International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Säkerhetsfunktioner för motorsågar

Det finns ett antal säkerhetsaspekter att tänka på vid användning av en motorsåg. Här är en översikt över Jonsereds motorsågars säkerhetsfunktioner.
1. Kedjebroms

Den största risken vid arbete med motorsåg är om sågen skulle kasta bakåt. Kast kan inträffa om något kommer i kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant, eller om man försöker skära med den kvadranten (”kastrisksektorn”). Svärdsspetsen försöker då klättra uppåt och sågen kastas bakåt av kraften från den roterande kedjan.

Du ska alltid kontrollera att svärdsspetsen inte kommer i kontakt med något. Försök aldrig att skära med svärdsspetsens kastrisksektor.

Det är därför kedjebromsen är en viktig säkerhetsfunktion hos motorsågen. Om den är aktiverad kan den vid kast stoppa kedjan på en bråkdel av en sekund. Kedjebromsen kan utlösas på två sätt på alla Jonsereds motorsågar: Antingen genom sågens rörelse vid kast, eller om din vänstra handled slår mot kastskyddet.

2. Kedjefångare

Om sågkedjan inte underhålls korrekt kan den hoppa av eller gå sönder. Kedjefångaren är konstruerad för att skydda användaren genom att stoppa kedjan från att flyga bakåt.

3. Högerhandsskydd

Utformat för att skydda dina fingrar om kedjan hoppar av eller går sönder.

4. Gasreglagespärr

Förhindrar ofrivilligt gaspådrag. Som en extra säkerhetsfunktion måste du aktivera gasreglagespärren för att använda gasreglaget.

5. Stoppknapp

Bekvämt placerad så att du kan stänga av motorn snabbt.