När luftfiltret börjar täppas igen med sågspån bör du ta bort filtret och rengöra det i lite ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Hur ofta du behöver göra detta beror på hur mycket du använder sågen.

Jonsereds unika system för turboluftluftrening tar bort de flesta sågspån från luftintaget innan de når luftfiltret. Det innebär att du inte behöver rengöra luftfiltret på en Jonsered-turbosåg så ofta som de flesta andra motorsågar.

Då och då bör du också blåsa bort sågspån och smuts borta från kylflänsarna och bromsbandet.

Läs mer >
Safety, US, 3min 19sec

Motorsågar och personlig säkerhet

Det är extremt viktigt att man bär rätt kläder och säkerhetsutrustning vid arbete med en motorsåg. Här är en enkel guide för att förhindra skador.

När du använder en motorsåg ska du aldrig arbeta med jeans eller vanliga skor, även om du bara kapar lite ved utanför dörren. Skyddskläder och säkerhetsutrustning måste alltid användas.

Sex tips för att klä dig säkert

1. Skyddsbyxor är viktiga. Jonsereds skogshuggarbyxor har inbyggt sågskydd, med långa fibrer som är skapade för att kedjan ska fastna direkt om den tränger igenom yttermaterialet.

2. En godkänd hjälm med hörselskydd och visir är också väldigt viktigt. Dessa skyddar hörseln, ögonen, ansiktet och huvudet.

3. Våra skyddsstövlar har stålhätta, sågskydd över fotryggen och ett kraftigt greppmönster. De skyddar dina fötter och ger dig säkert fotfäste.

4. Arbetshandskar skyddar händerna mot små skärsår och skråmor. Särskilt viktigt när du slipar eller byter ut kedjan.

5. Första hjälpenutrustning ska alltid finnas tillhands. Förvara den i tröjfickan eller skogshuggarbältet om du har ett.

6. En långärmad tröja eller jacka är viktiga för att skydda armarna från vassa grenar och flygande sågspån.

Du hittar allt du behöver för att arbeta säkert och bekvämt hos din lokala Jonsered-återförsäljare och i Jonsered-katalogen.

Läs mer >
Handling, US, 3min 40sec

Så här hanterar du motorsågen

Våra expertråd för att minska risken för motorsågsincidenter, oavsett om du är proffs eller nybörjare.

Montera svärd och kedja

1. Se till att kedjebromsen inte är aktiverad.

2. Sätt svärdet på plats.

3. Kontrollera kedjans rotation och lägg den runt kedjedrivhjulet och svärdet. Se till att kedjan sitter fast ordentligt hela vägen runt hjulet och svärdet.

4. Spänn kedjan genom att dra i svärdet. Sätt tillbaka kedjeskyddet. Kontrollera att bulten på kedjespännaren passar genom hålet i svärdet. Dra delvis åt svärdsmuttrarna.

5. Spänn kedjan genom att vrida kedjespännaren medurs. Spänningen är korrekt när kedjan inte hänger nedanför svärdet och du inte kan lyfta drivlänkarna helt ur kedjespåret.

6. Dra åt svärdsmuttrarna ordentligt. Försök nu att dra kedjan runt svärdet för hand. Det ska gå smidigt. Om det inte gör det är kedjan för hårt spänd. Bär arbetshandskar.

Fylla på bränsle och kedjeolja

1. Slå stoppknappen till ”på” och dra ut choken hela vägen. Placera sågen på marken.

2. Håll sågen stadigt på marken när du startar den. Placera höger fot genom det bakre handtaget och ta ett stadigt tag i det främre handtaget med vänster hand. Dra i startlinan med höger hand tills motorn startar. Tryck nu in choken utan att flytta gasreglaget. Sågen har en inställning för automatiskt startgaspådrag.

Obs! Det är mycket viktigt att du trycker in choken när motorn startar första gången, annars kan motorn bli övermättad.

3. Dra i startlinan tills motorn startar.

4. Lyft upp sågen och tryck in gasreglaget några gånger för att få en känsla för hur sågen reagerar på gasreglaget.

Varmstart

Gör samma sak som ovan, men använd inte choken. Obs! Kedjan får inte röra sig när sågen går på tomgång. Om den gör det behöver tomgångsinställningen justeras. I användarhandboken finns instruktioner för detta.

För oerfarna motorsågsanvändare

Om du är en oerfaren motorsågsanvändare rekommenderar vi att du bekantar dig med sågen i hemmamiljö innan du går in i skogen och börjar fälla träd. Till exempel kan du börja med att kapa lite ved på en sågbock. Se till att veden är i ett säkert läge.

1. När du kapar ska du alltid tänka på att ha ett grepp om det främre handtaget genom att ha vänster tumme runt handtaget. Stå med fötterna isär för god balans. Vänster fot ska vara något framför den högra.

Var inte rädd för motorsågen. Håll den nära dig för att minska belastningen på armar och rygg. Men kom ihåg att inte stå precis bakom sågen. Ge fullgas innan du börjar kapa. Börja kapa så nära svärdets bas som möjligt.

2. När du kapar nedåt kommer kedjan försöka dra sågen mot stammen. Det här kallas sågning med dragande kedja.

3. Försök även att kapa underifrån. Sedan känner du att kedjan försöker skjuta sågen mot dig. Det här kallas sågning med skjutande kedja.

