International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Röjteknik för grövre sly och buskar

Våra expertråd om hur du röjer grövre sly och buskar, inklusive rörelser och användningstips som gör ditt arbete enklare och effektivare.

De större Jonsered-maskinerna används med kraftigare tretandade gräs- och slyklingor, som enkelt skär genom stjälkarna. Om stjälkarna är för tjocka kan du montera en röjklinga som skär igenom stjälkarna. “Tumregel”: När stjälkarna är lika tjocka som en tumme ska du använda röjklingan.

De mindre, lättare Jonsered-maskinerna är utrustade med fyrtandade gräs- och slyklingor, som fungerar smidigare och ger mindre kast. Du kan också montera en speciell röjklinga, Opti 26T, som har utformats särskilt för dessa maskiner. Om du har ett loophandtag ska detta bytas till ett ”J”-handtag.

Svepande rörelser

I tät vegetation är det att föredra att arbeta med en ensidig svepande rörelse från höger till vänster – eller omvänt – och leda det klippta materialet åt sidan. Densiteten hos vegetationen avgör röjbågens bredd.

I gles vegetation arbetar du med svepande rörelser i båda riktningarna. Låt klingan arbeta med lätta svepande rörelser och släpp gasreglaget i slutet av rörelsen. Innan du startar nästa svep ska du accelerera för att öka klingans hastighet. Om du använder klingan med hög hastighet får du den styrka som krävs, och när du släpper gasreglaget får motorn lite andrum

Brand: A Working Life - Fall