International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Fälla med motorsåg – steg-för-steg

Planera all trädfällning noggrant. Träd måste fällas på ett säkert sätt i önskad riktning. Här är vår steg-för-steg-expertguide för att göra detta.

1. Planering och förberedelser

När du är bekant med din motorsåg är det dags att fälla det första trädet. För att göra fällningen så säker och effektiv som möjligt är det viktigt att planera den i förväg och alltid ligga steget före. Till att börja med ska du aldrig arbeta ensam i skogen. Se alltid till att du har någon med dig. En mobiltelefon är en bra idé. Då kan du snabbt ringa efter hjälp om du behöver det.

2. Välj fallriktning

När du har valt ett träd att fälla ska du bestämma vilken riktning du vill att det ska falla i. Du bör tänka på följande: Lutar trädet? Hänger grenarna mest åt ena hållet? I vilken riktning blåser vinden?

Det enklaste alternativet är att fälla trädet i den riktning som det skulle falla naturligt på grund av lutning, överhäng och vindriktning. Fällning av trädet i en annan riktning kräver en speciell teknik, mer ansträngning och är ibland helt enkelt omöjligt.

Det är en fördel om du kan fälla trädet över en stock, sten eller stubbe. Detta ger en bekväm arbetshöjd för kvistning och kapning. Obs! Om andra personer befinner sig i närheten är säkerhetsavståndet för dem minst två trädlängder.

3. Kvista stammens nedre del

Kapa först eventuella låga grenar som kan vara i vägen. Men kom ihåg att aldrig kapa högre än i axelhöjd. Stå inte precis bakom sågen. Använd stammen som en barriär mellan dig själv och sågen.

4. Rensa din arbetsplats och reträttväg

Rensa marken runt trädet och ett par meter bakom det. Du måste kunna ta ett par steg bakåt om roten skulle ryckas upp.

5. Fälla ett träd i rätt riktning

För att få ett träd att falla i vald riktning bör du använda en metod som professionella skogshuggare kallar ”riktad fällning.” Det innebär att du skär en sorts brytmån i stammen, som styr trädet när det faller till marken.

För att skapa denna brytmån ska du först skära ut en kilformad bit, med ett ”riktskär”, på den sida där du vill att trädet ska falla. Sedan ska du göra ”fällskäret” genom att skära horisontellt från den motsatta sidan. Du bör dock inte såga igenom hela stammen, utan lämna en brytmån på cirka 3 cm. Den här brytmånen styr fallriktningen.

6. Riktskär

A. Stå med fötterna isär bakom trädet och luta vänster axel mot stammen så att du står stadigt. Sikta längs den övre delen av det främre handtaget i fallriktningen. Det ger dig rätt riktning för riktskäret, eftersom handtaget på en Jonsered-motorsåg är i rät vinkel mot svärdet.

B. Gör först det övre riktskäret. Håll ett stadigt grepp runt det främre handtaget med vänster tumme, ge fullgas och för sågen nedåt i en vinkel på cirka 60 grader. Riktskärets djup ska vara ca 1/4 till 1/5 av stammens diameter. Börja tillräckligt högt upp på stammen så att du har utrymme för det nedre riktskäret.

C. Stå kvar i samma position och gör det nedre riktskäret. Håll vänster tumme runt det främre handtaget och använd fullgas (styr gasreglaget med höger tumme).

För sågen uppåt i en vinkel på cirka 30 grader och stanna precis när du når överskäret, varken för långt eller för kort. Det är väldigt viktigt att båda skären möts precis så att brytmånen styr trädet ända ner till marken.

När du gör underskäret bör du titta på överskäret för att se när båda skären möts. Om du har gjort det här rätt bör du ha ett perfekt riktskär med 90 graders öppning.

7. Fällskär

Först ett tips: Stäng av motorn och kontrollera bränslenivån nu. Om bränslet tar slut i mitten av ett fällskär skulle det kunna vara farligt.

A. Fällskäret ska vara i nivå med spetsen på riktskäret, eller strax ovanför den. Glöm inte att lämna en brytmån med en enhetlig tjocklek på minst 3 cm.

B. Om diametern på stammen är mindre än svärdslängden gör du helt enkelt fällskäret direkt från baksidan och i fallriktningen.

C. Om inte, bör du börja genom att föra in sågen från sidan av stammen och backa runt trädet när du skär.

D. Stå stadigt med fötterna isär, håll vänster tumme runt handtaget och ge fullgas innan du börjar skära.

E. När fällskäret är ungefär halvvägs ska du stoppa sågen och föra in ett brytjärn eller en kil i skäret. Detta förhindrar att trädet faller bakåt och att sågen fastnar. Ett brytjärn gör det också lättare att fälla trädet. Gör sedan klart fällskäret, men var försiktig så att du inte sågar in i brytjärnet.

Obs! Om du är nybörjare rekommenderar vi att du inte fäller ett träd med en diameter som är större än längden på svärdet, eftersom det är enklare och säkrare att fälla trädet med ett enda fällskär från baksidan av trädet.

Traditional felling, US, 4min 52sec