Spänna om kedjan

En ny kedja ska alltid spännas om efter ungefär 20 minuters användning. Stäng av motorn, lägg ner sågen och lossa svärdsmuttrarna något. Vrid kedjespännaren medurs tills kedjan är korrekt spänd. Dra sedan åt svärdsmuttrarna ordentligt. Du bör också kontrollera att kedjan känns oljig. Då vet du att kedjesmörjningen är korrekt.

Läs mer >
Traditional felling, US, 4min 52sec

Fälla med motorsåg – steg-för-steg

Planera all trädfällning noggrant. Träd måste fällas på ett säkert sätt i önskad riktning. Här är vår steg-för-steg-expertguide för att göra detta.

1. Planering och förberedelser

När du är bekant med din motorsåg är det dags att fälla det första trädet. För att göra fällningen så säker och effektiv som möjligt är det viktigt att planera den i förväg och alltid ligga steget före. Till att börja med ska du aldrig arbeta ensam i skogen. Se alltid till att du har någon med dig. En mobiltelefon är en bra idé. Då kan du snabbt ringa efter hjälp om du behöver det.

2. Välj fallriktning

När du har valt ett träd att fälla ska du bestämma vilken riktning du vill att det ska falla i. Du bör tänka på följande: Lutar trädet? Hänger grenarna mest åt ena hållet? I vilken riktning blåser vinden?

Det enklaste alternativet är att fälla trädet i den riktning som det skulle falla naturligt på grund av lutning, överhäng och vindriktning. Fällning av trädet i en annan riktning kräver en speciell teknik, mer ansträngning och är ibland helt enkelt omöjligt.

Det är en fördel om du kan fälla trädet över en stock, sten eller stubbe. Detta ger en bekväm arbetshöjd för kvistning och kapning. Obs! Om andra personer befinner sig i närheten är säkerhetsavståndet för dem minst två trädlängder.

3. Kvista stammens nedre del

Kapa först eventuella låga grenar som kan vara i vägen. Men kom ihåg att aldrig kapa högre än i axelhöjd. Stå inte precis bakom sågen. Använd stammen som en barriär mellan dig själv och sågen.

4. Rensa din arbetsplats och reträttväg

Rensa marken runt trädet och ett par meter bakom det. Du måste kunna ta ett par steg bakåt om roten skulle ryckas upp.

5. Fälla ett träd i rätt riktning

För att få ett träd att falla i vald riktning bör du använda en metod som professionella skogshuggare kallar ”riktad fällning.” Det innebär att du skär en sorts brytmån i stammen, som styr trädet när det faller till marken.

För att skapa denna brytmån ska du först skära ut en kilformad bit, med ett ”riktskär”, på den sida där du vill att trädet ska falla. Sedan ska du göra ”fällskäret” genom att skära horisontellt från den motsatta sidan. Du bör dock inte såga igenom hela stammen, utan lämna en brytmån på cirka 3 cm. Den här brytmånen styr fallriktningen.

6. Riktskär

A. Stå med fötterna isär bakom trädet och luta vänster axel mot stammen så att du står stadigt. Sikta längs den övre delen av det främre handtaget i fallriktningen. Det ger dig rätt riktning för riktskäret, eftersom handtaget på en Jonsered-motorsåg är i rät vinkel mot svärdet.

B. Gör först det övre riktskäret. Håll ett stadigt grepp runt det främre handtaget med vänster tumme, ge fullgas och för sågen nedåt i en vinkel på cirka 60 grader. Riktskärets djup ska vara ca 1/4 till 1/5 av stammens diameter. Börja tillräckligt högt upp på stammen så att du har utrymme för det nedre riktskäret.

C. Stå kvar i samma position och gör det nedre riktskäret. Håll vänster tumme runt det främre handtaget och använd fullgas (styr gasreglaget med höger tumme).

För sågen uppåt i en vinkel på cirka 30 grader och stanna precis när du når överskäret, varken för långt eller för kort. Det är väldigt viktigt att båda skären möts precis så att brytmånen styr trädet ända ner till marken.

När du gör underskäret bör du titta på överskäret för att se när båda skären möts. Om du har gjort det här rätt bör du ha ett perfekt riktskär med 90 graders öppning.

7. Fällskär

Först ett tips: Stäng av motorn och kontrollera bränslenivån nu. Om bränslet tar slut i mitten av ett fällskär skulle det kunna vara farligt.

A. Fällskäret ska vara i nivå med spetsen på riktskäret, eller strax ovanför den. Glöm inte att lämna en brytmån med en enhetlig tjocklek på minst 3 cm.

B. Om diametern på stammen är mindre än svärdslängden gör du helt enkelt fällskäret direkt från baksidan och i fallriktningen.

C. Om inte, bör du börja genom att föra in sågen från sidan av stammen och backa runt trädet när du skär.

D. Stå stadigt med fötterna isär, håll vänster tumme runt handtaget och ge fullgas innan du börjar skära.

E. När fällskäret är ungefär halvvägs ska du stoppa sågen och föra in ett brytjärn eller en kil i skäret. Detta förhindrar att trädet faller bakåt och att sågen fastnar. Ett brytjärn gör det också lättare att fälla trädet. Gör sedan klart fällskäret, men var försiktig så att du inte sågar in i brytjärnet.

Obs! Om du är nybörjare rekommenderar vi att du inte fäller ett träd med en diameter som är större än längden på svärdet, eftersom det är enklare och säkrare att fälla trädet med ett enda fällskär från baksidan av trädet.

Läs mer >